Varmepumpepulje
2023 -2026

Ny varmepumpe

Varmepumpepuljen åbner den 12. september 2023

Opdatering den 20.08.2023: Energistyrelsen har meddelt, at varmepumpepuljen åbner den 12.09.2023.

I 2023 vil der blive ændret i bygningspuljen, så der vil blive oprettet en separat pulje til varmepumper. Den eksisterende bygningspulje ændres til energirenoveringspuljen og vil fokusere på konkrete energieffektiviseringsprojekter, såsom installation af varmegenvinding i ventilationssystemer, etablering af vandbårne radiatorsystemer og efterisolering.

Hvad kan man få tilskud til i varmepumpepuljen?

Fra varmepumpepuljen kan man få tilskud til:

Der er ikke tilskud til luft-luft varmepumper.

Vil man søge om tilskud til en varmepumpe, skal man opfylde disse krav:

Hvor mange penge er der i bygningspuljen?

Finansloven for 2021 afsatte flere midler til at søge om tilskud til energiforbedringer, hvilket også øgede midlerne til Bygningspuljen. Følgende beløb er forløbigt tildelt til bygningspuljen:


 • 2021: 675 millioner kr.
 • 2022: 375 millioner kr.
 • 2023: 320 millioner kr.
 • 2024: 315 millioner kr.
 • 2025: 230 millioner kr.
 • 2026: 200 millioner kr.

Her er det meningen, at 70 procent skal gå til varmepumpepuljen.

13.000 husejere kan få tilskud til varmepumper i 2023

I 2023 er der allokeret 320 milllioner, hvilket betyder, at der i 2023 er 224 millioner til varmepumper. Det svarer ifølge Tekniq til, at cirka 13.000 husejere kan få tilskud til varmepumper i 2023.

Hvor meget kan man få i tilskud?

Der vil år være kun to beløbsstørrelser uanset husets størrelse og energimærke. Disse lyder på:

 • Luft-vand varmepumpe: 17.000 kroner
 • Væske-vand varmepumpe (jordvarme): 27.000 kroner

For specifikke bygningstyper over 400 m2, kan der søges om tilskud til store varmepumpeanlæg.

Det burde også være muligt at kombinere tilskud fra varmepumpepuljen med afkoblingsordningen, der giver boligejeren mulighed for at spare de ca. 8.000 kroner, som det koster at blive afkoblet.

Hvordan søger man om tilskud fra varmepumpepuljen?

Det er ikke alle detaljer om varmepumpepuljen, der er offentliggjort endnu, men meget tyder på, at ansøgningsprocessen kommer til at minde om de tidligere ansøgningsprocesser. Dét ved vi indtil videre:

Tilskuddene fordeles efter først til mølle-princippet blandt de ansøgere, der efterkommer de krav, der er til din bolig, varmepumpe og installatør. Når der er ansøgt for alle pengene i puljen, lukkes der ikke flere ind i ansøgerportalen.

Venterummet vil åbne kl. 9:00 den 12. september 2023. Puljen åbner kl. 10:00. Når den åbner, vil alle ansøgere få en tilfældig plads i køen. Det vil sige, at du ikke kommer forrest i køen, fordi du kommer først ind i venterummet. Søgere, der logger ind efter kl. 10:00 får automatisk bagerste nummer i køen. Du søger via Sparenergi.dk og kan tilgå ansøgerportalen her.

Når du skal søge, skal du bruge dit MITID. Hav derfor dette klart. Du skal desuden vide, inden du søger, om du vil søge til en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg. Tilskuddets størrelse afhænger nemlig af den type varmepumpe, du vil søge tilskud til. Ydermere skal du undersøge, om der er momspligt på din adresse.

Det er vigtigt, at du er godt forberedt og at alle informationer om din bolig, der eksisterer online, er rigtige. Det nye IT-system, der til dels er årsagen til forsinkelsen af åbningen af varmepumpepuljen, behandler automatisk din ansøgning ved at gennemgå de informationer, der er om din bolig i disse systemer:

Er der forkerte informationer i systemerne, kan du forvente at få afslag på din ansøgning. Det er derfor særligt vigtigt, at du tjekker alle informationer igennem og sikrer dig, at de er rigtige.

Krav til din varmepumpe og installatør

Foruden de føromtalte krav, gælder det, at du skal benytte en VE-godkendt installatør for at du kan få tilskuddet udbetalt. Hertil skal din varmepumpe efterkomme disse krav:

 • Varmepumpen skal køre på el
 • Varmepumpens varmekilde skal være enten udeluft eller jorden
 • Varmepumpen skal levere vandbåren rumvarme og varmt vand til en varmtvandsbeholder
 • Varmtvandsbeholderen skal være fritstående eller integreret med varmepumpen
 • Varmepumpen skal være mærket med A++ eller A+++. Det er et krav, at varmepumpen har fået mærkningen alene ved testtemperatur på 55 ºC for rumopvarmning

Når du har søgt

Man får ikke automatisk udbetalt sit tilskud. Man skal selv søge om det. Her gennemgår vi processen for når du har søgt.

Først skal din ansøgning behandles. Du får via digital post besked om, om din ansøgning er godkendt eller ej. Er den godkendt, får du tilsagn til tilskud. Det betyder, at får du opsat din varmepumpe og imødekommer du alle krav til dokumentation og installation, kan du få udbetalt dit tilskud. Du får derfor først tilskuddet udbetalt, når dit varmepumpeprojekt er afsluttet og du har ansøgt om udbetaling. HUSK: Du må ikke gå i gang, før du får tilsagn.

Får du tilsagn til tilskud, kan du igangsætte dit varmepumpeprojekt. Husk at du skal vælge en VE-godkendt installatør. Hertil skal varmepumpen efterkomme de føromtalte krav. Fra den dag, du får tildelt tilsagn, har du to år til at afslutte dit varmepumpeprojekt og ansøge om udbetaling.

Når dit varmepumpeprojekt er afsluttet, skal du søge om udbetaling senest 30 dage herefter. Søger du efter fristen på de 30 dage, kan du ikke forvente at få tilskuddet udbetalt. Husk du skal vedhæfte dokumentation på, at du har installeret en varmepumpe. Udbetaling sker via NemKonto.

Hvornår åbner varmepumpepuljen 2023?

Energistyrelsen har den 30.08.2023 meddelt, at varmepumpepuljen åbner d. 12.09.2023. Venterummet vil åbne kl. 9:00 den 12. september 2023. Puljen åbner kl. 10:00.

Det har tidligere været meldt ud, at Energistyrelsen forventer, at den åbner i løbet af 1. kvartal 2023. I marts 2023 er denne formulering dog ændret til i løbet af første halvår 2023.

I Energihjem.dks nyhedsbrev skriver vi ud, når vi kender datoerne for, hvornår varmepumpepuljen åbner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her:

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

64 kommentarer

kan man købe varmepumpen 1 sted og få installationen et andet sted (det vil sige 2 fakturaer) og stadig opnå tilskud så længe man overholder krav om varmepumpens ernergi mærkning ved temp test på de 55 grader og at den er udført af en en ve installatør

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Dennis

Mange tak for dit spørgsmål. Ja, man må gerne selv indkøbe materialer, så længe det er en VE-godkendt virksomhed, der udfører installationen af varmepumpen.

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

AvatarFrederik Hinrichs

Jeg vil gerne skifte til luft/vand varmepumpe i mit hus. Jeg har et lille værksted på matriklen som er momsregistreret, men hænger ikke sammen med resten af huset, hvor varmepumpen skal installeres.
Værkstedet opvarmes med en anden kilde.
Kan jeg således stadig ikke få det fulde tilskud?
Jeg kan jo ikke trække momsen fra, da anlægget er i den private del.
På forhånd tak

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Fredrik

Mange tak for dit spørgsmål. Energistyrelsen skriver følgende i ansøgervejledningen til varmepumpepuljen: “Når du ansøger om tilsagn indhenter vi automatisk oplysninger fra momsregistret. Er der momsregistreret virksomhed på adressen der søges til, bliver tilsagnet automatisk nedjusteret svarende til momssats. Momssatsen er opgjort på grundlag af markedspriserne eksklusive moms.”
Som jeg læser det, betyder det, at du ikke vil kunne få tilsagn til fuldt tilskud, men tilsagn til et nedjusteret tilskud.

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

AvatarLisbet Jensen

Skal man have indhentet et konkret tilbud ved ansøgning, eller er det irrelevant?

AvatarMaria Carlsen

Hej Lisbet,
Tak for dit spørgsmål. Det er ikke noget krav, at man indhenter et tilbud, men det kan være en god idé. Med et eller flere tilbud får du dialog med en installatør, der kan hjælpe med opsætningen efterfølgende. Det kan være en god forberedelse til når du skal søge puljen, at du har indhentet tilbud og dermed har lidt viden om varmepumpens type. Når du indhenter tilbud kan du også sikre dig, at du får tilbuddet fra en VE-godkendt installatør, hvilket er et krav for at du kan få del i midlerne fra varmepumpepuljen. Det er dog vigtigt, at du ikke indgår aftale om igangsættelse af arbejdet, men blot indhenter tilbuddet.
Bedste hilsner
Maria – Energihjem.dk

AvatarJanusz Walentynowicz

Jeg har netop erhvervet en ejendom hvor jeg planlægger at udskifte gas fyr med luft til vand varmepumpe.
Jeg vil dog først overtage ejendommen 1. Oct., Så indtil da vil den nok stå i den tidligere ejers navn.
Vil det være et problem vedr. ansøgning om tilskud, og i givet fald, er der noget jeg kan gøre for at afværge et potentielt problem ?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Janusz
Mange tak for dit spørgsmål. Jeg vil anbefale, at du kontakter Energistyrelsen, der administrer puljen, og hører dem ad ift. dine muligheder. Størstedelen af ansøgningerne til puljen behandles automatisk ud fra informationer om boligen, så jeg forestiller mig, at det skal stå i de offentlige systemer, at du er ejer af boligen, før du kan søge. Sidste år var det muligt for en boligejer at overdrage ens tilsagn og tilskud til en ny bygningsejer. Ansøgervejledningen til i års pulje er ikke tilgængelig endnu, men man kunne forestille sig, at det igen vil være en mulighed. Måske dette er løsningen? Som sagt vil jeg anbefale dig, at du kontakter Energistyrelsen, så du kan få et konkret svar.

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

Viser 0 af 64 kommentarer

Vis flere kommentarer