Klimatilpasning er højt på agendaen hos boligkøberne

Stigende grundvand, skybrud og stormflod er ikke længere kun gloser, der er forbeholdt metrologer. I takt med at klimaet ændrer sig er boligejere og ikke mindst boligkøbere blevet langt mere opmærksomme på, hvor modstandsdygtig boligen er over for fremtidens vejrforhold.

Vand i kælderen eller en spand i stuen strategisk placeret under dryppende vand fra loftet er scenarier, der kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen hos langt de fleste boligejere. Ikke desto mindre blev der sidste år anmeldt 12.700 vandskader til danske forsikringsselskaber. I alt blev der i 2023 anmeldt over 22.000 vandskader efter skybrud til de danske forsikringsselskaber. Det er det højeste antal anmeldte skybrudsskader siden 2011, viser tal fra brancheforeningen F&P (Forsikring&Pension). Årsagen er klimaforandringerne og de voldsomme mængder vand, der er begyndt at falde i Danmark.

Klimatilpasning er blevet vigtigt for boligejere og også en vigtig faktor for boligkøbere.

Boligkøberne er bekymrede for oversvømmelser

Boligkøbere er i dag langt mere opmærksomme på boligens evne til at modstå ekstreme vejrforhold såsom øget nedbør og stormflod, sammenlignet med for blot fem til ti år siden. Denne udvikling har især stor betydning i områder, der allerede oplever udfordringer med at holde vandet ude af boligerne. En undersøgelse fra YouGov, gennemført for Home og TV2, viser tydeligt, at købernes bekymringer om oversvømmelser er stigende. Hele 62 % af de adspurgte svarer, at risikoen for oversvømmelse ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’ vil have betydning for deres boligvalg, hvis de skulle flytte til en anden bolig. Dette er en markant stigning på 24 % i forhold til en tilsvarende undersøgelse i starten af 2020.

I en intern rundspørge blandt Homes mæglere fortæller flere mæglere, at der er en markant øget interesse fra køberne. På spørgsmålet om hvorvidt klimasikring har fået en større betydning de sidste år, svarer boligmarkedsanalytiker fra Home, Henrik Hauthorn: 

”Ja, helt afgjort. Der er en helt anden opmærksomhed hos køberne på boligens evne til at kunne ’modstå’ klimaet, primært øget nedbør og stormflod, end vi så for fem-ti år siden. Selvfølgelig primært i områder, der har udfordringer i forhold til at holde vandet ude af boligerne.”

Henrik Hauthorn, boligmarkedsanslytiker, Home

Hvor meget vand kan boligen håndtere?

Vand kan trænge ind i boligen som følge af skybrud, øgede vandmængder over en længere periode, stigende grundvand og som følge af stormflod. Derfor vil boligkøberne gerne vide, om boligen kan håndtere store mængder vand og hvordan.

“Køberne spørger mest til omfangsdræn og højvandslukke på boliger med kælder. Men ellers er køberne mest optaget af, om der generelt er taget hånd om klimasikring af boligen, og om det har haft den ønskede virkning,” forklarer Henrik Hauthorn.

Der er også stigende krav fra købere om dokumentation for udført klimasikring, hvilket ofte bliver taget op af købers rådgiver under godkendelsen af handlen.

Hvis en ejendom ligger i et udsat område, oplever mæglerne, at køberne foretager omfattende research på faktorer som grundvandsspejl og tidligere oversvømmelser, inden de ser på boligen. “Vores mæglere oplever, at flere købere har undersøgt tingene ud fra offentligt tilgængelige oplysninger inden en fremvisning,” lyder det fra Henrik Hauthorn fra Home.

Klimasikring af boligen betyder noget for prisen

Klimasikring har en direkte indflydelse på boligens pris og omsættelighed. Købernes tryghed ved, at boligen er sikret mod vand, er essentiel for både salgspris og salgsprocessens succes. “Nogle mæglere fortæller, at de har haft handler, hvor en klimasikring, eller mangel på samme, har haft op til 10 % betydning for prisen,” siger Henrik Hauthorn fra Home.

I områder tæt på åer og hav oplever mæglerne, at klimasikring kan have en endnu større effekt på salgsprisen. “En Home-mægler i et område, hvor de har en del ejendomme nær ved å og hav, oplever, at på de lavt beliggende huse har det anslået en 15-20 % positiv effekt på salgsprisen, hvis der er foretaget klimasikringer, der også har virket under de seneste episoder med høje vandstande og kraftig nedbør,” fortæller han.

Mere nedbør og stigende grundvand betyder at flere boligejere skal klimatilpasse deres bolig, men har svært at finde op og ned på hvilke løsninger, der findes på markedet – og hvilken der er den rette. Få viden og inspiration og bliv klogere på hvordan og med hvad du kan sikre dig mod de øgede vandmængder. Vi guider dig med fordele og ulemper, priser på de forskellige løsninger og meget mere.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *