Gode råd inden skybrud

Skybrud og voldsomme regnskyl kan forårsage alvorlige oversvømmelser og betydelige skader på boligen. For at minimere risikoen og beskytte både hjem og ejendele, er det vigtigt at tage sine forbehold inden et varslet skybrud.

Skybrud kan forårsage alvorlige skader på både bygninger og indbo. Der er dog flere tiltag, du kan benytte for at forebygge eller minimere disse skader. Læs med her og få råd om, hvordan du kan beskytte din bolig mod vandskader under et skybrud.

Hvad er et skybrud?

Et skybrud defineres af DMI som et regnvejr, der giver over 15 mm nedbør på højst 30 minutter. Mens forsikringsselskabernes definition på et skybrud er, hvis der falder mindst 15 mm nedbør på højst 30 minutter.

Når store mængder regn falder på kort tid, kan det være svært at lede vandet hurtigt nok væk. Derfor stiger risikoen for oversvømmelse, som kan føre til vandskader, hvis ikke du tager dine forholdsregler.

Tal 1 - grønLuk vinduer og døre

Ved skybrud kan vand trænge ind gennem tagvinduer, facadens vinduer og især vinduer og døre i kælderen. Derfor bør du lukke alle vinduer og døre, når der er varsling om skybrud. Hvis der tidligere er kommet vand ind gennem de lukkede vinduer og døre i kælderen, kan du fastgøre krydsfinerplader på ydersiden af åbningerne. Pladerne skal være store nok til at dække fugerne omkring vinduerne og dørene.

Tal 2 - grønDæk ventilationshuller i ydervæggene

Har du ventilationshuller placeret tæt på terræn bør du lukker dem til med krydsfinerplader. Dog er det vigtigt at åbne for hullerne igen, når skybruddet er overstået.

Tal 3 - grønPlacer dine ting strategisk i kælderen

Hvis du har en kælder, er det en god ide at fjerne de ting, som er mindst modstandsdygtige for vand eller placere tingene et godt stykke over gulvet. Hvis vand trænger ind i kælderen kan det ødelægge tingene. Derfor skal dine ting helst stå på stålreoler som også kan vaskes ned og desinficeres, hvis det udsættes for beskidt kloakvand.

Mere nedbør og stigende grundvand betyder at flere boligejere skal klimatilpasse deres bolig, men har svært at finde op og ned på hvilke løsninger, der findes på markedet – og hvilken der er den rette. Få viden og inspiration og bliv klogere på hvordan og med hvad du kan sikre dig mod de øgede vandmængder. Vi guider dig med fordele og ulemper, priser på de forskellige løsninger og meget mere.

Tal 4 - grønHav sandsække klar

Du kan forhindre vand i at trænge ind i dit hjem ved at placere sandsække på de utætte steder. Hvis vandet trænger ind gennem utætheder, vinduer eller døre, kan du lægge sandsække ud for at dæmme op for vandet. Sandsække kan købes forskellige steder, f.eks. militære overskudslagre, kommunen eller online (søg efter ‘sandsække oversvømmelse salg’ på en søgemaskine)

Tal 5 - grønTjek afløbet og tagrender

Det er en god ide løbende at tjekke om tagrenderne og nedløbsrørene er fri for blade og andet. Tildækket rør kan nemlig hindre vandet i at løbe fri og dermed forårsage skader i forbindelse med skybrud og oversvømmelser.

Tal 6 - grønBegræns opstigende kloakvand

Hvis du ikke har fået monteret et højvandslukke, kan du stadig begrænse opstigende kloakvand. Du kan placere et stort stykke plast over gulvafløbet og læg sandsække ovenpå. Placer derefter en krydsfinérplade ovenpå sandsækkene og fastgør den ved at klemme en lægte mellem pladen og loftet.

Hvis der er risiko for, at vandet stiger op gennem toilettet, kan du fylde en plastpose med stof eller lignende og stoppe den ned i toilettet. Læg sandsække og en krydsfinérplade ovenpå, og sæt en lægte i spænd mellem pladen og loftet for at holde plade og sandsække på plads og modstå vandtrykket.

Tal 7 - grønHav en pumpe i din bolig

Hvis du tidligere har oplevet vand i kælderen, bør du have en kraftig pumpe i huset til at fjerne indtrængende vand. Brug kun pumpen, hvis det er regnvand, der trænger ind. Hvis det derimod er kloakvand, kan du ikke nøjes med at pumpe det ud i haven, da det indeholder bakterier. I så fald bør du søge hjælp fra en professionel til at håndtere situationen.

Husk

Hvis man bliver ramt af skybrud er det ifølge Forsikringsoplysningen vigtigt, at man bliver inde døre i sit hus og er klar med spande, koste og remedier, som kan benyttes til at opsamle vand, der trænger ind. Desuden skal man huske at have handsker og vandtæt tøj og fodtøj på, da kloakvand er sundhedsskadeligt.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *