Energitilskud 2020-2026

Så er det officielt! Energitilskuddet er vedtaget og gælder fra i dag den 15. oktober 2020. Du kan få tilskud til både isolering, vinduer, varmepumpen og ventilation med varmegenvinding. Som noget helt nyt stilles der også krav til, at du har et gyldigt energimærke på hånden, men det kan du forresten også søge tilskud til at få udarbejdet. Få svar på alle detaljerne om energitilskuddet her.

OPDATERING 2.11.2020: Puljen for 2020 er opbrugt med mere end 14.500 ansøgninger om tilskud til energibesparende boligforbedringer.

I starten af det nye år kommer en ny energitilskudspulje på 375 mio. kroner. Vi opdaterer naturligvis siden, så snart der er nyt. Energistyrelsen meddeler også, at alle der har søgt om tilskud burde få svar i år om de er blevet forhåndsgodkendt til puljen eller ej.

Nu er der 245 millioner kroners gode grunde til at få energirenoveret boligen. Det er nemlig det beløb, der er sat af som et økonomisk tilskud til de boligejere, der ønsker at energirenovere helårsboligen. Bag ordningen står Energistyrelsen, som d. 15. oktober 2020 har åbnet op for ansøgninger til den første runde af energitilskuddet.

Hvem kan søge om energitilskud?

Bor du i en helårsbolig, hvor du påtænker at gennemføre et energiforbedringsprojekt, der vil resultere i enten energibesparelser og energieffektivisering, samt reduktion i anvendelsen af fossile brændstoffer, så kan du søge om energitilskud. Det er vigtigt, at du bor i en bolig, der er registreret som helårsbolig i BBR-registreret.

Personer og foreninger, der kan søge puljen:

 • Privatpersoner
 • Private andelsboligforeninger eller moderejendomme for bebyggelser er opdelt i ejerlejligheder, der anvendes som helårsboliger
 • Virksomheder, dvs. aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (undtagen interessentskaber), foreninger, legater eller selvejende institutioner, samt almene boliger til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i helårsbebyggelse

Hvad kan der søges om energitilskud til?

Som noget nyt vil det være muligt at søge om tilskud til energimærkning, hvis energimærkningen skal benyttes i forbindelse med ansøgning til energitilskud. Nogle af energiforbedringstiltagene, som eksempelvis tilskud til isolering og vinduer kan også kræve, at du fremlægger et gyldigt energimærke. Har du ikke dette energimærke kan du også søge om tilskud til dette i samme ombæring. Udover energimærkning kan du søge tilskud til:

1) Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm omfattende:

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur og kælderydervæg.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
 • Isolering af terrændæk.
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.
 • Udskiftning af facadevinduer.
 • Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l.).
 • Udskiftning af ovenlysvinduer.
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

2) Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe til opvarmning af helårsboliger, jf. § 13.

For at få energitilskud til konvertering til varmepumpe skal flere betingelser være opfyldt:

 • Konvertering til varmepumpe skal ske fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme, og din bolig skal være beliggende uden for et fjernvarmeområde.
 • Varmepumpen skal have A++ eller A+++ og så skal installationen udføres af en VE-montør- eller virksomhed.

En VE-godkendt installatør

Energistyrelsens VE-godkendelsesordning er en ordning, der giver installatør- eller montørvirksomheder papir på, at de kan installere vedvarende energianlæg af høj kvalitet.

3) Energiforbedringer vedrørende bygningens drift omfattende følgende tiltag, jf. § 14:

 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
 • Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.

OBS: Energiforbedringstiltaget skal være gennemført ved køb og arbejdet skal udføres og faktureres af en virksomhed. Du kan maksimalt få dækket op til 30 procent af din investering med energitilskuddet.

Se hvilket potentiale for energirenovering, der gemmer sig på din adresse

Brug Energihjem.dks gratis energiberegner her:

Hvornår kan der søges om energitilskud?

Deadline for, hvornår der kan søges om energitilskud er rykket lidt rundt, ligesom at tilskuddet har ændret udseende en del gange. Men nu er ordningen på plads. Der vil komme flere runder henover de næste par år, hvor du kan søge om tilskud til energiforbedringerne. Den første runde er åben og kan søges fra den 15. oktober 2020.

Hvad med andre ordninger?

Du kan ikke få både tilskud og håndværkerfradrag til samme projekt. Der findes nemlig også andre ordninger:

Håndværkerfradrag: Der er håndværkerfradrag på håndværkerens løn, når du energirenoverer boligen. Fradraget er på 12.500 kr. pr. person over 18 år i 2020 og 2021.

Skrotningsordning: Når du skrotter dit gamle fyr kan du købe en varmepumpe på abonnement og via denne ordning få et indirekte tilskud i på regningen.

Hvordan søger jeg om energitilskud?

For at få energitilskud kan man via Energistyrelsens hjemmeside tilgå en ansøgningsportal udarbejdet til formålet.

Du skal søge tilskud, FØR du går i gang med dit projekt. Du kan ikke få tilskud, når du først har købt materialer eller underskrevet en aftale med håndværkeren.

 • Step 1: Beregn dine tilskudsmuligheder i Energistyrelsens tilskudsberegner her.
 • Step 2: Få fat i et energimærke, hvis ikke du har et gyldigt på hånden. Som noget nyt skal du nemlig bruge et energimærke til at søge om energitilskud (dog ikke til varmepumper).
 • Step 3: Find dine dokumenter frem:
  • Dit NemID
  • Dokumentation for ejerskab, f.eks. fra tinglysning.dk
  • Energimærkningsnummer, find det på forsiden af rapporten
  • Liste over de forbedringer, du vil lave
  • Udfyldt ansøgererklæring (OBS: Puljen for 2020 er lukket)
 • Step 4: Søg tilskud i Energistyrelsens ansøgningsportal.
 • Step 5: Afvent svar fra Energistyrelsen, da du ikke må påbegynde renoveringen før du hører fra Energistyrelsen, om og hvor meget du får i tilskud. Kilde: Energistyrelsen
 • Step 6: Find en håndværker, der kan udføre opgaven.

Indhent 3 konkrete tilbud
på dit energirenoveringsprojekt

Når du har fået tilsagn om tilskud, har du 2 år til at gennemføre dit projekt. Det er derfor en god ide at søge tilskud allerede nu, selvom du f.eks. først vil udføre din boligforbedring næste sommer. Det er Energistyrelsen, der vurderer, om de indsendte ansøgninger er rettidige og om der er behov for yderligere dokumentation til sagsbehandlingen. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge de er modtaget.

Hvornår skal jeg bruge et gyldigt energimærke?

Som noget nyt skal bygningen være energimærket efter 1. oktober 2012, hvis du skal benytte dig af energitilskuddet. Kravet gælder dog ikke for konvertering til varmepumpe. Grunden til, at du skal have et gyldigt energimærke på hånden er, at Energistyrelsen bruger de varmetabsberegninger – også kaldet U-værdien – der fremgår af energimærket til at udregne tilskuddets størrelse.

Du kan i nogle tilfælde også søge tilskud til energimærkningen, men du kan kun få tilskud til energimærkning hvis du også får tilskud til renovering.

Tilskudssatserne til energimærkning, når det ydes til energiforbedringsprojektet er:

 1. Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 5.000-9.999 kr. kan der ydes et tilskud på 3.000 kr. til energimærkning af bygninger.
 2. Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 10.000-14.999 kr. kan der ydes et tilskud på 2.000 kr. til energimærkning af bygninger.
 3. Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 15.000-19.999 kr. kan der ydes et tilskud på 1.000 kr. til energimærkning af bygninger.

Hvor meget kan man få i energitilskud?

Der gives et fast beløb i tilskud, afhængigt af størrelse og typen af energiforbedringen, du udfører. Energistyrelsen henter bygningens opvarmede areal i BBR ud fra din adresse. Tilskud beregnes ud fra arealer, længder samt forventelig tilstand af vinduer, isolering, ventilation samt type af varmekilde, som vi estimerer ud fra bygningens BBR-data.

I ansøgningen har du mulighed for selv at justere disse data for at få mere præcise beregninger.

Vi har samlet nogle eksempler på tilskudsmulighederne her:

Tilskudssatser for efterisolering af uudnyttet tagrum

U-værdi oplyst i energimærkningen
(W/m2K)
Markedspris
(kr./m2)
Tilskudssats
(kr./m2)
Pr. m2
≤ 200 m2
Pr. m2
> 200 m2
Pr. m2
≤ 200 m2
Pr. m2
> 200 m2
U-værdi ≥ 0,30 440 350 130 110
0,20 ≤ U-værdi < 0,30 390 310 120 90
0,14 ≤ U-værdi < 0,30 260 210 80 60
Kilde: Energistyrelsen

Tilskudssatser for konvertering til luft-til-vand varmepumpe

Enhedsareal til beboelseMarkedspris
(kr./stk.)
Tilbudssats
A++ mærket, (kr.)
Tilskudssats
A+++ mærket, (kr.)
Under 75 m285.00022.00026.000
75 m2 – 100 m287.00022.00026.000
101 m2 – 150 m294.00024.00028.000
151 m2 – 200 m2102.00026.00031.000
201 m2 – 250 m2111.00028.00033.000
251 m2 – 300 m2119.00030.00036.000
Over 300 m2124.00031.00037.000
Kilde: Energistyrelsen

Tilskudsatser til ventilation

Ventileret arealMarkedspris
(kr. pr. anlæg)
Tilskudssats
(kr. pr. anlæg)
Under 100 m257.00017.000
101 m2 – 150 m263.00019.000
151 m2 – 200 m275.00023.000
201 m2 – 250 m287.00026.000
Over 250 m293.00028.000
Kilde: Energistyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

153 kommentarer

Nynne Pihl GrothNynne Pihl Groth

Hej Find

Tak for din kommentar. Energistyrelsen skriver, at du kan tjekke i ansøgningsportalen om ansøgningsstatus er ”Indsendt”. Hvis det er tilfældet, er ansøgningen modtaget, og du skal blot afvente, at Energistyrelsen behandler din ansøgning. De forventer at give svar til alle i løbet af i år.

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Hej vi har et lille fritids landbrug på 15 ha og er også momsregistreret, kan vi søge tilskud til nye vinduer og døre til vores stuehus.

Nynne Pihl GrothNynne Pihl Groth

Hej Ebbe

Tak for din kommentar. Tilskuddet kan søges, hvis adressen bruges som helårsbeboelse. Puljen for 2020 er desværre opbrugt med mere end 14.500 ansøgninger om tilskud til energibesparende boligforbedringer. I starten af det nye år kommer en ny energitilskudspulje på 375 mio. kroner.

Er du i tvivl om jeres berettigelse til puljen, så kan du altid skrive direkte til Energistyrelsen på: [email protected]

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Viser 0 af 153 kommentarer

Vis flere kommentarer