Varmepumper

Varmepumper er en populær løsning, når huset skal opvarmes. Denne varmekilde er nemlig både en økonomisk og grøn løsning, der samtidig bidrager positivt til det sunde indeklima. Varmepumper kommer i flere størrelser og modeller, men kan deles op i tre kategorier: Luft til luft, luft til vand og jordvarmepumpe. Vi dykker ned i alt om varmepumper i denne guide.

En varmepumpe er kort fortalt et varmeanlæg, der udnytter varmeenergi fra enten luften eller jorden til at opvarme dit hus. Varmepumper kan anvendes hele året også selv, når der er frostgrader.

Bedre indeklima og komfort

Få et sundere indeklima og en bedre komfort med en varmepumpe, der kommer kulde, træk, fugt og skimmelsvamp til livs.

Mindre varmeudgifter

Du sparer mange penge, hvis du udskifter elvarmen eller det gamle gas- eller oliefyr med en varmepumpe.

Ryk en energiklasse op

Varmekilden spiller en stor rolle i forhold til din energimærkning. Udskifter du elvarmen med en varmepumpe kan du nemt rykke 1-2 energiklasser op.

Øg salgsværdien

Dit hus kan stige i værdi, når du udskifter varmekilden. For mange købere er det en væsentlig købsfaktor, hvad det koster at varme et kommende hus op.

Hvorfor er en varmepumpe en god idé?

Det geniale er, at varmepumper udnytter den energi, der findes i luften eller jorden, og bruger den til at opvarme din bolig. Teknologien bag en varmepumpe er ekstrem effektiv: Cirka 75 procent af den energi, som den bruger, bliver leveret af omgivelserne – kvit og frit. Kun de resterende 25 procent kræver energi leveret i form af strøm til varmepumpen – strøm, som du faktisk selv kan producere, hvis du går hele vejen, og investerer i et solcellesystem.

Når du udnytter vedvarende energi på denne måde, får du en særlig omkostningseffektiv og miljøvenlig løsning, da varmepumpen kan reducere CO2-emissionerne op til 30 procent i forhold til fx et gas- eller oliefyr.  

Vaillant

Ofte tager installation af en ny varmepumpe kun få dage. Billedekredit: Vailllant

Hvor stort et forbrug har en varmepumpe?

Der er flere faktorer, der har indflydelse på forbruget på en varmepumpe:

Eksempel fra Energistyrelsen med en luft til vand varmepumpe:

Ved ren gulvvarme er økonomien endnu bedre, da det ikke kræver nær så høj en temperatur, og virkningsgraden bliver dermed forbedret.

Kilde: Vaillant og Energistyrelsen

Vidste du, at man kan få reduceret el-afgiften med en varmepumpe?

Du kan få reduceret din el-afgift, hvis du har el som primær varmekilde, og dit forbrug overstiger 4.000 kWh/år. Det vil sige, at du betaler den normale el-afgift for de første 4.000 kWh af boligens samlede elforbrug, og derefter kan du spare penge.

Lad eksperterne hjælpe dig med en ny varmepumpe

Specialister fra Vaillant yder eksperthjælp til varmepumper

Skal boligen være isoleret inden varmepumpen installeres?

Dit hus skal være velisoleret, når du får en energieffektiv varmekilde som en varmepumpe. På den måde siver den billige og grønne varme, som varmepumpen sørger for, ikke ud og fyrer for fuglene i haven. En god isoleret bolig kan ofte blive opvarmet med en lavere temperatur og færre driftstimer fra varmepumpen, hvilket gør den billigere i drift.

Lån til varmepumpen

Drømmer du om en ny varmepumpe, så tilbyder Danske Bank og Realkredit Danmark et lån til energiforbedringer i din bolig, uden at du skal betale ekspeditions- og lånesagsgebyrer. Lånet dækker energirenoveringer på Energistyrelsens positivliste fra Byggepuljen, hvilket også gælder varmepumper og jordvarme.

Lån til energiforbedringer af din bolig og spar helt op til 7.400 kr. i lånesags- og ekspeditionsgebyrer.

Varmepumper og indeklima

Varmepumper giver også et bedre indeklima, da denne energivenlige varmekilde mindsker risikoen for fugtgener og sundhedsskadelige svampe. Indeklimaet bliver bedre, fordi varmen med en varmepumpe cirkuleres rundt i huset og dermed reducerer forekomsten af skimmelsvampe. En anden positiv gevinst ved en varmepumpe er, at den også kan sænke den indendørs temperatur på de glohede sommerdage, så man har et behageligt indeklima året rundt.


Luft til vand-varmepumpen


Hvordan fungerer en luft til vand-varmepumpe?

Luft til vand-varmepumpen er en god idé at få, hvis dit hus i dag har et fyr – olie, naturgas eller pillefyr – gulvarme, eller har elradiatorvarme. Hvis du har fjernvarme, kan det ikke altid svare sig at få en luft til vand-varmepumpe.

Luft vand varmepumpe
Luft til vand-varmepumpe

Hvor en luft til luft-varmepumpe er en mere simpel installation, skal luft til vand-varmepumper tilkobles radiatorer og/eller varmerør for at fungere. En luft til vand-varmepumpe udnytter varmeenergien i luften og omdanner den til varme i huset og varmt brugsvand. Udedelen af varmepumpen er placeret tæt på dit hus og er denne del, der trækker udeluft ind. Det opvarmede kølemiddel i varmepumpens slange ledes via isolerede rør ind til varmepumpens indedel, som opvarmer vandet i huset.

Selvom det hedder en luft til vand-varmepumpe, så skal varmepumpen stadig bruge strøm for at fungere, men du skal regne med, at varmepumpen producerer cirka 3-4 kWh varme for hver kWh el, den forbruger. 

Du skal regne med, at det tager omkring to dage at installere en luft til vand-varmepumpe. Installationen skal ske af en varmepumpemontør, der er godkendt til at installere pumperne.

Kan varmepumpen varme brugsvand op?

Ja, både luft til vand varmepumper og jordvarmepumper bliver tilsluttet centralvarmesystemet. Du kan få de fleste modeller med en indbygget varmtvandsbeholder, som derfor leverer komfortabel opvarmning både til det varme brugsvand og til radiatorer og gulvvarme.

Hvad er dimensionering?

Det er vigtigt, at varmepumpen er dimensioneret rigtigt af en godkendt VE-installatør i forhold til størrelsen og isoleringen af din bolig. Så er du sikker på, at den dækker dit behov og producerer tilstrækkelig med varme til hele boligen og til brugsvandet. En for lille varmepumpe vil ikke kunne levere den nødvendige varme, og en for stor vil starte og stoppe uhensigtsmæssigt mange gange, hvilket forringer dens levetid.

Vedligeholdelse og holdbarhed

En god varmepumpe fra eksempelvis Vaillant, der er installeret og tilpasset boligen korrekt, har ofte en levetid på 16-20 år – måske mere. En serviceaftale, der blandt andet indeholder et årligt serviceeftersyn, er med til at opretholde den optimale drift og forlænge levetiden.

Skal en varmepumpe vedligeholdes?

Varmepumper skal rengøres og vedligeholdes, for at de kører optimalt. Det er derfor en rigtig god idé med en serviceaftale med et årligt serviceeftersyn, da eftersynet både sikrer dig en god økonomisk drift, og at varmepumpen har en lang levetid.

Vaillant

Luft til luft-varmepumpen


Hvordan fungerer en luft til luft-varmepumpe?

Luft til luft-varmepumpen er en vedvarende energikilde, hvilket betyder, at det er en CO2-venlig energiform til gavn for både dit energiforbrug og vores fælles klima. Det kommer nok ikke som den store overraskelse for de fleste, at denne type varmepumpe udnytter den energi, der er i udeluften til at levere varme til boligen.

Du skal regne med, at det tager 1 dag at installere en luft til luft-varmepumpe. Installationen skal ske af en varmepumpemontør, der er autoriseret til at installere pumpen.

En luft til luft-varmepumpe består typisk af en udedel, der er monteret uden på huset og en indedel, som sidder på indervæggen inde i huset. En varmepumpemontør borer et hul i ydervæggen og fører rørene gennem hullet og tætner hullerne efterfølgende. Rørene er isolerede, så de holder varmen i det kølemiddel, der løber i varmepumpens rør. Udedelen skal sidde så tæt på indedelen som muligt, så rørene skal trækkes kortest muligt.

Luft til luft varmpepumpe
Luft til luft-varmepumpe

Hvornår er en luft til luft-varmepumpe en god ide?

Luft til luft-varmepumper er gode til opvarmning af mindre helårshuse, sommerhuse eller som et supplement til den eksisterende varmekilde i boligen. En luft til luft-varmepumpe dækker op til 70 procent af dit varmeforbrug. Ønsker du en varmepumpe til et større hus og som kan opvarme i hele fyringssæsonen, bør du overveje om en luft til vand- eller jordvarmepumpe er en bedre løsning, da disse varmepumpetyper er mere effektive til opvarmning af større arealer.


Jordvarmepumpen


Jordvarme adskiller sig fra de to andre varmepumpetyper ved, at jordvarmeslanger graves ned i husets have. Slangerne henter energi fra jorden, som bruges til at opvarme huset og brugsvandet i boligen. I nogle tilfælde kaldes denne type også en væske til vand-varmepumpe.

Vi har faktisk valgt at skrive en hel side om jordvarme, så du kan blive meget klogere på alt om jordvarme.

Vaillant

Hvad koster varmepumper?

Som det gælder med alle varmekilde-installationer kan prisen variere alt efter størrelsen på anlægget og hvilken model du ønsker. Det anbefales helt klart, at du vælger en så energirigtig model som muligt, altså en A+ model eller bedre.

Sammenligner du luft til vand-varmepumpen med jordvarmepumpen, så er er et jordvarmeanlæg en smule mere økonomisk i forhold til varmeregningen. På den anden side er jordvarmeanlægget også en del dyrere og kræver plads til jordslangerne i haven.

Indhent 3 konkrete tilbud

på dit energirenoveringsprojekt

Støjer varmepumper?

Nyere varmepumpemodeller er blevet væsentligt mere støjsvage end førhen. Dermed ikke sagt, at varmepumper er fuldkommen lydløse. Det anbefales derfor, at du ikke får monteret varmepumpen lige uden for soveværelsesvinduet eller tæt på naboens skel, så du undgår at generere.

Energistyrelsen har faktisk lavet en støjberegner til varmepumper, så du nemt kan slå op om din varmepumper overholder reglerne for, hvor meget din varmepumpe må støje ved skellet til naboen.

Christian Petersen, Product Manager Vaillant Nordic

Der er utrolig stor forskel på, hvor meget en varmepumpe støjer. Varmepumpeeksperterne hos Vaillant anbefaler derfor, at du vælger kvalitet fremfor et billigt produkt, da det typisk er de billige der støjer lidt mere.

Derudover er det vigtigt, at varmepumpen er placeret og installeret korrekt af en VE-godkendt installatør. Varmepumpens ude-del skal overholde kommunens regler for støj, som typisk følger Miljøstyrelsens anbefalinger.

Vaillant

Tilskud til varmepumpen

Du har faktisk mange økonomiske tilskudsmuligheder, når du ønsker en varmepumpe. De forskellige ordninger og tilskud kan dog ikke kombineres. Vi ser nærmere på dem her.

Skrotningsordningen er en abonnementsløsning til varmepumper

Når du skrotter dit gamle olie- eller naturgasfyr kan du købe en varmepumpe på abonnement gennem en såkaldt “energitjenesteleverandør”, som er godkendt af Energistyrelsen. Energitjenesteleverandøren kan maksimalt opnå 25.000 kr. pr. varmepumpe. Bor du i et eksisterende fjernvarmeområde eller i et område, der er udlagt til fjernvarme, så kan du ikke benytte dig af ordningen. Ordningen gælder:

Lån til varmepumpen

Drømmer du om en ny varmepumpe, så tilbyder Danske Bank og Realkredit Danmark et lån til energiforbedringer i din bolig, uden at du skal betale ekspeditions- og lånesagsgebyrer. Lånet dækker energirenoveringer på Energistyrelsens positivliste fra Byggepuljen, hvilket også gælder varmepumper og jordvarme.

Lån til energiforbedringer af din bolig og spar helt op til 7.400 kr. i lånesags- og ekspeditionsgebyrer.

Varmepumpepuljen

Du kan få energitilskud, når du udskifter den gamle varmekilde med en varmepumpe som enten er luft-vand eller jordvarme. For at få energitilskud til konvertering til varmepumpe skal flere betingelser være opfyldt:

Energistyrelsens VE-godkendelsesordning er en ordning, der giver installatør- eller montørvirksomheder papir på, at de kan installere vedvarende energianlæg af høj kvalitet.

Lad eksperterne hjælpe dig med en ny varmepumpe

Specialister fra Vaillant yder eksperthjælp til varmepumper

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

18 kommentarer

AvatarTejs Jannsen

Hej

Jeg kan læse flere forskellige steder at der skal være et årligt service på din varmepumpe hvis der er mere end 1 kilo kølemiddel i. Men jeg har samtidig snakket sammen med en installatør som siger at det er ændret til 2,5 kilo. Så hvem har ret her?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Tejs

Mange tak for din besked. Det er lovpligtigt at få et årligt serviceeftersyn af varmepumper med mere end et 1 kg kølemiddel. Har varmepumpen mellem 1 og 2½ kg kølemiddel skal den serviceres af en kompetent medarbejder. Men har varmepumpen mere end 2½ kg kølemiddel, er der et lovkrav om, at servicen skal udføres af en certificeret montør fra et kølefirma.

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

Viser 0 af 18 kommentarer

Vis flere kommentarer