Energimærkning

Siden 2010 har det været lovpligtigt med et gyldigt energimærke, når du skal sælge eller udleje din bolig. Skal du søge om energitilskud er det samtidig også et krav, at din bolig har et gyldigt energimærke. Vi ser nærmere på energimærket fra A-Å, hvad det betyder for liggetiden og husprisen, og så går vi i dybden med, hvad du selv kan gøre for at rykke en eller flere energiklasser op.

Hvad er et energimærke?

Med et energimærke får du indblik i husets energiforbrug og de energimæssige forbedringer, der er rentable for dig at gennemføre. At være rentabel betyder, at renoveringen betaler sig selv hjem. 

I energimærket måler man helt konkret det samlede varmetab i dit hus pr. kvadratmeter, som placerer dit hus på energiskalaen A-G, hvoraf A-kategorien er opdelt i A2020, A2015 og A2010. Jo tættere dit hus er på A – jo mere energirigtigt er det. Skalaen refererer til energikravene i bygningsreglementet. Det vil sige, at et hus med energimærket A2015, lever op til de krav, der var gældende i Bygningsreglement 2015 og så videre.

Energimærker

Hvordan bestemmes energimærket? 

I energimærket måles, som nævnt, husets samlede varmetab pr. kvadratmeter. En vigtig faktor er derfor boligens varmekilde – altså hvordan huset opvarmes – og klimaskærmen – altså hvor godt huset så holder på varmen. Når energikonsulenten er på besøg, måles klimaskærmen, alt det der vender ud mod det fri, derfor grundigt op, så alt er noteret.

Energimærket er baseret på et standardforbrug og ikke husstandens egentlige forbrug. Det skyldes, at det varierer meget fra person til person, hvor varme, der bruges i hverdagen. Ved at bruge et standardforbrug får kommende købere altså ikke en ubehagelig ekstraregning, da man energimærket siger noget om husets kvalitet og ikke måden beboerne lever i huset på.

Vidste du?

At energimærket skelner sort/hvidt mellem, hvilke rum, der er opvarmede og hvilke rum der ikke er opvarmede. Derfor kan kælderen være lidt af en joker. Har du eksempelvis en gammel radiator i kælderen kan det give pil nedad i energimærkningen. Her vil rummet nemlig registreres som ‘opvarmet’, og da væggene ofte er uisolerede er varmetabet højt.

Fjerner du radiatoren vil kælderen modsat ikke tælle med som et opvarmet areal. Netop det opvarmede areal er vigtigt, da energimærket måler varmetab pr. kvadratmeter. 

Hvem laver en energimærkning?

Et energimærke er gyldigt i 10 år og udarbejdes af en certificeret energikonsulent, der gennemgår huset, måler op og registrerer. Efter energikonsulenten har gennemgået huset får du tilsendt en energirapport. 

For at blive energikonsulent skal du have en særlig energikonsulent-uddannelse, som tages i det almindelige uddannelsessystem. Forud for uddannelsen skal du have en baggrund som håndværker, arkitekt, konstruktør, ingeniør eller andre branche, der i forbindelse med deres job skal fungere som specialister i energirenovering.

Med energikonsulent på hustjek

Det er altid sælger eller udlejers ansvar at få udarbejdet et energimærke. 

Hvilke forslag kommer energimærkerapporten med?

Energirapporten beskriver i detaljen hvilke energiforbedringer du – eller en kommende køber – kan lave for at gøre boligen mere energirigtig, og hvad de koster at få gennemført.

Energimærkerapport fik nyt design i 2021

I september 2021 gav Energistyrelsen energimærkerapporten en grøn overhaling, så boligejerne fremover nemmere kan danne sig et overblik over de tre energiforbedringer, der giver de største gevinster for økonomi og klima. Se et eksempel på det nye design her.

Energimærker med det “gamle design” er naturligvis stadig gældende så længe energimærkningen er gyldig.

Det er dog ikke kun i salgssituationer, at et energimærke kan være fordelagtigt at have ved hånden. Et opdateret energimærke kan du nemlig se som et opdateret indblik i, hvilke energirenoveringer, du med stor fordel kan spare op til at få igangsat. På den måde kan du altså planlægge renoveringsprojekterne og se, hvad du sparer i afgifter, varme og vand, når du energioptimerer huset.

Har mit hus et energimærke?

Se om dit hus har et gyldigt energimærke og energipotentialet i din bolig i Energihjem.dks specialudviklede beregner. 

Sådan fordeler energimærkerne sig i Danmark

I Danmark findes der i 2020 563.750 aktive energimærker. Ud af alle energiklasser er D det mest udbredte energimærker efterfulgt af C og E. Med andre ord er der altså stort potientiale for energiforbedringer i den danske boligmasse. Se hvordan energimærkerne fordeler sig i tabellen nedenunder.

Vi spørger også en forsker, hvordan det står til med energirenovering af de danske husstande i denne artikel.

Fordeling af energimærker i Danmark
Undersøgelse: I september 2020 fandtes der 563.750 aktive energimærker i Danmark – sådan fordeler de sig. (Kilde: Finans Danmark, februar 2020.)

Synligt energimærke i annonceringen

Det er en regel, at energimærket altid skal være synligt ved annoncering i kommercielle medier, uanset om det gælder salg, udleje eller overdragelse af en bygning. Energimærkningen skal derfor altid være udarbejdet, så det senest er klart til, at du begynder at annoncere med boligen.

Lån til energirenoveringen

Få en skarp pris på dit lån, når du vil energiforbedre boligen og spar på varmen. Danske Bank tilbyder et lån til energiforbedringer af din bolig, hvor du sparer helt op til 7.400 kr. i lånesags- og ekspeditionsgebyrer.

Hvornår skal jeg have et gyldigt energimærke?

Energimærkeordningen er fra 1998, men siden 2010 har det været lovpligtigt med et gyldigt energimærke, når du skal sælge din bolig eller udleje en bolig på mere end 60 m2. Det gælder også, hvis du vil udleje annekset eller tilbygningen på de 60 m2

Du skal have gyldigt energimærke til følgende boligtyper, når du skal sælge din bolig:

  • Energimærkning af hus (Enfamilieshuse, rækkehus, kædehus og dobbelthus)
  • Ejer- og andelslejligheder 
  • Lejeboliger og udlejningsejendomme

Energimærkning i ejer- og andelsboliger

Bor du i ejer- eller andelslejlighed i en etageejendom er det ikke din enkelte bolig, men hele ejendommen, som din lejlighed ligger i, der skal have et energimærke. Det er derfor foreningens bestyrelse eller administrator, du skal kontakte i forbindelse med et salg. Senest 60 dage efter din anmodning skal foreningen udlevere energimærket til dig, så du kan komme videre i salgsprocessen.

Skal mit sommerhus eller kolonihave energimærkes?

Du skal ikke have et gyldigt energimærke, når du sælger eller overdrager dit sommerhus eller kolonihaven. Faktisk er fredede bygninger samt bygninger, der efter aftale købes til nedrivning, også frataget energimærkeordningen.

Energimærkning ved udlejning

Er din bolig, tilbygning eller annekset større end 60 m2 og ønsker du at udleje det, så skal du også have et gyldigt energimærke. Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er dog undtaget kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen. Det er udlejer, der skal betale for samt sikre, at energimærket udarbejdes. 

Energimærkning ved nybyggeri

En nybygget bolig skal altid være energimærket, så det kan bekræftes at den nye bolig lever op til energikravene i bygningsreglementet. 

Kan jeg få en bøde, hvis jeg ikke har et energimærke?

Det korte svar er ja. Hvis du ikke overholder kravet om energimærkning, så kan Energistyrelsen stille et krav med en frist for, hvornår du senest skal have et gyldigt energimærke på hånden. Overholder du ikke denne frist, kan der være en bøde i vente. 

Du kan få en bøde hvis: 

  • Udlejer undlader at udlevere energimærkning til lejer.
  • Ejere, sælgere, overdragere, ejerforeninger, boligfællesskaber m.v. undlader at efterkomme forpligtelser til at udarbejde og udlevere energimærkninger i forbindelse med salg og overdragelse.
  • Ejer eller andre relevante parter ikke overholder kravet om synliggørelse af energimærket ved kommerciel annoncering af salg og udleje af bygninger og boligenheder samt om opslag af energimærker.
  • Ved manglende efterlevelse af et påbud.

Kilde: Energistyrelsen 

Hvad koster et energimærke?

Der er faktisk fastsat maksimumspriser på energimærker. Ifølge Energistyrelsen gælder følgende satser fra 1. januar 2020:

Vær opmærksom på, at dette er maksimumspriser, og derfor kan nogle energikonsulenter godt tilbyde en lavere pris. Gennem vores gratis service er du velkommen til at indhente gratis og uforpligtende tilbud på energimærkning.

Indhent 3 konkrete tilbud
på energimærkning

Kan jeg stole på, hvad energimærket viser?

Da det udelukkende er certificerede energimærkefirmaer, der kan udføre en energimærkeordning, kan du regne med et retvisende billede af boligen. 

Alligevel har energimærkerapporten mødt kritik for at være fejlbehæftet, ligesom at det har været på tale om at gøre energimærkeordningen digital. En række eksperter og brancherepræsentanter ser derfor løbende ordningen efter i sømmene. 

De energikonsulenter, vi har snakket med, understreger dog at kvaliteten af energimærket er højnet da en certificering, er nødvending. De nævner også, hvor vigtigt det er, at man kommer fysisk ud og bestiger et hus, da man ikke med et standardiseret, digitalt energimærke, kan få alle detaljer og forhold med. Vi følger naturligvis udviklingen. 

Energimærkets betydning for salgspris og liggetid

Udover en indsigt i husets energirenoveringspotentiale, så kan energimærket ifølge statistikkerne også have en positiv betydning for både salgsprisen og liggetiden. Helt konkret viser en undersøgelse fra Finans Danmark, at huset energimærke har en stor betydning, når det kommer til købssituationen.

Øget salgspris ved energiforbedring
Undersøgelse: Øget salgspris ved energiforbedring af hus med energimærke D.
(Kilde: Finans Danmark, februar 2020.)

Analysen er lavet på 40.000 hussalg og tager udgangspunkt i et gennemsnitshus på 140 kvadratmeter, der er opført før år 2000. Analysen viste, at:

Et hus med energimærke D på 140 kvadratmeter blev ifølge analysen i gennemsnit solgt for 1.986.252 kroner, mens et hus på 140 kvadratmeter med et energimærke B i gennemsnit havde en salgspris på 2.179.029 kroner. Og huse med energimærke A blev i gennemsnit solgt 256.580 kroner dyrere end huse med energimærke D.

Ønsket om et sundere hus, der brugere mindre i varme er blevet et vigtigere parameter for boligkøberne de seneste år. Faktisk så vigtigt, at en undersøgelse viser, at 56,8 % af boligejere ikke ville vælge et hus med energimærke under C.

Energimærkers betydning for salg
Tabel: Boligejernes svar på spørgsmålet: “Hvis du skulle købe en bolig i dag, hvilket energimærke ville du gå efter?”
(Kilde: Finans Danmark, februar 2020.)

Det er vigtigt at nævne, at energimærket viser, hvor energirigtigt dit hus er. Det siger ikke noget om, hvor hyggeligt hjemmet er eller det nye flotte køkken. Du skal derfor ikke se energimærket som en karakter, der gives til dit hus generelt, men en indsigt i energiforbedringspotentialet

Forbedring af energimærke: Hvordan rykker jeg et energimærke op?

Ordsproget ”mange bække små gør en stor å” passer utroligt godt, når det kommer til energirenoveringer. I mange tilfælde er det nemlig de små udskift eller justeringer, der kan betyde, at du mindsker varmetabet og dermed rykker en eller flere energiklasser op.

Udskifter du eksempelvis el-varme med fjernvarme eller en energirigtig varmepumpe, rykker du som oftest på det allerede to energiklasser op. Ligesom at med efterisolering af huset hurtigt kan komme varmetabet til livs.

Har dit hus et gyldigt energimærke, så kan du blot indtaste din adresse i vores beregner. Så præsenterer vi dig for energipotentialet i huset og hvilken energiklasse, dit hus har potentiale for at rykke op i.

Kan alle huse komme i energiklasse A? 

Det er ofte nybyggerier, der har A som energimærke, mens C kan være virkelig flot for en murermestervilla fra 50’erne. Det er derfor ganske almindeligt, at du ikke kan renovere din gamle villa, sådan at du ender i energiklasse A. Heldigvis kan det, at du rykker fra eksempelvis D til B give dig gode besparelser og øge komforten i boligen.

Kan jeg klage over min energimærkerapport?

Ønsker du at klage over din energimærkerapport, skal du først og fremmest kontakte energimærkningsfirmaet, som har udarbejdet energimærkningen. Du skal bruge et særligt skema til at klage over energimærket. Skemaet er udarbejdet af Energistyrelsen, og du finder det her:

Firmaet er forpligtet til at give et skriftligt svar på klagen inden for en måned efter modtagelsen. Det er muligt at klage over energimærkerapporten op til 1 år efter indberetningen af rapporten.


Skal jeg have et energimærke for at søge tilskud?

Skal du søge om energitilskud er det et krav, at din bolig har et opdateret energimærke. Dit energimærke er gyldigt til søgning af tilskud, hvis det er udarbejdet efter oktober 2012. Skal du søge tilskud til en varmepumpe, er det ikke et krav, at du har et gyldigt energimærke.

Faktisk kan du også få et klækkeligt tilskud til selve energimærkerapporten, når du søger om tilskud til energirenoveringer.

Tilskudssatserne til energimærkning, når det ydes til energiforbedringsprojektet er:

  • Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 5.000-9.999 kr. kan der ydes et tilskud på 3.000 kr. til energimærkning af bygninger.
  • Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 10.000-14.999 kr. kan der ydes et tilskud på 2.000 kr. til energimærkning af bygninger.
  • Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 15.000-19.999 kr. kan der ydes et tilskud på 1.000 kr. til energimærkning af bygninger.

Find dit energimærkenummer

Når du søger om energitilskuddet skal du oplyse dit energimærkenummer. Energimærkenummeret finder du på forsiden af din energimærkerapport, men du kan også blot indtaste din adresse her i vores gratis værktøj, så finder vi dit energimærkenummer for dig.

Rapport
×

Øv, det ser ud til, at der ikke er registreret et gyldigt energimærke på adressen.

Ønsker du et energimærke eller vil du læse mere om, hvad det koster? Så tryk her:

Få et energimærke
×

Her er dit energimærkenummer

Værsgo! Her ser du energimærkenummeret på den indtastede adresse. Vi fandt også din energimærkerapport.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

41 kommentarer

Efter forbedringer i huset som tidligere energi mærke oplyste om, hvordan modtager vi et nyt energi mærke på huset

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Søren

Mange tak for dit spørgsmål. Det kan en energikonsulent hjælpe jer med. I kan for eksempel sende en forespørgsel ind her: https://energihjem.dk/tilbud/ – så sørger vores serviceteam for, at I får tre uforpligtende tilbud fra virksomheder, der udarbejder energimærker.

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

Viser 0 af 41 kommentarer

Vis flere kommentarer