Hvad koster det at udskifte fyret med en alternativ opvarmningsform?

De danskere, der har et oliefyr og måske også et naturgasfyr, der synger på sidste vers, kan med god grund overveje hvilke alternative varmekilder, de kan erstatte deres fyr med. Der findes dog flere forskellige alternativer i varierende prisklasser og besparelser, samt forskellige fordele og ulemper. Læs her om de forskellige opvarmningsformer, hvad de koster og hvor stor en varmeregning de resulterer i.

Sig farvel til det udtjente fyr

Fra år 2013 er det ikke længere tilladt at installere olie- eller gasfyr i nybyggeri. I år 2016 må man heller ikke installere oliefyr i sin bolig, hvis naturgas eller fjernvarme er tilgængeligt. Det er i øvrigt regeringens mål, at inden 2030 er oliefyr helt udfaset som opvarmningsform. Der er med andre ord mange gode grunde til at udskifte fyret. Berlingske skriver at der i 2012 var 250.000 danske husstande, der havde et udtjent olie- eller gasfyr.

Omkring 50.000 af de 250.000 kan koble sig direkte til enten fjernvarme- eller naturgasnetværk. Som udgangspunkt anbefales det, at man kobler sig til fjernvarme, hvis man har mulighed for dette, da det er en forholdsvis let og økonomisk løsning, men det er ikke alle steder der er mulighed for at få fjernvarme, og der kan også være andre bevæggrunde for at man ikke får opsat fjernvarme. Læs om de forskellige varmekilde herunder:

Skift dit fyr?

Skal du udskifte dit gas-, olie- eller pillefyr til et grønnere alternativ kan det være lidt af en jungle at finde den rette løsning. I vores varmekildeunivers samler vi det store overblik, så du kan blive klogere på varmepumper, fjernvarme og jordvarme. Vi svarer også på de typiske spørgsmål boligejerne har, når fyret skal udskiftes, kommer med regneeksempler og lånetilbud.

Fjernvarme

Mere end 1.650.000 danske husstande bliver opvarmet med fjernvarme og med god grund. Fjernvarme er den opvarmningsform, der udleder mindst CO2 og også en af de billigste. I princippet er fjernvarme spildvarme fra produktion af el eller spildvarme fra afbrænding af affald. Det anbefales at man undersøger om, der er mulighed for at få fjernvarme i området, hvis man ønsker at udskifte sin varmekilde.

Det er også en god idé at undersøge, om kommunen planlægger at udvide fjernvarmeanlægget indenfor nærmeste fremtid. Bolius har lavet en beregning i samarbejde med Energitjenesten og fundet frem til, at et typisk parcelhus fra 1960’erne-1970’erne på 130 m2 har et forbrug på 11.168 kr. om året til varme. Tilslutning til fjernvarme koster typisk mellem 25.000 og 55.000 kroner.

Jordvarme

Jordvarmeanlæg bliver mere og mere populære og med god grund. Et jordvarmeanlæg kan nemlig producere ca. 3 gange så meget energi, som de forbruger. Jordvarmeanlæg henter energi fra jorden via nedgravede, væskeholdige jordslanger. Som tommelfingerregel skal man bruge dobbelt så meget jordslange, som man har kvadratmeter i boligen, der skal opvarmes.

Det er derfor essentielt at man har plads i haven, hvis man overvejer at investere i et jordvarmeanlæg. Prisen på udskiftning af et oliefyr med et jordvarmeanlæg koster et sted mellem 100.000 – 150.000 kroner. Til gengæld koster opvarmning af et 130 m2 parcelhus ca. 8.500 kroner om året, når man medregner tilskud til el-afgiften

Luft-vand-varmepumpe

Luft-vand varmepumper kan opvarme bolig og brugsvand med for omkring den halve pris af, hvad opvarmningen koster med et fyr. Luft-vand varmepumper placeres udenfor huset, hvor en ventilator trækker luft ind forbi en varmeveksler, der trækker varmen ud af luften.

Mange vælger luft-vand varmepumper, fordi de er et godt alternativ, hvis man ikke har plads til jordvarmeslanger i haven, og fordi installation ofte er lidt billigere end ved jordvarmeanlæg. Installation af luft-vand varmepumpe koster typisk et sted mellem 70.000 og 100.000 kroner. Et 130 m2 parcelhus koster ca. 9700 kroner om året at opvarme, når tilskud til forhøjet el-afgift medregnes.

Træpillefyr

Træpillefyr kan kræve en del plads og arbejde, men kan til gengæld resultere i store besparelser. Træpillefyr fungerer som udgangspunkt ligesom oliefyr, men de fyrer med træpiller, som er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Træpiller kan godt optage noget plads, når de skal lagres, og det kan ligeledes være lidt besværligt at fylde træpiller i.

Man skal være opmærksom på at kvalitet og pris på træpiler kan variere en del. Opvarmning af et 130 m2 parcelhus koster ca. 9000 kroner om året. Udskiftning af oliefyr til træpillefyr koster omkring 50.000 til 60.000 kroner.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

12 kommentarer

AvatarGabija Petrovaite

Vi har ligenu oliefyr, og ville spørge om hvor stor en have man skal have hvis man gerne ville skifte til jordvarme. Og hvem man skal kontakte for det?

Nynne GrothNynne Groth

Hej Gabija

Tak for din kommentar. Du skal regne med at skulle bruge et jordareal på 3-4 m2 pr. m2 boligareal. Hvor langt jordvarmesystemet skal være afhænger af flere ting som boligens størrelse og jordtypen. Du er meget velkommen til at bruge vores gratis service til at indhente uforpligtende tilbud på jordvarme: https://www.energihjem.dk/tilbud/

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Viser 0 af 12 kommentarer

Vis flere kommentarer