Energitilskud 2020-2026

Så er det officielt! Energitilskuddet – også kaldet Bygningspuljen – er vedtaget og gælder fra 2020-2026. Næste runde åbner i 2022. Du kan få tilskud til både isolering, vinduer, varmepumpen og ventilation med varmegenvinding. Som noget nyt stilles der krav til, at du har et gyldigt energimærke på hånden og energiklassen på huset. Få svar på alle detaljerne om energitilskuddet her.

Isolering

OPDATERING 15.09.2021: Nedenstående ændringer er stemt igennem og du skal derfor bl.a. have energimærke E, F eller G, hvis du ønsker tilskud til andet end varmepumpen: Vi har samlet ændringerne her.

Hvem kan søge om energitilskud?

Bor du i en helårsbolig, hvor du påtænker at gennemføre et energiforbedringsprojekt, der vil resultere i enten energibesparelser og energieffektivisering, samt reduktion i anvendelsen af fossile brændstoffer, så kan du søge om energitilskud. Som noget nyt kan du kun søge tilskud til isolering og vinduer, hvis din bolig har energimærke E, F eller G. Det er vigtigt, at du bor i en bolig, der er registreret som helårsbolig i BBR-registreret. Du behøver ikke et gyldigt energimærke for at søge tilskud til varmepumper.

Personer og foreninger, der kan søge puljen:

 • Privatpersoner
 • Private andelsboligforeninger eller moderejendomme for bebyggelser er opdelt i ejerlejligheder, der anvendes som helårsboliger
 • Virksomheder, dvs. aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (undtagen interessentskaber), foreninger, legater eller selvejende institutioner, samt almene boliger til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i helårsbebyggelse

Tilskud til andelsbolig- og ejerforeninger

Boligforeningerne har ofte følt sig forbigået, når det kommer til økonomiske tilskuds- og fradragsordninger på energirenovering. Det er slut nu. Private andelsboligforeninger og ejerforeninger, der anvendes som helårsboliger, kan nemlig også søge om energitilskud.

Når boligforeningen skal søges om tilskud til energirenovering i ansøgningsportalen på Energistyrelses hjemmeside er det muligt at invitere andre personer til at hjælpe med ansøgningen. Det kan eksempelvis være den byggesagkyndige, der skal hjælpe med renoveringsprojektet, eller hvis en projektansvarlig fra bestyrelsen.

Boligforeninger uden for fjernvarmeområde kan også få tilskud til en stor varmepumpe. 

Læs alt om, hvordan boligforeningen skal forholde sig til tilskuddet på vores søsterportal Andelsportal.dk.

Tilskud gælder ikke for sommerhuse

Du kan desværre ikke få energitilskud til renovering af sommerhuset, da det er et krav, at boligen er en helårsbolig. Du kan dog godt få håndværkerfradrag på håndværkerens løn, når du energirenoverer eller klimasikrer sommerhuset eller fritidsboligen.

I 2021 kan du få op til 25.000 kroner i håndværkerfradrag på eksempelvis: Isolering, nye døre og vinduer, varmepumper, ventilation, solceller og klimasikring. I 2022 falder håndværkerfradraget til 12.900 kr.

Hvad med de bevaringsværdige bygninger?

Det kan være en udfordring for de boligejere, der har adresse i en bevaringsværdig bygning at søge Energistyrelsens tilskudspulje. Det skyldes, at Energistyrelsens vejledning til energimærkningen ikke tager højde for de fredede bygninger – og det kræver et gyldigt energimærke at søge til andet end varmepumpen.

I loven står der ikke noget om, at de fredede bygninger ikke kan få en energimærkning, men det er udfordringerne med energimærkerapporten i forhold til bevaringsværdierne, der sætter en kæp i hjulet. Interesseorganisationen Historiske Huse har været i dialog med Energistyrelsen og skriver følgende:

Energistyrelsen forventer at igangsætte en analyse af muligheden for at give tilskud under Bygningspuljen til fredede bygninger, med henblik på at kunne inddrage resultaterne heraf i en bekendtgørelsesændring med ikrafttrædelse enten 1.7.2021 eller 1.1.2022.

Hvad med andre ordninger?

Du kan ikke få både tilskud og håndværkerfradrag til samme projekt. Der findes nemlig også andre ordninger:

Håndværkerfradrag: Der er håndværkerfradrag på håndværkerens løn, når du energirenoverer boligen.

Skrotningsordning: Når du skrotter dit gamle fyr kan du købe en varmepumpe på abonnement og via denne ordning få et indirekte tilskud i på regningen.

Hvad kan der søges om energitilskud til?

Energistyrelsens tilskudssatser er fastsat med udgangspunkt i estimerede markedspriser for de enkelte tiltag, således at tilskuddet maksimalt udgør en vis procentdel af de estimerede markedspriser for de enkelte tiltag.

Energiforbedringstiltaget skal være gennemført ved køb og arbejdet skal udføres og faktureres af en virksomhed. Som noget nyt vil det være muligt at søge om tilskud til energimærkning, hvis energimærkningen skal benyttes i forbindelse med ansøgning til energitilskud. Udover energimærkning kan du søge tilskud til:

1) Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm omfattende:

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur og kælderydervæg.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
 • Isolering af terrændæk. Der gives ikke tilskud til kældergulve og krybekælder.
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.
 • Udskiftning af facadevinduer.
 • Udskiftning af ovenlysvinduer.
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

  OBS: Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l.) er fjernet fra positivlisten i juni 2021.

2) Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe til opvarmning af helårsboliger, jf. § 13.

For at få energitilskud til konvertering til varmepumpe skal flere betingelser være opfyldt:

 • Konvertering til varmepumpe skal ske fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme, og din bolig skal være beliggende uden for et fjernvarmeområde.
 • Varmepumpen skal have A++ eller A+++ og så skal installationen udføres af en VE-montør- eller virksomhed.
 • Udskiftning fra elvarme til vandbårent varmeanlæg. Der er etableret et vandbårent varmesystem, der erstatter elvarmesystemet. Varmeforsyningen skal efter energiforbedringstiltaget bestå af en eldreven varmepumpe.
 • Vandbårent rumvarmeanlæg – nu også hvis du skifter til fjernvarme
 • Store varmepumper – f.eks. i boligforeninger
 • Varmepumpe i kombination med ventilationsanlæg

En VE-godkendt installatør

Energistyrelsens VE-godkendelsesordning er en ordning, der giver installatør- eller montørvirksomheder papir på, at de kan installere vedvarende energianlæg af høj kvalitet.

3) Energiforbedringer vedrørende bygningens drift omfattende følgende tiltag, jf. § 14:

 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
 • Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.

Se hvilket potentiale for energirenovering, der gemmer sig på din adresse

Brug Energihjem.dks gratis energiberegner her:

Hvornår kan der søges om energitilskud?

Deadline for, hvornår der kan søges om energitilskud er rykket lidt rundt, ligesom at tilskuddet har ændret udseende en del gange. Men nu er ordningen på plads. Der vil komme flere runder henover de næste par år, hvor du kan søge om tilskud til energiforbedringerne. I 2021 åbnede den første ansøgningsrunde i ugen efter påske – og den sidste pulje i 2021 åbner den 28. september. Indtil nu er der afsat 675 mio. kroner til Bygningspuljen i 2021. Læs mere om fremtidige puljer her.

Hvordan søger jeg om energitilskud?

Har du et gyldigt energimærke på hånden – altså et udarbejdet efter d. 1. oktober 2012 – og er din bolig med energimærke E, F eller G, så er du klar til at søge om tilskud til isolering og vinduer. Skal du søge tilskud til varmepumpen er et energimærket ikke et krav.

For at få energitilskud kan man via Energistyrelsens hjemmeside tilgå en ansøgningsportal udarbejdet til formålet. Du skal søge tilskud, FØR du går i gang med dit projekt. Du kan ikke få tilskud, når du først har købt materialer eller underskrevet en aftale med håndværkeren. Du skal ikke bruge et gyldigt energimærke, hvis du søger tilskud til en varmepumpe.

 • Step 1: Beregn dine tilskudsmuligheder i Energistyrelsens tilskudsberegner her.
 • Step 2: Få fat i et energimærke, hvis ikke du har et gyldigt på hånden. Som noget nyt skal du nemlig bruge et energimærke til at søge om energitilskud (dog ikke til varmepumper).
 • Step 3: Find dine dokumenter frem:
  • Dit NemID
  • Dokumentation for ejerskab, f.eks. fra tinglysning.dk
  • Energimærkningsnummer, find det på forsiden af rapporten
  • Liste over de forbedringer, du vil lave
  • Udfyldt ansøgererklæring
  • Udfyld KUN “Tro og loveerklæring”, når du søger på vegne af andre, eksempelvis som en boligforening. Hvis du selv ejer bygningen, udfyldes erklæringen i ansøgningsportalen.
 • Step 4: Søg tilskud i Energistyrelsens ansøgningsportal (se video nedenfor, hvis du ønsker hjælp). Du kan også læse Energistyrelsens ansøgningsvejledning, hvis du ønsker yderligere konkretisering.
 • Step 5: Afvent svar fra Energistyrelsen, da du ikke må påbegynde renoveringen før du hører fra Energistyrelsen, om og hvor meget du får i tilskud. 
 • Step 6: Find en håndværker, der kan udføre opgaven.

Indhent 3 konkrete tilbud
på dit energirenoveringsprojekt


Kilde: Energistyrelsen

Når du har fået tilsagn om tilskud, har du 2 år til at gennemføre dit projekt. Det er derfor en god idé at søge tilskud allerede nu, selvom du f.eks. først vil udføre din boligforbedring næste sommer. Det er Energistyrelsen, der vurderer, om de indsendte ansøgninger er rettidige og om der er behov for yderligere dokumentation til sagsbehandlingen. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge de er modtaget.

OBS: På SparEnergi.dk er der også lavet en tæller der viser, hvor mange penge der er søgt for i den aktuelle tilskudspulje.

Hvornår skal jeg bruge et gyldigt energimærke?

Har du ikke et gyldigt energimærke og ønsker tilskud til andet end varmepumpen, så skal du have fingrene i et. Som noget nyt skal bygningen nemlig være energimærket efter 1. oktober 2012, hvis du skal benytte dig af energitilskuddet. Ligesom at det er et nyt krav, at din bolig skal have energimærke E, F eller G.

Kravet gælder dog ikke for konvertering til varmepumpe. Grunden til, at du skal have et gyldigt energimærke på hånden er, at Energistyrelsen bruger de varmetabsberegninger – også kaldet U-værdien – der fremgår af energimærket til at udregne tilskuddets størrelse.

Du kan også søge tilskud til energimærkningen, men du kan kun få tilskud til energimærkning hvis du også får tilskud til renovering. Her gælder det, at energimærket udarbejdes, før der søges om tilskud. Startdatoen for energimærkningens gyldighedsperiode må være 24 måneder , før der første gang søges om tilsagn om tilskud.

Dvs. fra energimærkningen er lavet, til der søges om tilsagn, må der ikke gå mere end et halvt år, ellers er det ikke muligt at få tilskud til energimærket. Du kan stadig bruge energimærket til at søge om tilskud til energibesparelser efter 24 måneder, men ikke få tilskud til selve energimærket.

Tilskudssatserne til energimærkning, når det ydes til energiforbedringsprojektet er:

 1. Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 5.000-9.999 kr. kan der ydes et tilskud på 3.000 kr. til energimærkning af bygninger.
 2. Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 10.000-14.999 kr. kan der ydes et tilskud på 2.000 kr. til energimærkning af bygninger.
 3. Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 15.000-19.999 kr. kan der ydes et tilskud på 1.000 kr. til energimærkning af bygninger.

Find dit energimærkenummer her

Rapport
×

Øv, det ser ud til, at der ikke er registreret et gyldigt energimærke på adressen.

Ønsker du et energimærke eller vil du læse mere om, hvad det koster? Så tryk her:

Få et energimærke
×

Her er dit energimærkenummer

Værsgo! Her ser du energimærkenummeret på den indtastede adresse. Vi fandt også din energimærkerapport.

Har du et gyldigt energimærke på hånden er det bare med at komme i gang med ansøgningen. Når du søger om energitilskuddet skal du oplyse dit energimærkenummer. Energimærkenummeret finder du på forsiden af din energimærkerapport. Og er din energimærkerapport – ligesom mange andres – gemt godt væk et sted i skuffen eller måske i en computermappe, guderne ved hvor, så bare rolig. Vi har nemlig udviklet et værktøj, hvor du nemt kan slå det op.

Hvor meget kan man få i energitilskud?

Der gives et fast beløb i tilskud, afhængigt af størrelse og typen af energiforbedringen, du udfører. Energistyrelsen henter bygningens opvarmede areal i BBR ud fra din adresse. Tilskud beregnes ud fra arealer, længder samt forventelig tilstand af vinduer, isolering, ventilation samt type af varmekilde, som vi estimerer ud fra bygningens BBR-data.

I ansøgningen har du mulighed for selv at justere disse data for at få mere præcise beregninger.

Ændrede tilskudssatser i 2021 og frem

Helt konkret bliver tilskudssatserne en smule mindre i 2021. Energistyrelsen har givet følgende eksempler på de nye satser:

Eksempler på de nye satser i et 140 m2 hus:

Tilskudssatser i 2020

Regneeksempel: Så meget fik en ansøger i tilskud i 2020

Loftisolering på tagareal på 83 m2 = 14.900 kr.

Isolering af sokkel på 24 meter = 16.320 kr.

Isolering af terrændæk på 33 m2 = 7.590 kr.

Facadevinduer med et areal på 21,7 m2 = 47.695 kr.

Varmepumpe A+++ til 120 m2 = 28.000 kr.

Ventilation m. varmegenvinding til 120 m2 = 19.000 kr.

Vi har samlet nogle andre eksempler fra Energistyrelsen på tilskudsmulighederne i 2020 her:

Tilskudssatser 2020 for efterisolering af uudnyttet tagrum

U-værdi oplyst i energimærkningen
(W/m2K)
Markedspris
(kr./m2)
Tilskudssats
(kr./m2)
Pr. m2
≤ 200 m2
Pr. m2
> 200 m2
Pr. m2
≤ 200 m2
Pr. m2
> 200 m2
U-værdi ≥ 0,30 440 350 130 110
0,20 ≤ U-værdi < 0,30 390 310 120 90
0,14 ≤ U-værdi < 0,30 260 210 80 60
Kilde: Energistyrelsen

Tilskudssatser 2020 for konvertering til luft-til-vand varmepumpe

Enhedsareal til beboelseMarkedspris
(kr./stk.)
Tilskudssats
A++ mærket, (kr.)
Tilskudssats
A+++ mærket, (kr.)
Under 75 m285.00022.00026.000
75 m2 – 100 m287.00022.00026.000
101 m2 – 150 m294.00024.00028.000
151 m2 – 200 m2102.00026.00031.000
201 m2 – 250 m2111.00028.00033.000
251 m2 – 300 m2119.00030.00036.000
Over 300 m2124.00031.00037.000
Kilde: Energistyrelsen

Tilskudssatser 2020 til ventilation

Ventileret arealMarkedspris
(kr. pr. anlæg)
Tilskudssats
(kr. pr. anlæg)
Under 100 m257.00017.000
101 m2 – 150 m263.00019.000
151 m2 – 200 m275.00023.000
201 m2 – 250 m287.00026.000
Over 250 m293.00028.000
Kilde: Energistyrelsen

Når du har søgt om energitilskud

Du kan altid se en status på ansøgningen i Energistyrelsens ansøgningsportal. Står din ansøgning som ”Indsendt”, er ansøgningen modtaget, og du skal blot afvente, at Energistyrelsen behandler din ansøgning.

Søgte du om tilskuddet i 2020 uden held skal du søge på ny, når næste ansøgningsrunde åbnes. På Energistyrelsens hjemmeside står nemlig, at: “Ansøgere, der ikke kom i betragtning i 2020, skal ansøge på ny.”

Få udbetalt tilskuddet

Når du har en forhåndsgodkendelse fra Energistyrelse på hånden, kan du indgå en aftale med en håndværker og få udført de tilskudsberettigede renoveringer. Du skal huske, at:

For at få udbetalt tilskuddet skal du følge disse steps:

 • Step 1: Log på Energistyrelsens ansøgningsportal, hvor du søgte om tilskuddet. Du finder ansøgningsportalen her.
 • Step 2: Tryk på ”Indsend udbetalingsanmodning” og udfyld skemaet.
 • Step 3: Vedhæft følgende dokumentation:
  • Liste over fakturaer (regningsbilag) og betalingsbilag (f.eks. bankoverførsel)
   Hvis du har mere end 5 bilag, skal du udfylde en bilagsliste. Energistyrelsen har lavet en skabelon til bilag her.
  • Fakturaer for indkøb og arbejdsløn. Energistyrelsen har lavet et eksempel på fakturaen her.
  • Dokumentation for betaling, både afsender (dig) og modtager skal fremgå af dokumentationen.
  • Energistyrelsens afgørelse om udbetaling af tilskud.
 • Step 4: Afkryds fanen med tro og love-erklæringen

  OBS: Har du søgt om et tilskudsbeløb på 500.000 eller derover, skal du også medsende revisorerklæring for revidering af projektregnskab.

Kilde: SparEnergi.dk

Tilskudspuljen i fremtiden

Nåede du ikke at søge tilskudspuljen, så bare rolig. Energistyrelsens tilskudspulje til energirenoveringer løber til og med 2026, hvor der undervejs vil blive åbnet op for nye ansøgningsrunder. I 2021 vil der være tre ansøgningsrunder. Den første ansøgningsrunde åbner i ugen efter påsken, onsdag d. 7. april kl. 10 (er opbrugt). Herefter forventes den næste og eneste pulje i 2021 at åbne den. 28. september. Indtil nu er der afsat 675 mio. kroner til Bygningspuljen i 2021.

Med den nye finanslov for 2021 er der blevet tilføjet yderligere midler til tilskudspuljen. Der er afsat i alt 675 mio. kr. i 2021. I hele perioden 2020-2026 er der ifølge Energistyrelsen afsat følgende midler:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

354 kommentarer

annemette Sørensen

Hvorfor kan jeg ikke logge ind og se hvor lang de er med sagen?

Der står siden ikke kan vises

Daniel Hinchely

Hej Annemette
Vi har desværre ikke noget med Energistyrelsens ansøgningsportal at gøre, så det kan jeg desværre ikke svare dig på – måske en teknisk fejl? Jeg tænker, den kommer op og køre igen.

Bedste hilsner,
Daniel – Energihjem.dk

Kan det passe at selvom man har modtaget tilsagn om tilskud til vinduer bortfalder dette hvis man vælger; solstop, lyddæmpning eller frostede vinduer?

Gitte Hansen

Kan man få tilskud til at skifte et gammelt gasfyr ud med et nyt energivenligt gasfyr

Viser 0 af 354 kommentarer

Vis flere kommentarer