Energirenoveringspulje

2023-2026

Energirenoveringspuljen

Den populære bygningspulje, som siden 2020 har givet tilskud til danske boligejere, er nu fortid. I stedet er bygningspuljen nu delt i to – i henholdsvis en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje. Energirenoveringspuljen er for boligejere, som ønsker at energioptimere boligen, via projekter, som ikke indebærer udskiftning af boligens energikilde til en varmepumpe.

Hvad kan man få tilskud til i energirenoveringspuljen?

Nu hvor bygningspuljen er blevet todelt er det forventeligt, at energirenoveringspuljen varetager de dele af energirenoveringerne i bygningspuljen, som ikke omhandler udskiftning af varmekilden til varmepumpen. Fra den tidligere bygningspulje omhandlede dette isolering, vinduesudskiftninger samt optimering af husets drift. Under kategorierne kunne man finde følgende tilskud:

Isolering

  • Facadeisolering af ydervægge. Både massive og lette ydervægge, dog ikke hulmur eller kælderydervægge.
  • Efterisolering af loft og tag – også fladt tag, skråvægge og skunkvægge, som er direkte mod taget.
  • Isolering af terrændæk, dog ikke kældergulve eller krybekældre.

Vinduer

  • Udskiftning af facade- og ovenlysvinduer.
  • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue, som har 1-lag glas.
  • Siden 2021 har det IKKE været muligt at søge om tilskud til terrassedøre, skydedøre, foldedøre eller lignende.

Optimering af husets drift

  • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenindvinding.
  • Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
  • Konvertering til vandbåret rumvarmeanlæg.

Hvem kan søge energirenoveringspuljens tilskud?

Bygningspuljen ændredes i 2021 til kun at give tilskud til boliger med et gyldigt energimærke E, F eller G, når det gjaldt energioptimeringsprojekter som ikke omhandlede udskiftning af varmekilden. Et gyldigt energimærke må maksimalt være 10 år gammelt, og boligen må ikke være renoveret siden energimærket er udført.

Dette kriterie forventes også at være gældende for energirenoveringspuljen for at sikre at de boliger, der har det største energiforbrug, får tildelt muligheden for at optimere deres udledning af energi. Derudover er det forventeligt, at de tidligere betingelser fra bygningspuljen vil være gældende for søgning af Energirenoveringspuljen.

Betingelserne er følgende for at søge energitilskuddet:

Hvor mange penge er tildelt energirenoveringspuljen?

Ifølge Energistyrelsen er der blevet sat følgende beløb af årligt til bygningspuljen, som nu er ændret til varmepumpe- og energirenoveringspuljen:

Forrige
Næste

2021

675 millioner kr.

2022

373 millioner kr.

2023

320 millioner kr.

2024

315 millioner kr.

2025

230 millioner kr.

2026

200 millioner kr.

Heraf går cirka 30 procent til energirenoveringspuljen svarende til omkring 102 millioner kroner.

Kilde: Energistyrelsen

Hvor meget kan du få i tilskud?

Tilskudsportionerne har førhen varieret alt efter hvilken energiforbedring, der var tale om. I Klima, Energi- og Forsyningsministeriets bekendtgørelse omkring tilskudsordningen skriver de, at tilskuddet maksimalt må udgøre 20 procent af de estimerede markedspriser for de enkelte tiltag.

Hvordan søger man tilskud fra energirenoveringspuljen?

Da detaljerne omkring den nye energirenoveringspulje er sparsomme, har Energistyrelsen heller ikke meldt ud, hvordan ansøgningsprocessen til den nye pulje kommer til at forløbe. Det er dog forventeligt at ansøgningsprocessen kommer til at ligne den fra de forgangne år – altså via Energistyrelseshjemmeside.

Ansøgningerne om energitilskud er almindeligvis efter først-til-mølle-princippet.

Hvornår åbner energirenoveringspuljen i 2023?

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår energirenoveringspuljen løber af stablen i 2023. I Energihjem.dks nyhedsbrev skriver vi ud, når vi kender datoerne for, hvornår energirenoveringspuljen åbner.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her: