ESCO-finansiering

ESCO er en ordning, hvor omkostningerne til energirenoveringerne bliver finansieret gennem de økonomiske besparelser, som renoveringen medfører.

ESCO-finansiering er kort fortalt en finansieringsløsning, hvor udgifterne til energirenoveringen finansieres gennem de besparelser, som renoveringen medfører. ESCO-finansiering er fordelagtig for “større bygninger” – og er som udgangspunkt målrettet offentlige institutioner, kommuner, virksomheder og boligforeninger.

Hvem finansierer et ESCO-projekt?

Det er en såkaldt ESCO-leverandør, der finansierer energirenoveringen. Aftalen går ud på, at ESCO-leverandøren betaler projektet for så imod at få den økonomiske besparelse bygningsejeren opnår ved at energirenovere. I Danmark finansieres de fleste ESCO-projekter af det offentlige.

Et eksempel kan være, at hele opgaven koster fem millioner kroner, og den årlige besparelse er 500.000 kroner. De 500.000 kroner får ESCO-leverandøren indtil, at projektets investering er tjent hjem. Herefter overgår besparelsen til foreningen. ESCO-løsningen er altså en god idé for bygningsejer, der skal energirenovere, men som måske ikke har de fem millioner, projektet koster.

Hvornår bør man overveje ESCO-finansiering?

ESCO-finansiering er en god idé, hvis du:

  • Hvis bygningsmassen er passende stor. 40-50.000 m2 er typisk en egnet volumen, men det skal altid vurderes fra sag til sag.
  • Hvis bygningsmassen er nogenlunde ensartet, og brugen ikke skifter ofte.
  • Hvis bygningsejeren ønsker at igangsætte en meget omfattende energirenovering hurtigere end normalt.
  • Hvis bygningsejeren ikke selv råder over de nødvendige ressourcer, som skal til for at gennemføre et så stort projekt.

Kilde: Energistyrelsen

Hvor starter og slutter man?

Når du som offentlig instititution, forening eller erhverv overvejer at benytte ESCO-finansiering skal du overordnet set igen 5 steps:

Step 1: Foranalysen

I denne fase screener ESCO-leverandøren, hvor stor en besparelse energirenoveringen giver. Det er nemlig denne besparelse, som leverandøren får som løbende udbetaling indtil, at projektet har betalt sig selv hjem. Jo større besparelsesmuligheder, jo mere attraktiv er renoveringen.

Step 2: Udbudsrunde

Her skal ESCO-leverandørerne, der ønsker projektet, støbe en projektplan sammen på baggrund af en analyse af ejendommen(e). Besparelsespotentialet og tilbagebetalingstiden uddybes også her. Typisk tager det 10-15 år for et ESCO-projekt at betal sig selv hjem.

Step 3: Udvælgelsen

Nu er det bygningsejerens tur til at vælge, hvilken ESCO-leverandør der ønskes på projektet. Her overvejes også om det er alle energiforbedringstiltag eller blot et udpluk, der ønskes gennemført.

OBS: ESCO-leverandøren udregner den samlede tilbagebetalingstid ud fra en gennemsnitsbetragtning.

Step 4: Udførelsen

Her udfører ESCO-leverandøren de aftalte energirenoveringer.

Step 5: Opfølgning

Det sidste step er naturligvis en opfølgning på, hvorvidt de garanterede energibesparelser bliver til virkelighed. Det kræver god dialog parterne imellem og dokumentation af driftforholdene. Garantiperioden vil som ofte løbe parallelt med tilbagebetalingstiden.

Efter garantifasen er ESCO-projektet afsluttet og forhåbentligt oplever bygningsejeren, at energibesparelserne er blevet realiseret.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *