Bliv klog på klimatilpasning

Klimatilpasning gør din bolig modstandsdygtig overfor vand, der forsøger at trænge ind i din bolig, når store mængder nedbør overbelaster kloaksystemer og grundvandet stiger. Har du svært ved at få overblik over, hvilken klimatilpasningsløsning som passer til dine behov og sikrer din bolig bedst? Her er det samlede overblik, så du kan blive klog på klimatilpasning, få svar på dine spørgsmål, og finde den rette løsning, der sikrer din bolig mod vind og vejr.

Hvad kan du blive klogere på her på siden?

Klimatilpasning, hvorfor?

Klik her og bliv klogere på behovet for klimasikring, og hvorfor du bør sikre boligen.

Scroll ned ↓

Inspiration til klimatilpasning

Find den klimatilpasning som matcher dig og dine behov. Vi sammenligner løsninger og opstiller fordele og ulemper.

Scroll ned ↓

Få en fagmand med på råd

Få udført en klimascreening og en konkret plan for klimatilpasning, når fagmanden kommer med råd.

Scroll ned ↓

Finansiering og tilbud

Få uforpligtende tilbud fra håndværkere og undersøg finansiering af klimatilpasning.

Scroll ned ↓

Derfor er klimatilpasning aktuelt

I fremtiden vil klimaet byde på højere temperaturer, som ændrer de danske nedbørsmønstre. Ifølge Danmarks Metrologiske Institut (DMI) er den årlige nedbørsmængde steget med 100 millimeter de seneste 100 år – og denne tendens fortsætter. Mod år 2100 er det forventeligt, at det danske klima vil byde på blandt andet mere vinternedbør, flere skybrud og flere stormfloder.

Det fremtidige danske klima

Udviklingen af klimaet i Danmark frem mod år 2100.

 • Temperaturstigning på mellem 1-3,4 grader
 • Stormfloder mellem 7 til 40 gange hyppigere
 • 30 til 70 % flere skybrud
 • 6 til 23 % mere vinternedbør
 • Stigning i havvandstanden på 30-60 cm

Kilde: DMI Klimaatlas

Politiske planer for klimatilpasning

Fra politisk side er det tanken, at Danmark skal forberedes og være robust overfor fremtidens ekstreme vejrhændelser. Derfor er Regeringen, SF, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre i april 2024 gået sammen om aftalen Deludmøntning af Grøn Fond. I aftalen fremlægges en klimatilpasningsplan, som skal beskytte Danmark bedre overfor oversvømmelser og ekstremt vejr. Til projektet er der afsat 150 millioner kroner i 2024 og 219 millioner kroner fra 2025-2029.

Pengene går primært til kystsikring, mens en mindre del af puljen bruges på at investere i løsninger, der skal forhindre højtstående grundvand i byerne. Med ganske få udsigter til politiske initiativer til at sikre de danske boliger mod klimaforandringerne, kræves det, at boligejere selv afdækker behovet og mulighederne for at klimatilpasse.

Du har ansvaret for at klimatilpasse din bolig

Det er vigtigt at ruste boligen mod klimaforandringerne – og det er dit eget ansvar, at boligen er sikret. At lempe på klimatilpasningen kan være en dyr affære, der kan skade boligens fundament og konstruktion. Og har du allerede haft skader, og ikke sørger for at forebygge og klimatilpasse, kan forsikringsselskabet nægte at dække og forsikre din ejendom.

Vidste du…

Brancheorganisationen for pensions- og forsikringsselskaber, F&P, skønner, at danskerne alene i 2023 blev ramt af klimarelaterede skader for 3 milliarder kroner.

Kilde: F&P Brancheorganisation for danske forsikrings- og pensionsselskaber

Hvilken klimatilpasningsløsning matcher dig?

Når det kommer til klimatilpasning, er der flere forskellige tiltag, man kan gøre for at beskytte sin bolig. Hvilken løsning, der er fordelagtig for netop din bolig bestemmes ud fra, hvilke problemer du oplever som følge af nedbøren.

Oversigt over klimatilpasning

 • Omfangsdræn
 • Højvandslukke, tilbageløbsstop og pumpebrønd
 • LAR-løsninger 
 • Omdirigering af vand
 • Tagrender

Etablering af omfangsdræn

Et omfangsdræn er et drænrør, som placeres langs fundamentet, soklen og ydermuren på en ejendom. Det har til formål at holde boligens fundament og en eventuel kælder fri for vand. Ved længere perioder med vand op mod konstruktionen, kan der skabes fugt. Drænrøret leder nedsivende eller højtstående regnvand til en regnvandspumpebrønd, hvorefter det ledes videre til kloak- og afløbssystemet.

Det kræver kyndig viden og professionel ekspertise at installere et omfangsdræn. Gravearbejdet skal udføres nænsomt og ordentligt, for ikke at skade husets fundament. Dernæst skal en autoriseret kloakmester stå for at selve omfangsdrænet tilkobles kloakken.

Hvad koster et omfangsdræn?

Prisen på et omfangsdræn afhænger af, hvor stort et område, der skal lægges dræn på. Boligers størrelser varierer, og derfor vil det også være et individuelt antal drænmeter som skal lægges fra bolig til bolig. Desuden varierer prisen af, hvor gode adgangsforholdene alt efter, hvor anlægget skal etableres, samt om belægningen skal reetableres eller ny skal anlægges.

Gennemsnitsprisen på omfangsdræn lå i 2023 på 138.000 kroner hos Energihjem.dks søsterportal 3byggetilbud.dk, der er Danmarks største formidler af byggeopgaver. Her er der også opgaver med, hvor bygherre selv laver noget og kloakfirmaet udelukkende står for kloakarbejdet. Omvendt er der også eksempler på opgaver, hvor alt bliver udført af kloakfirmaet og prisen er på +300.000 kroner. 

Hvornår er omfangsdræn den rette løsning?

Oplever du, at der kan ses fugt på soklen, eller er der tendens til fugtige kældervægge, så kan omfangsdrænet være den rette løsning for dig. Det er nemlig utrolig vigtigt at sikre mod fugt i boligen, da det kan føre til skader i fundamentet og konstruktionen. Desuden kan der som følge af vandet opstå svamp, hvilket skaber et dårligt og sundhedsskadeligt indeklima.

Har du kælder i din bolig, kan et omfangsdræn være den rette løsning. Ved højtstående grundvand, kan der sive vand ind i via revner i kælderen – og dette kan omfangsdrænet modvirke. Desuden kan der ved længerevarende regn eller forhøjet grundvand ophobe sig vandmasser langs boligens sokkel. Dette kan resultere i fugt eller endda i, at der siver vand ind i fundamentet. Begge dele er omfangsdrænet en hindring imod.

Fordele

 • Vandet ledes let væk fra boligen
 • Sikker løsning mod store nedbørsmængder
 • Klimasikringsløsning til boliger både med og uden kælder
 • Modvirker vandtryk fra soklen og kælderen, som ellers kan skade boligen
 • Mindre fugt og bedre indeklima

Ulemper

 • En omkostningsfuld løsning
 • Skal vedligeholdes for at undgå tilstopning
 • Kræver ofte en pumpe, som leder vandet videre til kloakken

Tips og tricks til etablering af omfangsdræn

Ved etablering af et omfangsdræn kan det være en fordel at få isoleret kældervæggene i samme ombæring. Når der alligevel er gravet fri, kan kælderen let isoleres, hvorfor merudgiften ikke er særlig stor. En vandtæt membran og drænplader, som er mellem 200-300 mm, placeres mellem kældervæggen og omfangsdrænet. Når du får isoleret kælderen, vil der skabes bedre indeklima, og du skal bruge mindre energi til at varme området op.

Fold ud

Etablering af højvandslukke

Med et højvandslukke forhindres tilbageløb af vand fra kloakken i vejen, som stiger ved kraftig nedbør. Højvandslukket er et mindre kloakrør med to klapper, som forhindrer, at kloakvand udefra presser sig ind. Røret fungerer som en sluse, der gør, at spildevandet stadig kan løbe ud af huset. Det installeres så tæt på boligens gulvafløb som muligt. Har man flere afløb, kan det være en fordel at få højvandslukket installeret i hvert afløb ellers i kloakrøret, hvor afløbene er forbundet. Højvandslukket skal etableres af en autoriseret kloakmester.

Hvad koster et højvandslukke?

Når prisen på et højvandslukke udregnes, er en faktor for prisen, hvor det skal placeres. Et højvandslukke koster omkring 10.000-15.000 kroner, når det installeres i et let tilgængeligt afløb for eksempel i en kælder. På et toilet koster det omkring 30.000 kroner at få installeret et højvandslukke.

Hvornår er et højvandsslukke en god ide?

Er du bosiddende i et område, hvor kloakken tit bliver overbelastet, vil et højvandslukke være en fordel. Desuden kan højvandslukket være et behjælpeligt værktøj i områder, som er mere udsatte for stormfloder. Har du mistanke om, at du er risikozonen for, at der er forhøjet vand i kloakken foran dit hus, kan du med fordel få det tjekket hos kommunen.

Fordele

 • Relativ billig løsning sammenlignet med lignende løsninger
 • Foruden at undgå kloakvand i afløb og toilet, undgås opstemning af spildevand i resten af systemet
 • Få rabat på din husforsikring med et højvandslukke hos Tryg

Ulemper

 • Skal vedligeholdes hvert halve eller hele år
Fold ud

Tilbageløbsstop

Et tilbageløbsstop har på samme måde som højvandslukket til formål at beskytte mod, at kloakvand stiger op i afløbet ved kraftigt regnvejr. Tilbageløbstoppet installeres i en brønd på stikledningen foran boligen, som forbinder dit kloaksystem med det offentlige system. I modsætning til højvandslukket, står et tilbageløbsstop åbent, når der ikke er pres fra kloakken. Ved kraftig regn stoppes der for vandet fra kloakken, og det forhindres i at løbe ind i boligen.

Hvad koster et tilbageløbsstop?

Et tilbageløbsstop er lidt dyrere end højvandslukket og koster omkring 15.000 til 40.000 kroner at få installeret.

Hvornår er et tilbageløbsstop en god ide?

Tilbageløbsstoppet er ofte en god ide i de tilfælde, hvor et højvandslukke også ville være en relevant løsning. Det vil sige, er der højt vand i kloakken i dit boligområde, kan du med fordel få en kloakmester til at vurdere, om tilbageløbsstoppet er den ideelle løsning for dig.

Fordele

 • Kræver mindre vedligeholdelse end et højvandslukke
 • En sikker måde at undgå spildevand fra den offentlige kloak i afløbene

Ulemper

 • Omkostninger ved gravearbejde i vejen, da installationen forgår ved stikledningen og ikke blot i afløbet, som ved højvandslukket
 • Når vandet løber ind i brønden, kan afløbene i boligen ikke anvendes i den, dog korte, periode det står på
Fold ud

Pumpebrønd

Pumpebrønden opsamler også kloakvandet, hvilket gør, at du undgår oversvømmelse i kælderen. En pumpebrønd er den sikreste løsning mod overbelastning fra den offentlige kloak og er et værn mod, at spildevandet fra kloakken løber ind i boligen. Det er et mere komplekst system end højvandslukket og tilbageløbsstoppet, da det involverer en pumpe og en brønd med automatiske installationer til at sikre, at vandniveauet ikke stiger op i boligen. Vandet samles i pumpen, hvorefter det pumpes ud i kloakken, når der igen er plads.

Hvad koster en pumpebrønd?

Pumpebrønden er et mere avanceret system end højvandslukket og tilbageløbsstoppet, hvorfor prisen også er derefter. En pumpebrønd koster almindeligvis over 60.000 kroner og skal installeres af en autoriseret kloakmester.  

Hvornår er en pumpebrønd en god ide?

På samme måde som med højvandslukket og tilbageløbsstoppet, så er pumpebrønden ideel, hvis du har højtstående vand i kloakken. Pumpebrønden er en sikker løsning, der gør at du ikke får vand i boligen via afløbet, da den kan rumme en stor mængde spildevand, som ellers ville have været løbet op i afløbene.

LAR-løsninger

Lokal afledning af regnvand kaldes også for en LAR-løsning og er en installation, som gør at nedbør forsinkes i at løbe mod en kloak eller et vandområde. Flere klimasikringsløsninger er såkaldte LAR-løsninger. Paraplybegrebet omfatter blandt andet faskiner, regnvandsbred og afledningssystemer til søer eller andre vandløb.

Fordele

 • Særligt fordelagtig i lavt beliggende områder, hvor afløbene ligger lavere end kloakken, som ellers gør, at vand fra kloakken kan løbe op
 • Den sikreste løsning sammenlignet med højvandslukke og tilbageløbsstop
Ulemper

 • Det er vigtigt at kontrollere, at pumpen virker. En defekt pumpebrønd kan skabe store oversvømmelser
 • Mere omkostningsfuld løsning
Fold ud

LAR-løsninger

Man kan etablere lokal afledning af regnvand (LAR)–løsninger, som skåner kloaksystemet for regnvand, så det ikke bliver overfyldt. Man undersøger landskabet og finder herved ud af, hvordan vandet kan ledes langsommere til kloaksystemet. LAR-løsninger dækker forskellige tiltag:

 • Faskine
 • Regnvandsbed
 • Drænvenlig belægning
 • Sedumtag

Få mere viden omkring hver enkel løsning neden for.

Fold ud

Faskine

En faskine er et midlertidigt depot til regnvand. Faskinen sørger for, at regnvand ikke overbelaster kloakken ved at opsamle, magasinere og lede regnvand langsomt ud i jorden. Ofte vil man installere en faskine til at opsamle regnvand fra en bygnings tagkonstruktion. Faskinen bliver anlagt underjordisk og kobles til en rørføring, som vil kunne sammenkobles nedløbsrøret.

Regnvandet kommer almindeligvis først igennem en sandfangsbrønd, hvor sand, sten, blade og andet fra jorden frasorteres. Faskinen sørger for, at regnvandet ikke overbelaster kloakken, da det i stedet siver ud i jorden. I forbindelse med klimaforandringerne og de forventeligt større nedbørsmængder, vil faskinen sørge for at forhindre oversvømmelser på grunden, hvis kloaksystemet overbelastes ved kraftig regn.

Hvad koster en faskine?

En faskine koster omkring 20.000-50.000 kroner.

Hvornår er en faskine en god ide?

En faskine er et nyttigt værktøj, hvis din grund er belastet, når der falder meget nedbør. Hvis du ofte oplever oversvømmelser, kan det skyldes, at kloaksystemet ikke er dimensioneret til at klare store mængder nedbør. Her kan faskinen stå for at lede dele af regnvandet ud i jorden og derfor aflaste kloaksystemet.

Desuden er en faskine behjælpelig, hvis du opfører en overdækket terrasse, carport eller en tilbygning. Fra disse konstruktioner kan regnvandet ledes til faskinen, så de ikke behøves at blive koblet til kloaksystemet.

Fordele

 • Relativ billig måde at få aflastet kloaksystemet på
 • Kan indeholde meget vand
 • Placeres i jorden, så anlægget skjules
Ulemper

 • Kræver jævnlig vedligeholdelse for at undgå tilstopning
 • Skal udskiftes hvert 15. – 25. år
 • Risiko for store vandskader, hvis faskinen fejlproportioneres og ikke er stor nok til mængden af regnvand, som ledes til den

Vidste du…

Faskinen skal placeres mindst 5 meter fra boligen og 2 meter fra skur eller garage samt skel. Ved etableringen af faskinen skal projektet godkendes af kommunen. Dog skal faskinen, modsat omfangsdrænet, ikke nødvendigvis tilsluttes kloakken.

Fold ud

Regnvandsbed

Ovenpå en faskine kan du etablere et regnvandsbed. Desuden er det muligt at få regnvandsbedet anlagt, som en LAR-løsning alene uden en faskine nedenunder. Løsningen anlægges på et lavtliggende punkt i haven, hvor vandet naturligt løber hen. Et regnvandsbed skal på samme vis som faskinen placeres minimum 5 meter væk fra boligen.

Regnvandet løber hertil for enten at nedsive eller for at kunne løbe videre i regnvandssystemet. Render eller rør udgraves på området, og derfor skabes nedsivningsprocessen. Løsningen er både fordelagtig grundet sin praktikalitet, men også være også ved at være en æstetisk tilføjelse til haven.

Hvornår er regnvandsbedet en god idé?

Ved områder, som især er udsatte ved længerevarende regnperioder, eller områder som er lavtliggende, er regnvandsbedet en fordel. Ved at placere regnvandsbedet på et lavtliggende område, vil det mindske risikoen for skader, da vandet ledes til bedet, hvor det kan nedsive i jorden.  

Fordele

 • Simpel anlægning
 • Et billigt alternativ
 • God hjælp til at mindske overbelastning af systemet
 • Kan rense vandet, hvilket resulterer i mindre forurening
Ulemper

 • Kræver stort, arealmæssigt område i haven
 • Kræver vedligeholdelse
Fold ud

Drænvenlig belægning

Mange boligejere har flisebelægning på deres grund typisk som terrasse eller i indkørslen. En ulempe ved fliser er, at regnvandet ikke altid kan sive ned i jorden. I stedet ledes det til kloakken eller til lavtliggende områder på grunden. Dette kan skabe problemer, hvis kloakkerne er underdimensionerede. Her vil vandet løbe over, hvilket kan skade omkringliggende konstruktioner. Vandet kan også ende i kælderen eller langs lavtliggende områder omkring boligen, hvilket kan resultere i vandskader. Til at løse dette kan man få anlagt permeable overflader på grunden.

Permeabel belægning gør det muligt for nedbørsmængder at sive ned i grunden. Der findes forskellige permeable løsninger, både hvor der lægges en fuge mellem stenene, eller hvor selve belægningen er permeabel. Dette kan eksempelvis være fliser med fuger, belægninger med græsarmeringssten, eller ved et permeabelt underlag som grus, knust sten eller andre granulære materialer, der tillader vand at passere frit igennem.

Hvornår er drænvenlig belægning en god ide?

Er kloakken underdimensioneret nær din bolig, kan drænvenlig belægning være en fordel. Hvis vandet fra terrassen løber ned i den underdimensionerede kloak, vil risikoen for oversvømmelser stige. Dette gælder også, hvis din grund er lavtliggende og meget nedbørsvand løber hertil. Den permeable belægning giver mulighed for vandet at sive ned i jorden.

Fordele

 • God aflastning af kloaksystemet, da det reducerer afstrømning fra fliseoverfladerne
 • Kræver ikke en bestemt størrelse grund for etableringUlemper

 • Permeable materialer og installationerne kan være dyrere end traditionelle belægninger
 • Kræver at jordbunden er permeabel, da vandet ellers ophobes i toplagene i jorden
 • Hulrummene kan stoppes til, hvorfor nedsivningseffektiviteten reduceres
Fold ud

Sedumtag

Sedumtag, også kaldet et klimasikringstag eller et grønt tag, er et klimatilpasningstiltag, som opsamler vandet via tagfladen. Taget består af sedum, hvilket er planter herunder stenurter samt græs og jord. Jorden, som planterne vokser i, er vandholdig og består desuden af lecasten. Denne kombination af jord og planter formår at opsamle 50-70 procent af den årlige nedbør – og helt op imod 90 procent af sommernedbøren. Når vandet opsamles, ledes det langsommere til kloakken, og derfor skabes der mindre belastning af systemet.

Sedumtagets kapacitet er dog ikke så stor, at det er en fordelagtig løsning ved skybrud, da taget vil blive mættet ved for meget nedbør. Det kan samle op mod 20 procent af skybruddet, hvorfor det vil være en hjælp, men ikke dets primære funktion. I stedet vil taget være en fordel i perioder med mindre regn over længere tid.  

Hvornår er et sedumtag en god ide?

Det kan være fordel at investere i et sedumtag, hvis du bor i et område, hvor kloakken let bliver overfyldt ved nedbør. Dette gælder især i beboelsesområder med tæt bebyggelse, hvor der er færre muligheder for nedsivning af vandet i undergrunden. Sedumtaget er en effektiv LAR-løsning, som skåner kloakken samtidig med, at der skabes biodiversitet og et frodigt udseende til boligen.

Fordele

 • Aflaster kloaksystemet ved boligen
 • Sedumtaget holder i længere tid end almindeligt tagpaptag, da beplantningen beskytter tagpappet mod vejret
 • Styrker biodiversitetenUlemper

 • Kræver at taghældningen ikke overstiger 35 grader
 • En mere omkostningsfuld løsning
 • Kræver at man opbygger tagkonstruktionen, så den holder til vandmængderne for at undgå fugt i konstruktionen
Fold ud

Omdirigering af vand

En anden metode som kan være relevant i områder, hvor kloakken er underdimensioneret, er omdirigering af nedbøren. Her kan det være en fordel at lede vandet mod en græsplæne, et bed eller mod en faskine.

Når du anlægger fliser, er det også ofte muligt at lægge belægningen, sådan at regnvandet ender på græsplænen eller i et bed, uden at det medfører risiko for vandskade på huset. Løber nedbøren mod boligen, kan der med fordel installeres en afløbsrende. Denne kan tilsluttes kloakken eller en lille faskine som etableres for at undgå, at kloakken belastes.

Fordele

 • Reducerer belastningen på kloaksystemet, hvis vandet ledes andetsteds på grunden
 • Sikring mod vandophobning langs boligen
Ulemper

 • Kræver plads, hvis der skal installeres en faskine
 • Vedligeholdelse skal sikres, for at systemet ikke stoppes og vandet løber andetsteds på grunden
Fold ud

Tagrender

Tagrenderne har til formål at lede nedbør væk, så vandet ikke skader huset. Derfor spiller det en stor rolle, om tagrenderne passer til de nedbørsmængder, som falder på taget, for at lykkes i at lede vandet til nedløbsrøret eller brønden. Ved underdimensionerede tagrender vil nedbøren overstige hulrummet i tagrenderne, hvorfor vandet vil ledes andetsteds end til taget. Når vandet finder vej til boligens konstruktion, kan det nedbryde facaden, soklen eller kældervæggene og skabe råd eller svamp i træværket.

Med de stigende nedbørsmængder er adskillige af de tagrender, som i dag er installeret på de danske boliger, underdimensionerede. Med oftere skybrud og længere perioder med regn, falder der langt større mængder regn på tagfladen, end dengang de blev installeret. Ved de boliger, som er opført for omkring 50 år siden eller mere, er tagrenderne almindeligvis 10 tommer. I dag installerer man som minimum tagrender, der er 11 tommer. Derfor vil et klimasikringstiltag også være at udskifte de eksisterende tagrender til nye, som har den rette størrelse, og derfor kan håndtere nedbørsmængderne.

Hvornår er nye tagrender en god ide?

Oplever du, at der ved store nedbørsmængder løber vand ud over tagrenderne, så kan det være en fordel at kontakte en fagperson og få vurderet om dine tagrender er dimensionerede korrekt.

Fordele

 • Leder nedbøren korrekt til nedløbsrøret eller brønden
 • Forhindrer fugt i facaden og kældervæggene
 • Mindsker risikoen for råd i boligens træværkUlemper

 • Korrekt dimensionerede tagrender kan også overbelastes ved kraftig nedbør
Fold ud

Tilskudsmuligheder for klimatilpasning

Boligejerne står selv for klimatilpasning af boligen mod de store mængder af nedbør – og det kan være en omkostningsfuld affære. Alligevel er klimatilpasning ikke en del af energirenoveringspuljen, hvor Energistyrelsen giver tilskud til energioptimeringsprojekter. Energihjem.dk har desuden kontaktet Energistyrelsen for at få afdækket, om der er fremtidsudsigter til, at der kommer tilskudsordninger til klimasikring. Energistyrelsen har ikke givet svar på, om der kommer en sådan løsning i fremtiden, men forespørgslen er taget til efterretning.

Få en fagmand med på råd

Er du usikker på, om din bolig er klar til klimaforandringerne, så vil et besøg af en erfaren fagmand være en oplagt mulighed. Danske Bank tilbyder i samarbejde med OBH Rådgivende Ingeniører et unikt tilbud på klimascreening af din ejendom. Bygningsrådgiveren giver dig en vurdering af, i hvor høj grad boligen er klimatilpasset og kommer med anbefalinger til, hvordan du bedst muligt kan klimatilpasse din bolig. Få tryghed og overblik over, hvordan du undgår problemer med en klimascreening af din bolig.

Lån til en attraktiv rente

Klimatilpasning kan for nogle boligejere være en dyr affære. Danske Bank tilbyder derfor et attraktivt lån til dig, der klimatilpasser din bolig. Dette gælder både etablering af omfangsdræn, højvandslukke eller pumpebrønd, samt faskiner, regnvandsbede og sedumtag.

Boliglån til klimatilpasning
Udbetalt kreditbeløb2250.000 kr.500.000 kr.
Variabel årlig debitorrente2,82%2,82%
Samlede kreditomkostninger340.279 kr.83.407 kr.
Mdl. ydelse før skat2.419 kr. 4.862 kr.
Antal månedlige ydelser120120
Løbetid  10 år10 år
ÅOP4 (uden obligatorisk brandforsikring) 3,10%3,20%
Samlet beløb der skal tilbagebetales290.279 kr.583.407 kr.
1) For at få denne rente skal du være tilmeldt vores kundeprogram, når lånet udbetales.
2) Udbetalt kreditbeløb er det beløb, du får udbetalt, efter omkostninger til Danske Bank og staten er fratrukket.
3) Du sparer ekspeditionsgebyr til Danske Bank, men du skal betale tinglysningsafgift til staten.
4) I ÅOP indgår også standardprisen på Danske Konto.
Danske Bank tager pant i boligen

Lån op til 500.000 kr.

 • Variabel rente på pt. 2,79%1, når du er tilmeldt Danske Banks kundeprogram.
 • 0 kr. i ekspeditionsgebyr
 • Mulighed for at låse renten fast 

Få tilbud på opgaven


Oversvømmelser, omfangsdræn, pumpebrønde og permeable belægninger. Ja, der er mange muligheder og spørgsmål, når du som boligejer ønsker at klimasikre boligen. Og der findes mange forskellige løsninger på markedet. Vi anbefaler derfor, at du indhenter 3 tilbud på opgaven, så du får kyndig vejledning og et godt sammenligningsgrundlag.

Få svar på ofte stillede spørgsmål

Hvad er den billigste form for klimasikring?

Det er svært at opstille, hvilke af klimatilpasningsløsningerne, som er billigst. Selvom højvandslukket på papiret er billigst, er det ikke altid den rette løsning, som sikrer din bolig bedst. Eksempelvis, kan et dyrere omfangsdræn være den løsning, der passer bedst til din bolig. Bor du for eksempel i et område med højt grundvandsspejl, og derfor ofte har oversvømmelser, kan omfangsdrænet sikre kælderen og soklen mod vand, hvilket vil forhindre, at der opstår omkostningsfulde fugtskader.

Hvilke fordele får jeg ved at klimasikre?

Ved at klimasikre bliver din bolig mere modstandsdygtig mod vejrhændelser som skybrud, stormfloder og store mængder af nedbør. Desuden er klimasikring også et attraktivt parameter for flere og flere boligkøbere. I en undersøgelse af Home sammen med TV2 svarede 62 procent i 2023, at risiko for oversvømmelse i høj- eller meget høj grad har betydning for deres boligvalg.

Hvordan sikrer jeg min bolig mod skybrud?

Når der er skybrud, kommer der store mængder af regn på kort tid. I sådan en situation er et højvandslukke, tilbageløbstop eller en pumpebrønd en god løsning at have udrustet sig med på forhånd. De store nedbørsmængder kan nemlig skabe overbelastning af kloakkerne, og her vil løsningerne sikre, at vandet ikke løber tilbage i boligen og skaber oversvømmelser.

Hvordan sikrer jeg min bolig mod stormfloder?

Kraftig vind presser store vandmængder fra havet ind over land ved en stormflod, hvilket skaber oversvømmelser. Et højvandslukke, tilbageløbstop eller en pumpebrønd vil her være dig en behjælpelig løsning, når vandet kommer ind fra havet og får kloakvandet til at stige. Foruden disse løsninger er det ved stormfloder en god ide at have sandsække klar, der kan fungere som dæmninger ved døre og vinduer. Disse kan forhindre store mængder af vand mod at løbe ind i boligen. Desuden er det ved skybrud og stormfloder essentielt, at tagrender og brønde er rensede, så de fungerer optimalt og kan lede så meget vand som muligt bort.

Hvordan sikrer jeg min bolig mod forhøjet grundvand?

En god måde at sikre sin bolig mod højtstående grundvand er et omfangsdræn. Omfangsdrænet kan lede det højtstående grundvand væk, og dertil beskytter det også boligens konstruktion mod vandmasserne og fugt.

Hvilken klimatilpasningsløsning er bedst for mig?

Der er mange faktorer som spiller ind, når det kommer til at skulle klimasikre sin bolig. Vi anbefaler derfor, at du tager en fagmand med på råd for at kunne få afdækket, hvilken løsning der passer til dig. Via Danske Bank kan du bestille en klimascreening fra rådgivningsvirksomheden OBH og få en fagperson til at vurdere, hvilken klimasikringsløsning, som passer til dine behov.

Kan jeg få omfangsdræn selvom jeg ikke har en kælder?

Ja, det kan endda være en rigtig god ide at få et omfangsdræn – også selvom man ikke har en kælder. Selvom du ikke har en kælder, vil boligen stadig kunne påvirkes af store regnvejrsmængder. Fremfor at vandet vil skade kælderen vil det i stedet være soklen, som i høj grad er udsat. Fugt i soklen kan sprede sig til fundamentet og kan desuden springe ved frost, hvorfor der opstår skader.

Hvad sker der, hvis jeg ikke sørger for at klimatilpasse min bolig?

Ved ikke at tilpasse sin bolig til klimaet, vil man være i større risiko for at få skader på boligen. Har du desuden været udsat for skader fra vind og vejr tidligere, kan forsikringsselskabet også kræve, at du klimasikrer boligen mod fremtidige skader. Hvis du ikke klimasikrer boligen, kan forsikringsselskabet endda vælge ikke at ville dække skaderne, som opstår i fremtiden.

Kan jeg klimatilpasse via flere forskellige løsninger?

Ja, det er muligt at klimasikre ved flere forskellige initiativer. Klimatilpasningsløsningerne er udarbejdet til at bearbejde de forskellige symptomer som opstår i forbindelse med oversvømmelserne. For eksempel vil et omfangsdræn være en relevant løsning at få installeret ved højtstående grundvand, men er ens bolig desuden placeret i et område, hvor kloaksystemet let overbelastes, kan et højvandslukke også være en fordel at få etableret.

Kan jeg søge Energistyrelsens tilskudspuljer til klimatilpasning

Nej, det er ikke muligt at søge Energistyrelsens energirenoveringspulje til at få midler til at dække nogle af omkostningerne ved dit klimatilpasningsprojekt.

Jeg har ikke økonomi til at klimasikre – hvad gør jeg?

At klimasikre kan være en dyr investering. Derfor tilbyder Danske Bank et attraktivt lån til klimatilpasning, som dækker over etablering af omfangsdræn, etablering af højvandslukke, tilbageløbsstop eller pumpebrønd og etablering af lokal afledning af regnvand (LAR).

Har du andre spørgsmål, som du ikke har fået svar på, er du velkommen til at skrive en kommentar nederst her på siden.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *