Tilsagn til energitilskud – hvad nu?

Varmepumpepuljen åbnede den 12. september 2023, og flere boligejere har allerede fået tildelt tilsagn til tilskud. Er du blandt de heldige? Så bliv klogere på næste del af processen lige her. Der er nemlig flere krav og frister, som du skal være opmærksom på – de kan nemlig gøre forskellen på, om du kan få dit tilskud udbetalt eller ej.

Varmepumpepuljen åbnede den 12. september 2023 kl. 10:00, og allerede en halv time efter drillede teknikken. Tusindvis af boligejere var på standby, mens køen var sat på pause, men som tiden gik, og der kom styr på teknikken, lukkede Energistyrelsen, der administrerer varmepumpepuljen, flere og flere ind i ansøgerportalen, så de kunne søge om tilskud. Energistyrelsen estimerede inden åbningen af puljen, at behandlingen af de fleste ansøgninger ville tage kun dage. Og nu, en uge senere, har flere boligejere meddelt, at de har fået tildelt tilsagn til tilskud.

Nu kommer vi så til anden del af processen: at vælge den rette varmepumpe og varmepumpeinstallatør. Men frygt ej, for vi guider dig gerne igennem, så du gør alle de rigtige ting og kan få tilskuddet udbetalt – og informerer dig om de vigtige frister.

Obs: Varmepumpepuljen lukker den 1.12.2023.

Husk krav til varmepumpen og varmepumpeinstallatøren

Når du har fået tilsagn til tilskud, kan du søsætte dit varmepumpeprojekt. Du må gerne selv købe din varmepumpe ellers kan varmepumpe-installatøren, der skal stå for installationen heraf, købe den for dig.

Vi anbefaler, at du forhører dig hos en eller flere varmepumpeinstallatører inden du køber varmepumpen. Den rette varmepumpe til dig og din bolig afhænger nemlig af flere faktorer, såsom boligens isolering og størrelse samt familiens energiforbrug, og alt det ved varmepumpeinstallatøren. Vedkommende kan derfor sørge for, at du får købt den rette varmepumpe. Ofte har installatøren nogle gode aftaler med de forskellige varmepumpefirmaer og derfor kan det ikke altid betale sig at indkøbe varmepumpen selv. Det er også lettere at få en god aftale med varmepumpefirmaet, hvis du lader firmaet stå for både indkøb af varmepumpe og installation. Og nu når du har fået dit tilsagn til tilskud, må du gerne indgå en aftale med en varmepumpeinstallatør.

Husk at varmepumpeinstallatøren, som skal stå for installationen af din varmepumpe, skal være VE-godkendt. Vedkommende vil kunne forklare dig nærmere om de øvrige krav, der er til varmepumpen, du vælger, men kort fortalt, er der disse krav til pumpen:

 • Varmepumpen skal køre på strøm
 • Varmepumpen skal benytte enten udeluften eller jorden som varmekilde
 • Varmepumpen skal levere vandbårent rumvarme og varmt vand til en varmtvandsbeholder
 • Varmtvandsbeholderen skal være fritstående eller integreret med varmepumpen
 • Varmepumpen skal være mærket med A++ eller A+++. Det er et krav, at varmepumpen har fået mærkningen alene ved testtemperatur på 55 ºC for rumopvarmning

Når du har lavet en aftale med VE-godkendt varmepumpeinstallatør om opsætning af en varmepumpe, der opfylder kriterierne, er næste trin i processen at få opsat varmepumpen. Og det hjælper varmepumpeinstallatøren dig selvfølgelig med.

Et hav af landets boligejere får ikke udbetalt tilskuddet

De tidligere år blev tilskudspuljerne tømt hurtigt, for der var rift om midlerne. Men Børsen kan rapportere om, at kun knap halvdelen af de 1,3 mia. kroner, som der var i puljerne i 2020, 2021 og 2022, er endt hos boligejerne. Tal fra Energistyrelsen viser, at kun omkring 500 mio. kroner er udbetalt eller på vej til boligejerne.

I 2020 lukkede den første runde af ansøgninger efter to uger, fordi puljen var tømt. Men her tre år efter, er ikke engang halvdelen af midlerne udbetalt. Kigger man tallene for 2020 igennem, ses det, at 20 procent ikke har bedt om at få tilskuddet udbetalt. 9 procent fik afslag, mens 46 procent fik en delvis udbetaling.

 • I 2020 var der afsat 245 millioner kroner i bygningspuljen og knap 6.000 fik tilsagn til tilskud.
 • I 2021 var der afsat 675 millioner kroner i bygningspuljen, og her fik omkring 20.000 tilsagn til tilskud.
 • I første runde i 2022 var der afsat 300 millioner kroner i bygningspuljen og i anden runde var der afsat 121 millioner kroner.
 • Der er i perioden 2020 til 2026 afsat 2,5 millioner kroner til støttepuljerne.

Husk fristerne!

Foruden kravene til varmepumpen og varmepumpeinstallatøren, er der flere frister, du skal være opmærksom på. Du har 2 år til at skifte til din nye luft til vand varmepumpe eller dit nye jordvarmeanlæg – og søge om udbetaling af tilskuddet.

En anden vigtig frist er fristen for ansøgning om udbetaling af tilskuddet. Når din varmepumpe er opsat og dit projekt afsluttet, har du 30 dage til at søge om udbetaling af tilskuddet. Det er vigtigt, at du husker denne frist, for søger du om udbetaling efter de 30 dage, kan du ikke forvente at få tilskuddet udbetalt.

Fik du tilsagn til et tilskud i 2022, som du ikke har brugt endnu?

Mange ansøgere, der fik tilsagn i 2022, har stadig et gyldigt tilsagn. Er du deriblandt? Så læs videre her. For der er stadig en del, som du skal gøre.

Først og fremmest skal du gennemføre dit projekt. Husk, at det skal være en momsregistreret virksomhed, der skal stå for arbejdet – man kan ikke få tilskud til gør det selv-projekter. Har du tilsagn til en varmepumpe, så vær desuden opmærksom på, at din varmepumpeinstallatør skal være VE-godkendt.

Det er vigtigt, at du vedlægger den rette dokumentation til din ansøgning om udbetaling, når du en dag skal søge herom.

Her er det, du skal bruge for at søge om udbetaling:

 • Liste af fakturaer (regningsbilag) og betalingsbilag
 • Fakturaer for indkøb og arbejdsløn
 • Dokumentation for betaling. Både afsender (dig) og modtager skal fremgå af dokumentationen
 • Energistyrelsens svar på din ansøgning om tilskud. Det vil sige, dit tilsagn til tilskud
 • For tilskud på 500.000 kroner eller derover, skal du sende revisorerklæring for revidering af projektregnskab

Du skal derfor huske at gemme alle fakturaer/regningsbilag.

På fakurer/regningsbilag skal der skal stå:

 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Informationer om bygningsejeren og adressen for projektet
 • Start- og slutdato for arbejdet
 • Indkøbte materialer og produkter
 • Det udførte arbejde (f.eks. isolering af X m2 loft)

Er der materialer, produkter eller arbejdstimer, der hører til ikke-tilskudsberettigede forbedringer, skal det fremgå på fakturaer/regningsbilag.

Du søger om udbetaling af tilskud via ansøgerportalen på sparenergi.dk. Energistyrelsen meddeler, at de har en målsætning om, at der maksimalt går 6 måneder fra man søger om udbetaling til man har pengene. Jo mere omfattende et projekt man har, jo længere tid vil det tage, oplyser Energistyrelsen på sparenergi.dk.

Energistyrelsen oplyser, at en del ansøgninger om udbetaling er mangelfulde – og det forsinker processen. Typiske fejl og mangler omfatter manglende oplysninger på fakturaer, manglende oplysninger om arealer af f.eks. vinduer og ydervægge, manglende oplysninger om model og energimærke på varmepumper m.v.

Fold ud

Hvordan søger man om udbetaling af tilskud?

Når du i fremtiden skal søge om udbetaling af tilskuddet, skal du gøre det via sparenergi.dk i ansøgerportalen. Du logger ind via dit NemLog-in (med MitID eller NemID). I ansøgerportalen skal du igennem disse 4 faner:

 • Fane 1: Her skal du tjekke, om det er de rigtige oplysninger om din adresse, der står oplyst.
 • Fane 2: Her skal du udfylde informationer om din varmepumpe. Du skal desuden vedhæfte samtlige fakturaer og samtlige betalingsbilag. Du kan hertil vedhæfte anden dokumentation.
 • Fane 3: Her skal du erklære dig enig i de anførte oplysninger i din ansøgning.
 • Fane 4: Her får du en opsummering af din ansøgning om udbetaling. Det er vigtigt, at du læser den grundigt igennem. Det er også her, at du indsender din ansøgning.

Hvilke krav er der til fakturaen, når du skal have udbetalt tilskud?

Det er vigtigt, at fakturaen er uddybende, og at der på den er oplyst:

 • Informationer om bygningsejeren og den adresse, arbejdet vedrører.
 • Informationer om virksomheden, der udfører arbejdet, herunder dens CVR-nummer.
 • Start- og slutdato for installationen
 • Producent og model på varmepumpen
 • Pris for varmepumpen og andet materiale
 • Udspecificering af installatørens arbejdstimer

Er der materialer, produkter eller arbejdstimer, der hører til ikke-tilskudsberettigede forbedringer, skal det fremgå på fakturaer/regningsbilag.

Får du din ansøgning om udbetaling godkendt, sættes pengene automatisk ind på din NemKonto.

Hvornår udbetales tilskuddet?

Energistyrelsen har endnu ikke oplyst behandlingstiden for kommende ansøgninger til udbetaling af tilskud fra varmepumpepuljen.

Fik du tilsagn om tilskud fra bygningspuljen tilbage i 2022 og har du søgt om udbetaling, skal du formentlig væbne dig med tålmodighed. Energistyrelsen oplyser nemlig, at de først nu er påbegyndt udbetalingsanmodninger, der blev sendt ind i uge 14. Det vil sige, ansøgninger der blev sendt ind i starten af april. Energistyrelsen meddeler, at der på grund af mange ansøgninger, går omkring 6 måneder fra man har sendt en ansøgning om udbetaling ind til de påbegynder sagsbehandlingen.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

8 kommentarer

Avatarlars andreasen

HEJ
Jeg fik tilsagn til varmepumpe tilskud for lidt over 2 år siden men fik den ikke brugt da jeg først får varmepumpe om kort tid så mit tilskud udløb….kan jeg så igen søge tilskud her til den kommede.puljes forår 2024?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Lars

Mange tak for din kommentar. Ja, det vil jeg mene, at du sagtens kan.

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

Hej jeg købte en luft til vand pumpe i november sidste år, på det tidspunkt var der ikke nogen pulje åben, kan det virkeligt være rigtigt at fordi man køber og får installeret en pumpe uden for den åbne periode, så kan man ikke få tilskud.

hvad er den pulje så værd

Jeg ønsker at få installeret en varmepumpe l/V i uge 43 d.a ioktober 2023. Jeg kom desværre for sent til september 2023-puljen. Jeg beholder mit gasabonnement, men bruger ikke længere gas, før næste tilskudspulje kommer i 2024. På den måde bevarer jeg retten til at søge om tilskud.

mvh. Edu Züger

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Edu

Mange tak for din besked. Varmepumpepuljen er fortsat åben – men har du allerede købt en varmepumpe eller indgået en aftale med en håndværker, kan du ikke søge om tilskud. Du vil heller ikke kunne søge om tilskud fra varmepumpepuljen næste år, i og med man ikke kan søge på bagkant.

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

Avatararmas Paludan

Hej
Vi har søgt om tilskud til udskiftning af pillefyr til luft til vand, kan jeg se om denne ansøgning er blevet godkendt?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Armas

Mange tak for dit spørgsmål. Du kan se om din ansøgning er godkendt i den ansøgerportal, som du søgte tilskuddet via (på sparenergi.dk).

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

Viser 0 af 8 kommentarer