Varmepumpepulje
2023 -2026

Vaillant

I 2023 blev der ændret i bygningspuljen, så der blev oprettet en separat pulje til varmepumper. Den eksisterende bygningspulje blev opdelt og blev til en varmepumpepulje og til energirenoveringspuljen. Sidstnævnte fokuserer på konkrete energieffektiviseringsprojekter, såsom installation af varmegenvinding i ventilationssystemer, etablering af vandbårne radiatorsystemer og efterisolering.

Hvad kan man få tilskud til i varmepumpepuljen?

Fra varmepumpepuljen kan man få tilskud til:

Der er ikke tilskud til luft-luft varmepumper.

Vil man søge om tilskud til en varmepumpe, skal man opfylde disse krav:

Hvor mange penge er der i bygningspuljen?

Finansloven for 2021 afsatte flere midler til at søge om tilskud til energiforbedringer, hvilket også øgede midlerne til Bygningspuljen. Følgende beløb er forløbigt tildelt til bygningspuljen:


 • 2021: 675 millioner kr.
 • 2022: 375 millioner kr.
 • 2023: 320 millioner kr.
 • 2024: 315 millioner kr.
 • 2025: 230 millioner kr.
 • 2026: 200 millioner kr.

Her er det meningen, at 70 procent skal gå til varmepumpepuljen.

13.000 husejere kan få tilskud til varmepumper i 2023

I 2023 er der allokeret 320 milllioner, hvilket betyder, at der i 2023 er 224 millioner til varmepumper. Det svarer ifølge Tekniq til, at cirka 13.000 husejere kan få tilskud til varmepumper i 2023.

Hvor meget kan man få i tilskud?

Der vil år være kun to beløbsstørrelser uanset husets størrelse og energimærke. Disse lyder på:

 • Luft-vand varmepumpe: 17.000 kroner
 • Væske-vand varmepumpe (jordvarme): 27.000 kroner

For specifikke bygningstyper over 400 m2, kan der søges om tilskud til store varmepumpeanlæg.

Det burde også være muligt at kombinere tilskud fra varmepumpepuljen med afkoblingsordningen, der giver boligejeren mulighed for at spare de ca. 8.000 kroner, som det koster at blive afkoblet.

Hvordan søger man om tilskud fra varmepumpepuljen?

Tilskuddene fordeles efter først til mølle-princippet blandt de ansøgere, der efterkommer de krav, der er til din bolig, varmepumpe og installatør. Når der er ansøgt for alle pengene i puljen, lukkes der ikke flere ind i ansøgerportalen.

Når venterummet åbner, vil alle ansøgere få en tilfældig plads i køen. Det vil sige, at du ikke kommer forrest i køen, fordi du kommer først ind i venterummet. Søgere, der logger ind efter kl. 10:00 får automatisk bagerste nummer i køen. Du søger via Sparenergi.dk og kan tilgå ansøgerportalen her.

Når du skal søge, skal du bruge dit MITID. Hav derfor dette klart. Du skal desuden vide, inden du søger, om du vil søge til en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg. Tilskuddets størrelse afhænger nemlig af den type varmepumpe, du vil søge tilskud til. Ydermere skal du undersøge, om der er momspligt på din adresse.

Det er vigtigt, at du er godt forberedt og at alle informationer om din bolig, der eksisterer online, er rigtige. Det nye IT-system, der til dels er årsagen til forsinkelsen af åbningen af varmepumpepuljen, behandler automatisk din ansøgning ved at gennemgå de informationer, der er om din bolig i disse systemer:

Er der forkerte informationer i systemerne, kan du forvente at få afslag på din ansøgning. Det er derfor særligt vigtigt, at du tjekker alle informationer igennem og sikrer dig, at de er rigtige.

Lån til grønne varmekilder

Drømmer du om en ny, grøn varmekilde, men mangler finansieringsdelen, så læs med her. Danske Bank og Realkredit Danmark tilbyder et lån til energirenoveringer på Energistyrelsens positivliste fra Byggepuljen, hvilket også gælder jordvarme og varmepumper. He skal du ikke betale ekspeditions- og lånesagsgebyrer. Det er en besparelse på helt op til 7.400 kroner.

Lån til energiforbedringer af din bolig og spar helt op til 7.400 kr. i lånesags- og ekspeditionsgebyrer.

Krav til din varmepumpe og installatør

Foruden de føromtalte krav, gælder det, at du skal benytte en VE-godkendt installatør for at du kan få tilskuddet udbetalt. Hertil skal din varmepumpe efterkomme disse krav:

 • Varmepumpen skal køre på el
 • Varmepumpens varmekilde skal være enten udeluft eller jorden
 • Varmepumpen skal levere vandbåren rumvarme og varmt vand til en varmtvandsbeholder
 • Varmtvandsbeholderen skal være fritstående eller integreret med varmepumpen
 • Varmepumpen skal være mærket med A++ eller A+++. Det er et krav, at varmepumpen har fået mærkningen alene ved testtemperatur på 55 ºC for rumopvarmning

Når du har søgt

Man får ikke automatisk udbetalt sit tilskud. Man skal selv søge om det. Her gennemgår vi processen for når du har søgt.

Først skal din ansøgning behandles. Du får via digital post besked om, om din ansøgning er godkendt eller ej. Er den godkendt, får du tilsagn til tilskud. Det betyder, at får du opsat din varmepumpe og imødekommer du alle krav til dokumentation og installation, kan du få udbetalt dit tilskud. Du får derfor først tilskuddet udbetalt, når dit varmepumpeprojekt er afsluttet og du har ansøgt om udbetaling. HUSK: Du må ikke gå i gang, før du får tilsagn.

Får du tilsagn til tilskud, kan du igangsætte dit varmepumpeprojekt. Husk at du skal vælge en VE-godkendt installatør. Hertil skal varmepumpen efterkomme de føromtalte krav. Fra den dag, du får tildelt tilsagn, har du to år til at afslutte dit varmepumpeprojekt og ansøge om udbetaling.

Når dit varmepumpeprojekt er afsluttet, skal du søge om udbetaling senest 30 dage herefter. Søger du efter fristen på de 30 dage, kan du ikke forvente at få tilskuddet udbetalt. Husk du skal vedhæfte dokumentation på, at du har installeret en varmepumpe. Udbetaling sker via NemKonto.

Hvornår åbner varmepumpepuljen 2024?

Energistyrelsen har meddelt, at varmepumpepuljen åbner igen 27. maj 2024 kl. 10.00.

Puljen for 2023 lukkede 1.12.2023 og da den lukkede var der stadig midler tilbage. Det er godt for dig, der planlægger at søge om tilskud til din varmepumpe i 2024. De tilskudskroner, som ikke bliver tildelt har nemlig historik for at blive overført til puljen året efter.

I Energihjem.dks nyhedsbrev skriver vi ud, når vi kender datoerne for, hvornår varmepumpepuljen åbner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her:

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

100 kommentarer

AvatarNiels Kristian Høj

Hej
Hvad specifikt skal fakturaen, fra godkende installatør indhold, for den opfylder /
overholder reglerne for at modtage, tilskud fra varmepuljen ordning.
Har søgt og fået tilsagn.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Niels

Tak for din besked. Dejligt, at du har fået tilsagn. Energistyrelsen skriver følgende om krav til regnings- og betalingsbilag:

“Når der skal søges om udbetaling af dit tilskud, skal følgende bilag vedhæftes med specifikke krav.

En faktura skal indeholde oplysninger om:
• Navn på bygningsejer og bygningens adresse
• Installatørens navn og CVR-nummer
• Start- og slutdato for installationen
• Producent og model på varmepumpen
• Pris for varmepumpen og andre materialer
• Udspecificering af installatørens arbejdstimer

Fremgår disse oplysninger ikke af fakturaen, skal du indsende separat dokumentation fra installatøren.

Et betalingsbilag kan eksempelvis være i form af:
• En bankudskrift hvor beløb, betalingsdato og betalingsid fremgår
• En skriftlig bekræftelse af gennemført betaling og betalingsdato fra din installatør eller leverandør
• En skriftlig bekræftelse af gennemført betaling og betalingsdato fra din bank
• At leverandør/installatør har stemplet fakturaen som betalt, og betalingsdatoen fremgår

Alle fakturaer tilknyttet dit projekt samt tilhørende betalingsbilag skal medsendes ved ansøgning om udbetaling.”

Du skal derfor både vedhæfte samtlige fakturaer og samtlige betalingsbilag. Vil du være helt sikker på, at både din faktura og betalingsbilag indeholder de rette oplysninger, kan du se eksempler på begge dele i Energistyrelsens ansøgervejledning her: https://sparenergi.dk/sites/default/files/media/documents/2024-05/Ans%C3%B8gningsvejledning.pdf

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

AvatarThomas Krøll

Jeg har lige i dag 30/5-2024 købt en varmepumpe igennem en auktion , jeg oliefyr.
Jeg vil rigtig gerne søge tilskud til at få den tilsluttet , hvad gør jeg. Hilsen Thomas Krøll

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Thomas

Tak for din besked. Som jeg læser Energistyrelsens ansøgervejledning, vil du ikke kunne søge tilskud fra varmepumpepuljen, fordi du allerede har købt en varmepumpe. Et krav fra Energistyrelsen, der administrerer varmepumpepuljen, er, at man ikke allerede må være i gang med at skifte til en varmepumpe. I ansøgervejledningen definerer styrelsen arbejdet som påbegyndt: “… hvis du har startet arbejdet, har gennemført eller betalt for udførelsen. Du må heller ikke bestille materialer eller have indgået bindende aftaler, før der er givet tilsagn.”

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

Viser 0 af 100 kommentarer

Vis flere kommentarer