Bliv klædt på til at håndtere en vandskade

Det danske vejr byder oftere og oftere på nedbør og oversvømmelser. En vandskade er derfor ikke et sjældent syn i de danske hjem – og de kan være en omkostningsfuld affære for dig som boligejer. Har du været ude for en vandskade i boligen? Læs med her og bliv klogere på, hvordan du bedst muligt griber situationen an.

Er vandet begyndt at pible frem steder, hvor det absolut ikke hører hjemme? Ja, så har du nok fået en vandskade. Vandskader opstår som følge af vandrør og andre VVS-installationer som lækker, eller når der falder store nedbørsmængder, og vandmasserne finder vej ind i boligen. Med hyppigere skybrud og større mængder af nedbør i det danske klima, er boligerne også i højere risiko for vandskader som følge af nedbøren. Antallet af anmeldte vandskader som konsekvens af skybrud nåede i 2023 på over 22.000 ifølge brancheorganisationen for pensions- og forsikringsselskaber F&P. Det er det højeste i 12 år.

Større risiko for oversvømmelser

I 2023 faldt der 972,7 millimeter nedbør, hvilket var 28 procent over normalen. Dertil skønnes det, at der kommer mellem 6-23 procent mere vinternedbør, 30-70 procent flere skybrud og at stormfloder opstår 7-40 gange hyppigere end de gør i dag.

Kilde: Danmarks Metrologiske Institut (DMI)

Reager hurtig for at mindske skaderne

Når først vandet siver ind i boligen, er de første skader allerede sket, og der skal reageres hurtigt. Vandskader opstår pludseligt, og den næste tid kan være afgørende for, hvor store skader der påføres boligen. Derfor er det essentielt, at man finder kilden til, hvor vandet løber ind med det samme. Jo hurtigere man får stoppet for vandgennemstrømningen kan man nemlig gå i gang med at mindske de skader, som allerede er sket på boligen. Dette kan gøres ved brug af eventuelle sandsække eller med hjælp fra en dykpumpe, som kan pumpe vandet væk fra kælderen.

Husk

Det er vigtigt at iføre sig vandtæt tøj, fodtøj og handsker, når vandet skal ledes væk. Der kan være tale om kloakvand, og derfor er det vigtigt ikke at være kontakt med det beskidte vand.

Kontakt forsikringsselskabet

Hernæst skal forsikringsselskabet kontaktes – og de kan hjælpe dig videre med, hvordan du herfra griber processen bedst an. For eksempel vil forsikringsselskabet kunne vejlede dig til, om det vil være nødvendigt at få et professionelt firma til at fjerne vandet, eller om du selv kan stå for processen. Der er nemlig også en stor del af arbejdet, man selv kan gøre. Med en vandstøvsuger fra byggemarkedet eller ved at bruge spande, kan man få tømt området for det indtrængende vand.

Affugt området

Når området er tømt for vand, påbegyndes affugtningsprocessen, hvor professionelle fagfolk vil vurdere, hvordan processen skal forløbe. Affugtning kan tage fra uger til måneder alt efter, hvornår fugtprocenten kommer ned til 12-15 procent i både gulve og vægge. Luftfugtigheden skal være mellem 35-40 procent i rummet, for at tørringsprocessen påbegyndes. Det kan være en ide selv at investere i en affugter, hvis man har tendens til vand indendørs. Sådan en koster fra 1000 kroner og op efter i de fleste byggemarkeder. Når rummet skal tørre, kan det også være en fordel at tænde for varmen i rummet og holde det på minimum 15 grader og maksimalt 30 grader for at accelerere tørringsprocessen.

Mere nedbør og stigende grundvand betyder at flere boligejere skal klimatilpasse deres bolig, men har svært at finde op og ned på hvilke løsninger, der findes på markedet – og hvilken der er den rette. Få viden og inspiration og bliv klogere på hvordan og med hvad du kan sikre dig mod de øgede vandmængder. Vi guider dig med fordele og ulemper, priser på de forskellige løsninger og meget mere.

Tag billeder af skaderne

Det er vigtigt at dokumentere skaderne, som er sket i forbindelse med vandskaden. Billeder spiller her en vigtig rolle i at kunne bevise, hvor store vandskaderne er. Desuden er det en god ide at lave en liste over de beskadigede ting – og smid dem ikke ud, før skaden er anmeldt hos forsikringsselskabet.

Trods du er forsikret, er det en stadig en god ide at beskytte dine ejendele mod vandskader. Dine ejendele afskrives nemlig værdi over tid, for at tage højde for slid og alder, når forsikringsselskabet, skal dække skaderne. Dine genstande vil derfor ikke kunne blive dækket 1:1.

Vær forsikret mod vejrets luner

Tryg husforsikring dækker skybrud, hvor der falder 15 mm regn i løbet af max 30 minutter eller 30 millimeter regn pr. døgn. Desuden dækker forsikringsselskabet også skader fra storme med vindstyrke på mindst 17,2 meter pr. sekund og følgeskader på bygninger og tilbygninger forårsaget af en storm, samt skader fra sneskred.

Krav til rabatten

  • Du har både dit indbo og dit hus forsikret hos Tryg
  • Højvandslukket har minimum to automatiske uafhængige lukker, hvor et lukke kan tvangslukkes
  • Højvandslukket er CE-godkendt til indendørs brug
  • Pumpebrønd til spildevand er forsynet med alarm, og pumpen er CE-mærket til spildevand
  • En autoriseret kloakmester har installeret højvandslukket eller pumpebrønden til spildevand
  • Du er ikke blevet pålagt at montere et højvandslukke eller pumpebrønd af dit forsikringsselskab

Derfor opstår vandskader

Der kan være forskellige grunde til, at der pludselig er vand inde i din bolig. Foruden lækkende VVS-installationer, er nedbør og oversvømmelser som nævnt en hyppig grund til vandskader.

Skybrud

Ved skybrud falder store mængder regn på kort tid. I områder, hvor kloakken ikke er dimensioneret til at klare sådanne nedbørsmængder, kan vandet fra kloakken løbe tilbage i afløbet i kælderen. Dette gør, at der opstår oversvømmelser i boligen. Desuden kan underdimensionerede tagrender også give vandskader. Er vandmasserne langt større end, hvad tagrenderne er udrustet til at kunne kapere, vil vandet flyde over. Nedbøren vil derfor sive ned langs facaden til soklen – og er der her en revne eller en fejl i konstruktionen kan vandet sive ind i boligen.

Forhøjet grundvand

Når det regner i længere perioder eller ved store mængder nedbør på en gang, bliver grundvandet forhøjet. Med tiden er grundvandsspejlet steget i Danmark. Grundvandsspejlet er det øverste lag i jorden, hvor der er i alle mellemrum under dette, er mættet jord fyldt med vand. Jorden over grundvandsspejlet er umættet med vand, hvilket betyder, at vandet siver ned gennem jorden. Når grundvandsspejlet er forhøjet vil nedsivningsprocessen af nedbøren være besværet, da der er mindre jord, hvor vandet kan sive ned. Derfor vil der ske større oversvømmelser i forbindelse med skybrud og meget nedbør, og dette kan sive ind i boligerne og give vandskader.

Stormflod

Stormflodernes høje vandstand, forårsaget af kraftig vind, kan tilføre store vandskader på ejendommen. Når vandet fra havet driver ind over landet, siver det in via udluftningsriste, lysskakter, døre og vinduer og skaber vandskader.

Indhent 3 konkrete tilbud
på klimasikring

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *