Jordvarme

Jordvarme er en varmekilde, der bliver mere og mere populær blandt de danske boligejere. Jordvarme er nemlig en energivenlig opvarmningsform, som giver store besparelser på varmeregningen, hvis du eksempelvis skifter fra et oliefyr, naturgas eller elvarme. Til gengæld er det også en forholdsvis dyr varmekilde at få etableret, da slanger skal graves ned i jorden rundt om huset. Vi samler alt om jordvarme fra A-Å her.

Hvad er jordvarme?

Jordvarme er en vedvarende energikilde, som både er energirigtig og -effektiv. Jordvarme kommer rent faktisk som en varmepumpe, hvor slangerne graves ned i haven og varmepumpen stilles indendørs. Slangerne henter energi fra jorden, som bruges til at opvarme huset og brugsvandet i boligen.

Fordele ved jordvarme:

  • Miljøvenlig opvarmningsform
  • Lav grad af vedligeholdelse
  • Billig energiform, da varmeregningen sænkes
  • Huset kan stige i værdi
  • Der er energitilskud til jordvarme
  • Varmeregningen afhænger ikke af energiprisernes udvikling
  • Jordvarmeanlægget kan give en passiv køling i boligen, når der er varmt

Ulemper ved jordvarme:

  • Det koster 100-200.000 kr. at installere et jordvarmeanlæg
  • Nedgravningen af slanger kræver et udeareal på dobbelt så meget grund, som du har m2

Jordvarmeanlæg: Hvordan fungerer det?

Et typisk vandret jordvarmeanlæg fungerer helt konkret ved, at man graver slanger ned i jorden samtidig med, at man etablerer en indendørs varmepumpe.

Vær opmærksom på:
Ikke at plante træer og buske oven på varmeslangerne, så de skygger for solen.

Jordvarme illustration

Virker jordvarme om vinteren?

Ja, et jordvarmeanlæg virker også om vinteren. Selvom solen ikke skinner kan væsken i jordvarmeslangerne stadig varme energien fra jorden. Så selv i frostvejr kan du regne med dit jordvarmeanlæg.

Hvor stor skal grunden være til jordvarme?

Som tommelfingerregel gælder det, at du skal bruge dobbelt så meget jordslange, som du har hus, der skal opvarmes. Jordvarmeanlægget kræver derfor også en vis størrelse udeareal, da slangerne lægges med en afstand på cirka 1,2 meter. Et jordvarmeanlæg kræver derfor ofte et udendørsareal, der er dobbelt så stort som huset.

Vidste du …
at fugtig jord er bedre til at lede varme til jordvarmeanlægget.

Du skal dog ikke skyde en hvid pil efter at få jordvarme, hvis din grund ikke er stor nok. Er din grund ikke stor nok til at få lagt vandrette jordvarmeslanger, så kan du overveje muligheden for lodret jordvarme.

I vores energiberegner kan du nemt slå din adresse op, og se hvilken energioptimeret varmekilde, der anbefales til dit hus ud fra energimærket. 

Lodret jordvarme

Med vandret jordvarme graver man cirka 1 meter ned i jorden og lægger jordvarmeslangerne med en afstand på cirka 1,2 meter. Når det kommer til lodret jordvarme findes der to løsninger.

Med lodret jordvarme kan der graves jordvarmeslangerne lodret ned i en dybde på intet mindre end 160 meter. Denne form for lodret jordvarme er en nyudviklet form for jordvarme, og er ikke så udbredt i Danmark endnu. Da jordvarmeslangerne ikke ligger langs overfladen, som med den vandrette jordvarme, er det ikke solenergien, men udelukkende varmen fra jorden, der varmer væsken op.

Der findes dog også en anden form for lodret jordvarme, hvor du borer kortere men flere lodrette huller ned i haven. Har du ikke 200 m2 at lægge slanger på, så kan dette være den rette løsning for dig. Denne form for lodret jordvarme koster omkring 60.000+ kroner. 

Eksempel på denne jordvarmeløsning: Fagmanden graver 10 huller i forhaven med en brede på 80 centimeter og en dybde på 5 meter.

Hvis jordvarme ikke er dig

Er din grund ikke stor nok til at få jordvarme, så kan du overveje om du skal have etableret en luft til vand-varmepumpe i stedet for. Luft til vand-varmepumpen trækker varmeenergi ud af udeluften i stedet for jorden og er, ligesom jordvarmen, både miljørigtig og energieffektiv varmekilde.

Jordvarme og nybyg

Går du rundt med tanker om at bygge nyt hus, så er det i den forbindelse en god idé at overveje at få lagt jordvarme fra starten. Anlægget er nemlig nemt at grave ned i forbindelse med nybyggeri. Mange af jordvarmeanlæggene i Danmark er derfor også etableret i forbindelse med nybyggeri. Du skal dog være opmærksom på, at der ikke er noget energitilskud til jordvarme, når der er tale om nybyggeri.

Hvad koster et jordvarmeanlæg?

Prisen for et jordvarmeanlæg varierer alt efter, hvor stort dit varmeforbrug er og hvordan nedgravningsforholdene er. Du skal dog regne med, at det koster mellem 100.000-200.000 kroner i et almindeligt parcelhus.

Hvor lang er levetiden på et jordvarmeanlæg?

På de jordvarmeanlæg, der etableres i dag regner man med, at selve pumpen har en levetid på omkring 25 år. Slangerne derimod har endnu længere levetid og det forventes, at de kan holde 50-100 år. Slangerne, som er den besværlige del af etableringen, kan altså holde til flere jordvarmeanlægs levetid. Jordvarmeslangerne skal stort set ikke vedligeholdes, når de først er lagt ned – og det er dermed kun pumpen, der skal serviceres. En investering i et jordvarmeanlæg er derfor en langsigtet investering.

Tilladelse hos kommunen

Når du skal have jordvarme kræver det tilladelse hos kommunen inden jordvarmeanlægget etableres. Når du søger om tilladelse hos kommunen vil de typisk tjekke om din grund ligger langt nok væk fra en vandboring til drikkevand, og så vil de registrere jordvarmeanlægget på din boligs BBR-oplysninger. I nogle tilfælde er det nok, at du anmelder dit jordvarmeanlæg til kommunen, mens andre skal søge hos kommunalbestyrelsen, der giver tilladelse ud fra jordvarmebekendtgørelsen.

Kan jeg selv etablere jordvarme?

Det korte svar er nej. Det kræver en fagmand at etablere jordvarme, da slangerne skal graves ned og varmepumpen ligeledes skal installeres korrekt. I det fleste tilfælde vil det være en autoriseret VVS’er eller et autoriseret varmepumpefirma, der installerer jordvarmeanlægget. Det kræver en autorisation, så snart installationen har noget med brugsvandet at gøre.

Når du indhenter tilbud på jordvarme, så tag en dialog med håndværkeren om, hvilken varmepumpe, der indgår i tilbuddet. Varmepumpernes effektivitet kan nemlig variere og jo højere effektivitet du kan få for pengene, jo bedre.

Indhent 3 konkrete tilbud
på dit energirenoveringsprojekt

Hvor meget sparer jeg med jordvarme?

Jordvarme kan give dig en kæmpe besparelse på varmebudgettet, især hvis du skifter fra elvarme og oliefyr. Her kan du forvente, at varmeregningen som minimum bliver halveret.

Tilbagebetalingstiden på et jordvarmeanlæg ligger på mellem 5-8 år alt efter størrelsen på ens hus. Jo større hus, jo hurtigere er investeringen tjent hjem igen.


Tilskud og fradrag til jordvarme

Du kan få energitilskud på jordvarmeanlægget, når konverteringen til varmepumpen sker fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme, og din bolig er beliggende uden for et fjernvarmeområde. Samtidig er det et krav, at varmepumpen skal have A++ eller A+++ og så skal installationen udføres af en VE-montør- eller virksomhed.

Faktisk er der et klækkeligt beløb i vente, når du konverterer til en varmepumpe med energitilskuddet. Du kan nemlig få dækket op til 30 procent af udgiften af tilskuddet, som Energistyrelsen administerer.

Håndværkerfradrag på jordvarmeopgaven

Ønsker du ikke at benytte energitilskuddet, så er der også fradrag at hente på håndværkernes løn. Du kan nemlig benytte fradraget til jordvarmesystemet, inkl. jordslange. I håndværkerfradrag kan du få 25.000 kroner per person over 18 år i husstanden på håndværkernes ydelse i 2021. I 2022 falder håndværkerfradraget til 12.900 kr.

OBS: Energitilskuddet og fradraget kan ikke kombineres.

Finansiering af jordvarmeanlægget

Et jordvarmeanlæg kan være en forholdsvis dyr investering, da det koster alt imellem 100-200.000 kroner at etablere. Vil du vide mere om mulighederne for at låne til jordvarmeanlægget, så er Danske Bank klar med finansiel rådgivning.

Book et uforpligtende møde med banken. Tryk på knappen og vælg ’tillægslån’ i formularen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

16 kommentarer

Micha Larsen

Jeg har et jordvarmeanlæg og undrer mig over hvorfor elmålertallene rykker sig, når anlægget ikke varmer mit hus op (solen varmer huset op). Kan du fortælle mig hvorfor den gør det?

Nynne Groth Hallander

Hej Micha

Tak for din kommentar. Det lyder mystisk – jeg vil anbefale, at du kontakter et firma, der kan rådgive i forhold til dit anlæg og være konkret omkring det. Vi sidder nemlig som kommunikationsmedarbejdere herinde.

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Rob Meijer

Hej, hvordan er det med støjniveauet fra jordvarmeanlægget? Jeg går ud fra at det er primært inde i huset?.
Er der ulemper ved et jordvarmeanlæg i en ældre landbrugsejendom fra midten af 1800 tallet og som nok er efterisoleret men ikke så tæt som nye boliger?
Hvad er den økonomiske besparelse i forhold til et gasfyr?

Daniel Hinchely

Hej Rob
Det er svært at sige, da der kan være forskel i støjniveauet fra jordvarmeanlæg til jordvarmeanlæg. Jeg ville tage kontakt til en ekspert, som kan give en god rådgivning om, hvad der kunne passe bedst til din bolig og dine behov. Hvis du er interesseret i at få rådgivning og eventuelle tilbud på opgaven, kan du sende dem ind til os, og så formidler vi kontakt til dygtige eksperter. Det kan du gøre her: https://energihjem.dk/tilbud/
Med hensyn til den økonomiske besparelse, siger man gerne som tommelfingerregel, at de årlige udgifter halveres, hvis man skifter fra elvarme eller oliefyr – og gasfyr er ikke meget anderledes. Med de stigende priser på gas vil der med stor sandsynlighed være yderligere besparelser at hente.

Bedste hilsner
Daniel – Energihjem.dk

Hej :o) kan man lægge jordvarme slangerne ud på det ønskede areal og fylde den nødvendige jordmængde ovenpå? I princippet som varmeslanger/gulvvarme indendørs som omstøbes med beton……det er fordi Jeg står overfor en mulig terrænregulering i min have og ville så slippe for gravearbejde

Nynne Groth Hallander

Hej Martin

Tak for dit spørgsmål. Jeg vil faktisk anbefale dig at kontakte et jordvarmefirma for konkret vejledning. Vi sidder nemlig med journalistisk indhold og vil nødigt rådgive til noget, der rent teknisk kan være anbefalinger til 🙂

De bedste hilsner – og god dag!
/Nynne – Energihjem.dk

Alaudin Metkamberi & Silas Søby Thykjær

Hej, vi kommer fra Kirstine Seligmann skolen, som ligger i Vejle.
Vi er i gang med et projekt om vedvarende energi, hvor vi har valgt geotermisk energi som underemne. Vores produkt til vores projekt skal være en type 3D – model af et jordvarmeanlæg, og vi kunne godt bruge jeres hjælp til ideer om hvordan den her 3D-model af et jordvarmeanlæg eventuelt kan bygges.

Nynne Pihl Groth

Hej med jer – og spændende projekt 🙂

Vi har desværre ikke nogen siddende, der kan hjælpe med dette, da vi “blot” skriver artikler og guides om emnet. I er velkommen til at bruge informationerne til jeres skoleprojekt fra siden. Måske en lokal ingeniør eller jordvarmeekspert kan hjælpe jer godt videre?

Held og lykke med projektet.

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Viser 0 af 16 kommentarer

Vis flere kommentarer