Solenergi – alt om solceller og solvarme

Hvad er forskellen på solvarme og solceller?

Solvarmeanlæg og solceller kan nemt forveksles, både på navnene og på udseendet, på trods af at det er to vidt forskellige energiformer. De bruger begge solens energi, men formålene er vidt forskellige. Et solvarmeanlæg bruges til opvarmning af boligen og brugsvandet, mens et solcelleanlæg omsætter solens stråler til elektricitet. Solvarme er derfor en varmekilde, hvorimod solceller er en vedvarende energikilde.

Er du i tvivl om der er potentiale for at udnytte solenergi på din adresse, så prøv energiberegneren nedenfor:

Solceller
Ønsker du en miljørigtig vej til store besparelser på elregningen, så er solceller måske den rigtige løsning for dig? Med solceller omdanner du nemlig energien fra sollyset til elektricitet, du kan bruge i hjemmet. Og bare rolig: Solcellerne virker også selvom det er overskyet, da de afhænger af lysets skarphed og ikke solens stråler. Vi ser nærmere på de forskellige solcellemuligheder her.

Hvordan virker solceller?

Et typisk solcelleanlæg forsyner ens hjem med energi, når solen skinner på anlægget. Solcelleanlægget er ofte opsat i en række solcellemoduler, der typisk omfatter omkring 10-30 paneler. Et solcellemodul består af tynde siliciumplader, der er loddet sammen og optager solens stråler.

Når sollyset rammer modulerne, produceres jævnstrøm, der kan bruges som el i huset. Helt konkret virker et solcelleanlæg som en ’elektronpumpe’, der får elektroner til at bevæge sig fra solcellens top til dens bund. Når elektronerne bevæger sig i solcellen, skubber de til elektronerne i ledningen, og strømmen bliver skabt.

Solceller generere strøm til lyskilde
Solceller

Hvilke solcelletyper findes der?

Der findes forskellige typer af solcelleanlæg og her giver vi dig indblik i de tre hovedtyper. Og hold godt fast. Det kan nemlig godt blive en smule teknisk.

Polykrystallinske solceller

Polykrystallinske solceller indeholder flere siliciumkrystaller og har ofte et blåligt skær, der gør solcellerne ’levende’ at se på. Du kan både få polykrystallinske solceller med og uden rammer, hvilket kan få solcelleanlægget til at virke som en mere integreret del af overfladen.

Polykrystallinske solceller har ligesom de monokrystallinske solceller forventet levetid på 40-50 år.

Monokrystallinske solceller

En monokrystallinsk solcelle består af ét siliciumkrystal. Silicium er et grundstof, som er tilsat små mængder af grundstofferne fosfor. Monokrystallinske solceller er som standard sorte med en ensartet overflade og har almindeligvis runde hjørner. Monokrystallinske solceller har den højeste virkningsgrad og skal udskiftes efter 40-50 år.

Indenfor kategorien monokrystallinske solceller findes også en ny teknologi kaldet ‘Shingled Cell‘. På traditionelle solmoduler er der mellemrum omkring dem og samleskinnerne krydser over hver enkelte celle. Med Shingled Cell-teknologi, overlapper cellerne hinanden og gør dem elektrisk forbundet, ved hjælp af et elektrisk ledende klæbemiddel, hvilket betyder, at der ikke er mellemrum og samleskinnerne elimineres.

Tyndfilmssolceller

Tyndfilmssolceller – også kaldet amorfe solceller – skiller sig fra de to andre solcelletyper ved at være baseret på amorft silicium.

Som navnet antyder er denne solcelletype udført i en tyndfilm, der monteres på overfladen. Denne solcelletype virker utrolig godt i gråvejr, men er knapt så effektive i sollys som de andre to. Levetiden er omkring 40 år.

Solceller med eller uden batteri?

Når du skal have solceller skal du gøre op med dig selv om du ønsker et solcelleanlæg med eller uden et batteri. Et solcelleanlæg med batteri, der ikke er tilkoblet elnettet kaldes også et “stand alone”-anlæg, da solenergien lagres i et eksternt batteri. Denne batteritype ses typisk til campingvogne, huse i skoven eller andet. Det bliver af samme årsag også kaldt et ”off-grid”-anlæg. 

I boliger taler vi om batterier, der er tilkoblet el-nettet – også kaldet “hybrid-anlæg”. Med et batteri tilkoblet dit solcelleanlæg kan du gemme den strøm, anlægget producerer, og anvende den senere. Selvom det ved tilslutningen af anlægget koster mere at montere et batteri, er det altså også en løsning, som hurtigt betaler sig selv hjem.

Vidste du? At med en batteriløsning går du fra at være cirka 30 procent selvforsynende, når du kun har en inverter, til at være cirka 70 procent selvforsynende med en batteribank.

Eksempel på et batteri fra Sonnen. Billedekredit: VIASOL A/S

Et solcelleanlæg uden batteri er derimod tilkoblet det offentlige elnet. Her kan andre brugere på samme elnet få glæde af elektriciteten, som dit solcelleanlæg generer.

Det overskydende strøm som solcellerne producerer sender man uden et batteri retur til elnettet uden gevinst, men har du et batteri, så kan du gemme solen til senere og spare penge ved at være selvforsynende uden om elnettet. 85 procent at tilfældet. 

Batteriløsninger kommer i mange varianter

Det er langt størstedelen af solcelleejere, der kombinerer solcelleanlægget med en batteriløsning. Og der findes flere former for batteriløsninger. Du kan eksempelvis få hybridbatterier, der kan opgraderes, hvis dit forbrug øges – ved eksempelvis et køb af elbil eller varmepumpe.

Virksomheden Tesla, der er kendt for sine luksuriøse elbiler, har også lavet deres eget husstandsbatteri – Tesla Powerwall. Batteriet føres dog ikke i Danmark, men er lavet af materialet lithium-ion, som i dag bruges til blandt andet genopladeligt elektronik, som mobiltelefoner eller tablets.

Bliv klogere på solcellebatterier –>

Lån til solcelleanlægget

Når du skal have etableret solenergi kan det være en forholdsvis dyr affære. Danske Bank og Realkredit Danmark tilbyder dig at låne til energiforbedringer i din bolig, uden at du skal betale ekspeditions- og lånesagsgebyrer. Det er en besparelse på helt op til 7.400 kroner.

Skal solcellemontøren være VE-godkendt?

En VE-godkendelse er en blåstempling fra Energistyrelsen af det enkelte firmas kompetencer, men det er ikke et krav, når vi taler solceller. Der findes derfor mange dygtige og erfarne solcellemontører, der installerer solceller uden en VE-godkendelse. Det er dog et krav, at virksomheden, der tilslutter solceller har en el autorisation.

Solcelletagsten – integrerede solceller

Solceller behøver ikke være noget, man monterer på en overflade. Flere og flere boligejere efterspørger en tagløsning, hvor solceller er integreret i selve tagstenene. Med et integreret solcelletag får du altså et nyt tag, hvor solcellerne er indbygget.

Solcelletagstenen producerer, som solcelleanlægget, jævnstrøm fra solen. Energien føres herefter ned til en boks, hvor den omdannes til vekselstrøm og lagres i et batteribank, så du kan bruge elektriciteten hele døgnet rundt. Ofte er der tilknyttet en mobilapplikation, der gør det muligt at holde øje med den strøm, som taget producerer.

Det koster et solcelletag

Prisen på et solcelletag varierer alt efter, hvilken type solcelletagsten du vælger og størrelsen på dit tag. Står du alligevel overfor et tagudskift er der dog mange fordele ved at overveje et integreret solcelletag.

Det koster typisk mellem 200-300.000 kroner, at udskifte et almindeligt tag og etablere et nyt. Hvor et solcelletag koster 275.000-400.000 kroner på et solcelletegltag, som til gengæld betaler sig selv hjem og gør boligen selvforsynende med strøm.

Hvor kan solceller monteres?

Vidste du?
At solceller faktisk giver procentvis mindre genskin end et ovenlysvindue, hvilket betyder mindre nabogener. Det er dog altid en god idé at informere naboen om dit nye anlæg.

Placeringen af dit solcelleanlæg har stor betydning for, hvor effektivt anlægget kan producere strøm. De fleste vælger at få solceller på taget eller carporten, men det er også muligt at have solceller i haven, på facaden eller sågar på båden. Her ser vi nærmere på, hvordan solceller placeres optimalt på taget.

Taghældning og solceller

I Danmark er det en taghældning på 40-45 grader, der er optimal, når solcelleanlægget skal monteres. Samtidig bør solcelleanlægget vende mod syd, så du får mest muligt ud af soltimerne. I praksis kan solcellerne dog godt placeres fra sydøst til sydvest i en vinkel på mellem cirka 20-60 grader, men det er dog ikke den mest effektive løsning. Husk også altid at få tjekket om din tagkonstruktion kan bære solcellerne.

Teknologisk institut har lavet en oversigt over, hvor solcelleanlægget procentvis producerer mest energi årligt. Altså, hvilke placeringer af solcelleanlægget, der er mest effektive. Se oversigten her.

Hvad koster et solcelleanlæg?

Solcelleanlæggets størrelse kan variere meget alt efter hvor meget plads du har, og hvor meget elektricitet huset skal bruge. Der er i princippet ingen begrænsninger for anlæggets størrelse. Et solcelleanlæg på 6 kWh, som vil dække en almindelig husstand fylder mellem 15 og 40 m2 og har en startpris på omkring 45-50.000 kroner. Det kan dog variere meget alt efter, hvor stor anlægget skal være.

Du kan godt have solceller som den eneste kilde til el.

Men der er også store besparelser at hente med et solcelleanlæg. En almindelig dansk familie bruger som tommelfingerregel årligt 5.000 kWh i el. Her vil et solcelleanlæg på 4-6 kWh give en besparelse på mere end 4.600 kr. hvert år.

Sælg strøm fra solceller

Dit solcelleanlæg er tilkoblet elnettet. Producerer solcellerne mere strøm end du bruger vil du derfor sælge strømmen tilbage til elnettet til den aktuelle elpris, der varierer time for time. Det samme sker omvendt, hvis du mangler strøm. Mængden af strøm du kan sælge hænger derfor også tæt sammen med om du har en batteriløsning til dit solcelleanlæg. Har du en batteribank kan du nemlig lagre strømmen og bruge eller sælge, senere hen.

Prisen på el fastlægges af den nordiske elbørs Nord Pool i forhold til udbud og efterspørgsel. Det betyder, at elpriserne som tommelfingerregel er højest om dagen, hvor forbruget er størst og du kan frasælge mest strøm i sommermånederne.
Du skal selv finde en produktionsleverandør, som du kan sælge din strøm til – og der findes flere på markedet med forskellige abonnementsløsninger.

Du skal selv finde en produktionsleverandør, som du kan sælge din strøm til – og der findes flere på markedet med forskellige abonnementsløsninger.

Solceller: Skal man betale skat af strømmen?

Det el som solcelleanlægget producerer og du bruger til dit eget elforbrug er skattefrit, men du skal betale skat, hvis du sælger el til nettet for mere end 7.000 kroner pr. år.

Afregningsmetode for solceller

Afregningsmetoden til solceller har ændret sig flere gange siden den blev vedtaget tilbage i 2012. Hvor solcelleejere førhen opgjorde deres elproduktion og elforbrug på årsbasis skal de fremadrettet afregne strømmen time for time. Det er på skat.dk, at du kan blive klogere på reglerne.

Hvem må installere solceller?

I Danmark er det faktisk et lovkrav, at solceller skal installeres af en el-installatør med en autorisation. Som ofte får en autoriseret el-installatør noget efteruddannelse, så de kan foretage installationen af solcellerne. Vi hjælper dig gerne med at finde de rette håndværkere til solcelleopgaven – se blot nedenfor.

Indhent 3 konkrete tilbud

på dit energirenoveringsprojekt

Solvarme
Her dykker vi ned i solvarmeanlæggets univers, hvad det koster at få etableret et solvarmeanlæg og hvilke anlæg, der findes.

Hvordan virker et solvarmeanlæg?

Et solvarmeanlæg er en bæredygtig måde, du som husejer kan opvarme din bolig på. Anlægstypen bliver på samme vis som solceller, normalt placeret på bygningens tag, som oftest er vendt mod syd for at indfange så meget sollys som muligt i løbet af dagen.

Rent visuelt ligner et solvarmeanlæg også solceller på taget – dertil er der mange muligheder, både for at få anlægget nedfældet i taget, eller lagt flot ovenpå, så du som husejer kan bibeholde æstetikken på bygningen.

Solvarmeanlægget fungerer således, at der inde i de mørke vindueslignende tagmonteringer, cirkulerer en frostfri væske, der opvarmes af solen. Den opvarmede væske bruges derfra til opvarmning af varmtvandsbeholderen og på den måde alt fra brugsvand til radiatorer, alt efter hvilken type solvarmeanlæg du vælger til din bolig.

Solvarmeanlæg
Solvarmeanlæg

Virker solvarme også om vinteren?

Solvarmeanlæg er bygget op om en frostfri væske. Derfor virker solvarme også om vinteren – men producerer tilsvarende mindre varme i og med at solens fremtræden er mere begrænset i vintermånederne.

Hvilke solvarmeanlæg findes der?

Der findes to forskellige former for solvarmeanlæg – plansolfangeranlæg og rørsolfangeranlæg. Det er for dig som boligejer din opgave at tage stilling til, hvor stor en del af din bolig, der skal opvarmes gennem anlægget samt, hvor meget du ønsker at betale for det.

Et plansolfangeranlæg betragtes som den mest simple solvarmeanlægstype. Det foregår ved, at en metalplade optager varmen fra solen, og afgiver varmen til den frostfrie væske, der løber i rør ved pladens overflade.

En rørsolfanger består af en række separate absorbere, som er placeret i forskellige glasrør, der opvarmer den frostfrie væske. I og med at absorberne er fordelt i forskellige rør, er rørsolfangeren en anlægstype, der er lettere at vedligeholde, da man kan nøjes med at skifte de enkelte glasrør.

Der produceres ofte 20-30 procent mindre varme ved plansolfangeranlægget kontra rørsolfangeranlægget, men er også procentdelen tilsvarende billigere. Så det er et individuelt skøn du må tage som boligejer.

Kan alle få solvarme?

De fleste der ønsker at få etableret et solvarmeanlæg ved deres private bolig, har umiddelbart muligheden for det. Der kan dog forekomme enkelte undtagelser der gør, at du ikke kan få installeret varmekilden. Husets tagkonstruktion bør først og fremmest have en hældning på mellem 30 og 60 grader. Hvis du som boligejer har et fladt tag og stadig ønsker et solvarmeanlæg, vil dette blive sat på taget med en tilsvarende hældning.

Derudover bør du undersøge, om hvorvidt din tagkonstruktion kan holde til vægten fra anlægget. Det kan være nødvendigt at kontakte kommunen og forhøre sig om lokalplaner, fredninger og restriktioner på grunden tillader dig at få et solvarmeanlæg. Det vil nemlig som regel ikke være muligt at få etableret et solvarmeanlæg, hvis din bolig er fredet.

Hvem installerer solvarme?

Der er ikke nogle regler for etableringen af et solvarmeanlæg på eget tag. Det vil sige, at du som boligejer godt kan tage sagen i egen hånd og montere anlægget. Men da skader omkring tagkonstruktioner kan være meget omkostningstunge, er det altid en god idé at rådføre sig med en professionel fagmand.

Hvad koster solvarme?

Paletten af muligheder for solvarmeanlæg til din private bolig er bred, og derfor er priserne også at finde i et bredt interval. Afhængigt af hvilken type af solvarmeanlæg du vælger, vil priserne oftest strække sig mellem 25.000-65.000 kroner. Her afgøres priserne af størrelsen på det tiltænkte solvarmeanlæg, samt om anlægget skal producere varme til brugsvand udelukkende, eller også til opvarmning af boligen.

Lån til solcelleanlægget

Når du skal have etableret solenergi kan det være en forholdsvis dyr affære. Danske Bank og Realkredit Danmark tilbyder dig at låne til energiforbedringer i din bolig, uden at du skal betale ekspeditions- og lånesagsgebyrer. Det er en besparelse på helt op til 7.400 kroner.

Hvor hurtigt tjener solvarme sig hjem?

Fordi, der er flere muligheder for etableringen af et solvarmeanlæg, er det naturligvis også varierende, hvor lang tid det tager for anlægget at spare sig selv hjem. Hvis du som boligejer vælger at få installeret et solvarmeanlæg, der udelukkende opvarmer brugsvandet i dit hus, forventes du at få det etableret til en pris af i omegnen af 55.000 kroner alt afhængigt af installatør og valg af solvarmeanlæg. Derfor forventes en besparelse pr. år. på 3.400 kroner. I dette tilfælde vil det tage cirka 16 år for anlægget at spare sin egen pris hjem.

Hvis man derimod vælger et solvarmeanlæg, der både opvarmer brugsvandet og andet boligvarme, forventes det at koste omkring 65.000 kroner alt afhængigt af installatør og producent af solvarmeanlægget. Du kan som boligejer i den forbindelse forvente en årlig besparelse på 5.500 kroner. Det vil i dette tilfælde tage dit solvarmeanlæg omkring 11 år at tjene sig selv hjem.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

7 kommentarer

AvatarJesper Nyeborg

Hej
Bor i hus (murermester villa) hvor der er et solfangeranlæg på garagetag, som tidligere ejer har opsat. Anlægget har to paneler af ca. 1×2,5m, og det kan være op til ca. 20 gammelt. Vi ved ikke hvilken af de to typer, I beskriver, som det er. Det er koblet til vandvarme i huset med en form for udvekskler til fyr/vandvarmer i kælder.
Vi har p.t. gasfyr, men bliver koblet til fjernvarme i 2023., og har derfor følgende spørgsmål:

1. Vil solfangeranlægget kunne kobles til det kommende fjrernvarmeanlæg?
2. Vil det i så fald kunne svare sig at beholde anlægget, ift. f.eks. at udskifte med nutidige solceller (evt. solfangeranlæggets alder taget i betragtning)?

Er med på at I ikke kanne svare præcist pga. manglende information, men hvis I kunne give jeres bedste skøn på problemstillingen ville det være en stor hjælp!

VH Jesper & Co.

Hej
Kan i oplyse om der er nogen fidus ved at få skifte til summationsmåler da som jeg forstår at den strøm man sender ud fra solceller har man en klokketime til at bruge ?
Venlig Hilsen
Jan Larsen

AvatarMarcus Wedfeldt Nielsen

Hej Jan,

Jeg har fornemmelsen at du er i afregningsgruppe to og der er en summationsmåler ikke særlig nødvendig. Det er korrekt forstået at du har til næste klokkeslæt til at forbruge, hvis du er i afregningsgruppe to.
Hvis du har flere spørgsmål så skriv gerne på Mw@Viasol.dk

Bh.
Marcus Wedfeldt
Viasol A/S

AvatarTroels Poulsen

Murermester villa med rødt tegltag fra 1998. Sydvendt og 45 grader hældning. Fjernvarme.

Problem: min hustru vil ikke have taget “ødelagt” af sort/blå solceller.;

Nogen forslag

AvatarMaria Carlsen

Hej Troels,

Tak for din henvendelse.
Jeg ville foreslå dig at tage kontakt til et solcellefirma, der kan hjælpe med nogle visualiseringer. Måske det kan “bløde” hende lidt om.
Ellers må I lave en aftale om hvad de penger, som I “tjener” på solcellerne skal gå til 😉

Bedste hilsner
Maria – Energihjem.dk

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Lene

Tak for dit spørgsmål. Desværre dækker Energistyrelsens tilskudspulje ikke over solcelleanlæg – selvom de er i høj kurs for tiden.

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Viser 0 af 7 kommentarer