Tilskud- og Finansieringsmuligheder

Energitilskud 2020-2026

OBS: Næste tilskudspulje kan søges den 28. september kl. 10, men man kan allerede logge ind fra kl. 9.

Energitilskuddet – også kaldet Bygningspuljen – administreres af Energistyrelsen og det er derfor via deres ansøgningsportal, at du kan søge om tilskuddet.

Hvem kan søge?

Energitilskuddet kan søges af dig, der ønsker at energirenovere helårsboligen. Energitilskuddet kan søges af privatpersoner, andelsbolig- og ejerforeninger samt virksomheder. Som noget nyt skal du have et gyldigt energimærke og bo i bolig med E, F eller G-mærke for at søge tilskud til isolering og vinduer.

Hvornår udløber puljen?

Energitilskuddet løber til og med 2026, hvor der undervejs vil blive åbnet op for nye ansøgningsrunder. Ansøgningerne bliver behandlet efter ”først-til-mølle”-princippet.

Du kan søge energitilskud til:

 • Isoleringsarbejde (minus hulmur)
 • Udskiftning af vinduer, døre, højtvindue, ovenlysvinduer og montering af fortsatsramme
 • Varmepumper: Konvertering til luft til vand eller jordvarme
 • Etablering af ventilation med varmegenvinding
 • Energimærkning. Det er et krav, at du har et gyldigt energimærke, når du søger tilskud til energirenoveringerne (minus varmepumper)

OBS: Der er en masse regler for, hvornår du eksempelvis kan få tilskud til en varmepumpe og hvilket ventilationsanlæg, du skal vælge. Det har vi uddybet på vores side om energitilskuddet.

Fold ud

Håndværkerfradraget

Håndværkerfradrag – også kaldet BoligJob-ordningen er et grønt fradrag på håndværkerens løn, når du energirenoverer eller klimasikrer boligen. Fradraget i 2021 er på 25.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden. Du skal oplyse håndværkerfradraget på skat.dk i din forskudsopgørelse.

Hvem kan søge?

Du kan få fradrag til arbejde i helårsboligen, men også til sommer- og fritidshuset, hvis du betaler ejendomsskat i boligen.  

Hvornår udløber puljen?

Håndværkerfradraget gælder i 2020 og 2021.

Du kan få håndværkerfradrag til:

 • Isoleringsarbejde
 • Udskiftning af vinduer, døre m.m.
 • Solceller, varmepumper, ventilation m.m.
 • Klimasikring som dræn og regnvandsfaskiner m.m.
 • Varmepumper: Konvertering til luft til vand eller luft til jord
 • Og meget mere
Fold ud

Skrotningsordningen 

Når du skrotter dit gamle olie- eller naturgasfyr kan du købe en varmepumpe på abonnement gennem en såkaldt “energitjenesteleverandør”, som er godkendt af Energistyrelsen. Du skal altså ikke selv søge om abonnementet. Det skal energitjenesteleverandøren gøre. Energitjenesteleverandøren kan maksimalt opnå 25.000 kr. pr. varmepumpe.

Hvornår udløber puljen?

Skrotningsordningen trådte i kraft den 1. oktober 2020 og løber t.o.m. 2024.

Fold ud

Afkoblingsordningen

Afkoblingspuljen skal gøre det billigere at udskifte dit gasfyr. Puljen dækker de 8.000 kroner, som det i dag koster i afkoblingsgebyr. Afkoblingspuljen skal sammen med Bygningspuljen og Skrotningsordningen være med til at sætte skub i overgangen fra sort til grøn varme.

Afkoblingsordningen træder i kraft den 7. april 2021. Ordningen tildeles efter først-til-mølle-principppet og løber frem til 2026.

Hvem kan søge?

Denne pulje er målrettet de private husejere, men udlejere med gasfyr i udlejningsbolig kan også søge. Afkoblingsordningen kan finansiere cirka 55.000 private husholdningers afkobling fra gasnettet.

Fold ud

Nettomålerordningen til solceller

Afregningsmetoden til solceller har ændret sig flere gange siden den blev vedtaget tilbage i 2012. Hvor solcelleejere førhen opgjorde deres elproduktion og elforbrug på årsbasis skal de fremadrettet afregne strømmen time for time. Energistyrelsen håndterer nu administration af solceller. Du skal anmode om nettoafregning, hvis du gør brug af den strøm, som dine solceller producerer.

Fold ud

Fjernvarmepuljen

Energistyrelsens Fjernvarmepulje kan søges af fjernvarmevirksomheder og altså ikke af den private boligejer. Formålet med puljen er at udfase olie- og gasfyr, da puljen giver tilskud til udrulning af energieffektive fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder.

Hvor stor er puljen?

Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr. Midlerne fordeler sig i perioden 2021-2023 således: 145 mio. kr. i 2021, 145 mio. kr. i 2022 og 115 mio. kr. i 2023.

Fjernvarmevirksomhederne søger puljen via Energistyrelsens ansøgningsportal. Bliv klogere på Fjernvarmepuljen i Energistyrelsens ansøgervejledning.

Fold ud

Finansiering af energirenoveringer

Lån til energiforbedringer hos Danske Bank

Overvejer du, om du skal låne penge til at udskifte det gamle oliefyr med en varmepumpe? Mangler du finansiering til det nye tag? Eller er det ekstra isolering af loftet, du har i tankerne?

Danske Bank tilbyder et fordelagtigt lån til energiforbedringer, hvor du sparer helt op til 7.400 kr. i etableringsomkostninger.

ESCO-finansiering til foreninger og offentlige institutioner

ESCO er en ordning, hvor omkostningerne til energirenoveringerne bliver finansieret gennem de økonomiske besparelser, som renoveringen medfører. Denne ordning er som udgangspunkt målrettet boligforeninger og større institutioner.

ESCO-finansieringen går i sin enkelthed ud på, at et ESCO-leverandør kommer med et oplæg til energirenoveringsprojektet, men også konkrete beregninger, der viser, hvad det koster og hvor stor en besparelse, foreningen eller den offentlige institution kan opnå. Leverandøren betaler så for projektet for så i mod at få den økonomiske besparelse, der opnås ved at energirenovere.

Fold ud


Udløbne tilskudsmuligheder

Tilskud fra energiselskaberne

Før det aktuelle energitilskud fra Energistyrelsen søgte man tilskud til energirenoveringsopgaverne direkte hos energi- og elselskaberne.

De energiselskaber, der havde ekspertise i at bidrage til energibesparelser i boliger ’opkøbte’ typisk noget af den besparelse, som en energirenovering medførte. Energiselskaberne betalte i gennemsnit 25-35 øre per sparet kWh, så jo større en energibesparelse – jo flere penge kunne man få i tilskud.

Energitilskuddet løb fra januar 2016 til oktober 2020.

Fold ud

Tilskud til skrotning af brændeovn

Tidligere var det muligt at få et tilskud på 2.215 kroner, hvis du skrottede din brændeovn eller pejseindsats som var produceret i 1994 eller før og lovligt var tilsluttet skorstenen 1. december 2018. Puljen er opbrugt, men du kan benytte håndværkerfradraget til afmontering af eksisterende brændeovn.

Fold ud