Jordvarme

Jordvarme er en varmekilde, der bliver mere og mere populær blandt de danske boligejere. Jordvarme er nemlig en energivenlig opvarmningsform, som giver store besparelser på varmeregningen, hvis du eksempelvis skifter fra et oliefyr, naturgas eller elvarme. Til gengæld er det også en forholdsvis dyr varmekilde at få etableret, da slanger skal graves ned i jorden rundt om huset. Vi samler alt om jordvarme fra A-Å her.

Hvad er jordvarme?

Jordvarme er en vedvarende energikilde, som både er energirigtig og -effektiv. Jordvarme kommer rent faktisk som en varmepumpe, hvor slangerne graves ned i haven og varmepumpen stilles indendørs. Slangerne henter energi fra jorden, som bruges til at opvarme huset og brugsvandet i boligen.

Fordele ved jordvarme:

  • Miljøvenlig opvarmningsform
  • Lav grad af vedligeholdelse
  • Billig energiform, da varmeregningen sænkes
  • Huset kan stige i værdi
  • Der er energitilskud til jordvarme
  • Varmeregningen afhænger ikke af energiprisernes udvikling
  • Jordvarmeanlægget kan give en passiv køling i boligen, når der er varmt

Ulemper ved jordvarme:

  • Det koster 200-300.000 kr. at installere et jordvarmeanlæg
  • Nedgravningen af slanger kræver et udeareal på dobbelt så meget grund, som du har m2

Jordvarmeanlæg: Hvordan fungerer det?

Et typisk vandret jordvarmeanlæg fungerer helt konkret ved, at man graver slanger ned i jorden samtidig med, at man etablerer en indendørs varmepumpe.

Vær opmærksom på:
Ikke at plante træer og buske oven på varmeslangerne, så de skygger for solen.

Jordvarme illustration

Virker jordvarme om vinteren?

Ja, et jordvarmeanlæg virker også om vinteren. Selvom solen ikke skinner kan væsken i jordvarmeslangerne stadig varme energien fra jorden. Så selv i frostvejr kan du regne med dit jordvarmeanlæg.

Lån til jordvarmeanlægget

Et jordvarmeanlæg kan være en forholdsvis dyr investering, da det koster alt imellem 100-200.000 kroner at etablere. Danske Bank tilbyder et lån til energirenoveringer på Energistyrelsens positivliste fra Byggepuljen, hvilket også gælder jordvarme.

Og så skal du ikke betale ekspeditions- og lånesagsgebyrer, som kan give en besparelse helt op til 7.400 kroner.

Hvor stor skal grunden være til jordvarme?

Som tommelfingerregel gælder det, at du skal bruge dobbelt så meget jordslange, som du har hus, der skal opvarmes. Jordvarmeanlægget kræver derfor også en vis størrelse udeareal, da slangerne lægges med en afstand på cirka 1,2 meter. Et jordvarmeanlæg kræver derfor ofte et udendørsareal, der er dobbelt så stort som huset.

Vidste du …
at fugtig jord er bedre til at lede varme til jordvarmeanlægget.

Du skal dog ikke skyde en hvid pil efter at få jordvarme, hvis din grund ikke er stor nok. Er din grund ikke stor nok til at få lagt vandrette jordvarmeslanger, så kan du overveje muligheden for lodret jordvarme.

I vores energiberegner kan du nemt slå din adresse op, og se hvilken energioptimeret varmekilde, der anbefales til dit hus ud fra energimærket. 

Lodret jordvarme

Med vandret jordvarme graver man cirka 1 meter ned i jorden og lægger jordvarmeslangerne med en afstand på cirka 1,2 meter. Når det kommer til lodret jordvarme findes der to løsninger.

Med lodret jordvarme kan der graves jordvarmeslangerne lodret ned i en dybde på intet mindre end 160 meter. Denne form for lodret jordvarme er en nyudviklet form for jordvarme, og er ikke så udbredt i Danmark endnu. Da jordvarmeslangerne ikke ligger langs overfladen, som med den vandrette jordvarme, er det ikke solenergien, men udelukkende varmen fra jorden, der varmer væsken op.

Der findes dog også en anden form for lodret jordvarme, hvor du borer kortere men flere lodrette huller ned i haven. Har du ikke 200 m2 at lægge slanger på, så kan dette være den rette løsning for dig. Denne form for lodret jordvarme koster omkring 150-200.000 kroner mere end almindelig, vandret jordvarme.  

Eksempel på denne jordvarmeløsning: Fagmanden graver 10 huller i forhaven med en brede på 80 centimeter og en dybde på 5 meter.

Hvis jordvarme ikke er dig

Er din grund ikke stor nok til at få jordvarme, så kan du overveje om du skal have etableret en luft til vand-varmepumpe i stedet for. Luft til vand-varmepumpen trækker varmeenergi ud af udeluften i stedet for jorden og er, ligesom jordvarmen, både miljørigtig og energieffektiv varmekilde.

Jordvarme og nybyg

Går du rundt med tanker om at bygge nyt hus, så er det i den forbindelse en god idé at overveje at få lagt jordvarme fra starten. Anlægget er nemlig nemt at grave ned i forbindelse med nybyggeri. Mange af jordvarmeanlæggene i Danmark er derfor også etableret i forbindelse med nybyggeri. Du skal dog være opmærksom på, at der ikke er noget energitilskud til jordvarme, når der er tale om nybyggeri.

Hvad koster et jordvarmeanlæg?

Prisen for et jordvarmeanlæg varierer alt efter, hvor stort dit varmeforbrug er og hvordan nedgravningsforholdene er. Du skal dog regne med, at det koster mellem 100.000-200.000 kroner i et almindeligt parcelhus.

Hvor lang er levetiden på et jordvarmeanlæg?

På de jordvarmeanlæg, der etableres i dag regner man med, at selve pumpen har en levetid på omkring 25 år. Slangerne derimod har endnu længere levetid og det forventes, at de kan holde 50-100 år. Slangerne, som er den besværlige del af etableringen, kan altså holde til flere jordvarmeanlægs levetid. Jordvarmeslangerne skal stort set ikke vedligeholdes, når de først er lagt ned – og det er dermed kun pumpen, der skal serviceres. En investering i et jordvarmeanlæg er derfor en langsigtet investering.

Tilladelse hos kommunen

Når du skal have jordvarme kræver det tilladelse hos kommunen inden jordvarmeanlægget etableres. Når du søger om tilladelse hos kommunen vil de typisk tjekke om din grund ligger langt nok væk fra en vandboring til drikkevand, og så vil de registrere jordvarmeanlægget på din boligs BBR-oplysninger. I nogle tilfælde er det nok, at du anmelder dit jordvarmeanlæg til kommunen, mens andre skal søge hos kommunalbestyrelsen, der giver tilladelse ud fra jordvarmebekendtgørelsen.

Kan jeg selv etablere jordvarme?

Det korte svar er nej. Det kræver en fagmand at etablere jordvarme, da slangerne skal graves ned og varmepumpen ligeledes skal installeres korrekt. I de fleste tilfælde vil det være en autoriseret VVS’er eller et autoriseret varmepumpefirma, der installerer jordvarmeanlægget. Det kræver en autorisation, så snart installationen har noget med brugsvandet at gøre.

Når du indhenter tilbud på jordvarme, så tag en dialog med håndværkeren om, hvilken varmepumpe, der indgår i tilbuddet. Varmepumpernes effektivitet kan nemlig variere og jo højere effektivitet du kan få for pengene, jo bedre.

Indhent 3 konkrete tilbud
på dit energirenoveringsprojekt

Hvor meget sparer jeg med jordvarme?

Jordvarme kan give dig en kæmpe besparelse på varmebudgettet, især hvis du skifter fra elvarme og oliefyr. Her kan du forvente, at varmeregningen som minimum bliver halveret.

Tilbagebetalingstiden på et jordvarmeanlæg ligger på mellem 5-8 år alt efter størrelsen på ens hus. Jo større hus, jo hurtigere er investeringen tjent hjem igen.


Tilskud til jordvarme

Du kan få energitilskud på jordvarmeanlægget, når konverteringen til varmepumpen sker fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme, og din bolig er beliggende uden for et fjernvarmeområde. Samtidig er det et krav, at varmepumpen skal have A++ eller A+++ og så skal installationen udføres af en VE-montør- eller virksomhed.

Faktisk er der et klækkeligt beløb i vente, når du konverterer til en varmepumpe med energitilskuddet. Du kan nemlig få dækket op til 30 procent af udgiften af tilskuddet, som Energistyrelsen administerer.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

45 kommentarer

AvatarHelle Maigaard

Hejsa Energihjem

Jeg er ved at købe hus , der har jordvarme og vil i den forbindelse høre om, hvor jeg kan finde tegninger/oplysninger over jordledningerne mv. !!

Håber i kan hjælpe mig.

Mvh Helle Maigaard

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Helle

Mange tak for din kommentar. Har du hørt sælger ad, om vedkommende har tegninger/oplysninger om ledningernes placering? Når man får anlagt jordvarme skal man søge om tilladelse hos sin kommune og i ansøgningen skal man bl.a. vedlægge tegninger af anlæggets placering på matriklen. Så der er en chance for, at vedkommende har de oplysninger, du søger. Ellers kan du forsøge at kigge på LER.dk. Det er frivilligt om man vil registrere jordvarmeledninger, men en del gør det alligevel for at beskytte ledningerne ved evt. gravearbejde.

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

Viser 0 af 45 kommentarer

Vis flere kommentarer