Skrotningspulje vedtaget: Bliver en abonnementsordning til varmepumper

Fra 1. oktober 2020 træder skrotningsordningen i kraft. Den tager dog en anderledes form end først forventet. I stedet for et kontant tilskud, når du udskifter det gamle olie- eller naturgasfyr med en grøn varmekilde, udmøntes skrotningsordningen i stedet for som et abonnement på varmepumpen, du får installeret. Og du skal ikke selv søge om abonnementet. Det skal energitjenesteleverandøren, der udfører installationen. Er du også en smule forvirret, så bare rolig. Vi ser nærmere på den vedtaget skrotningsordning her.

Opdatering den 23.02.2022: Ny aftale om “Vinterhjælp” giver puljen 10 mio. kroner mere i 2022 og gælder nu også konvertering fra træpillefyr. Læs mere om Vinterhjælp her.

Tilbage i juni 2020 blev alle Folketingets partier enige om, at danskerne skulle have et økonomisk skub, så de gamle olie- og naturgasfyr kunne udfases. Det skulle ske med stigende afgifter og en ny skrotningsordning, der efter sigende skulle udløse et kontant tilskud, når fyret blev skrottet til fordel for en grøn varmekilde som grøn fjernvarme eller en varmepumpe. Nu er skrotningsordningen vedtaget, men indholdet er langt fra som først antaget.

Du får nemlig ikke et kontant tilskud, når olie- eller naturgasfyret skrottes. Fra 1. december 2022 udvides ordningen også til at gælde skrotning fra træpillefyr. Til gengæld kan du få et abonnement på varmepumpen, når den erstatter det gamle fyr.

Vær opmærksom på

Ordningen gælder kun for luft-til-vand eller væske-til-vand varmepumper.
Energistyrelsen anbefaler også, at der installeres en så energieffektiv varmepumpe, som muligt. Det kan leverandøren danne sig et overblik over på Energistyrelsens varmepumpeliste her.

Få varmepumper på abonnement

Skrotningsordningen udmøntes som varmepumper på abonnement, hvor energitjenesteleverandøren – altså firmaet, der skal levere og installere din varmepumpe – påtager sig ejerskab af varmepumpen og ansvaret for installation, drift og vedligehold af varmepumpen. En energitjenesteleverandør er en prædefineret varmepumpeinstallatør, der lever op til en lang række krav fra Energistyrelsen. Kravene til energitjenesteleverandørerne kan du læse mere om her.

Som kunde betaler du selv typisk en engangsbetaling, et abonnementsgebyr og en pris for leveret varme til bygningen. Du skal altså ikke selv søge om abonnementet. Det skal energitjenesteleverandøren gøre.

Hvem kan benytte sig af skrotningsordningen?

Bor du i et eksisterende fjernvarmeområde eller i et område, der er udlagt til fjernvarme, så kan du ikke benytte dig at ordningen. Boligen, hvor varmepumpen installeres, skal også anvendes som helårsbeboelse. Helt konkret står, at skrotningsordningen tilfalder:

”Bygninger i områder uden for eksisterende eller besluttet udlagte fjernvarmeområder, hvor hovedanvendelsen er helårsbeboelse, herunder helårshuse, sommerhuse, som lovligt anvendes som helårsbeboelse, helårshuse med liberalt erhverv, m.v.”

Du kan naturligvis også kun optage en varmepumpe på abonnement, når du samtidig udskifter det gamle olie- eller gasfyr.

Hvad får jeg tilskud til?

Det er installationsomkostningerne som du gennem abonnementsordningen får et tilskud til. Samtidig får du en delvis dækning af energitjenesteleverandørernes omkostninger til indkøb af varmepumper, der installeres som abonnementsløsning i din bolig.

Vær opmærksom på …
at der maksimalt kan installeres én varmepumpe per adresse.

Hvor mange kroner og øre kan jeg få?

Energitjenesteleverandøren kan maksimalt opnå 25.000 kr. pr. varmepumpe. Samtidig kan tilskudsbeløbet maksimalt udgøre 45 procent af de støtteberettigede omkostninger. For at gøre regnestykket lidt mere kompliceret, så skal den såkaldte referenceinvestering, som er 3.500 kr. ved konvertering af oliefyr og 5.000 kr. ved konvertering af gasfyr, fratrækkes prisen.

Eksempel 1
med varmepumpe-indkøbspris på 60.000 kr. og konvertering af oliefyr

60.000 kr. (indkøbspris) – 3.500 kr. (referenceinvestering) = 56.500 kr.
56.500 * 0,45 (maks. beløb for støtteberettigede omkostninger) = 25.425 kr.

Det betyder, at der gives 25.000 kr., da tilskuddet holder sig under den
tilladte tilskudsintensitet og den øvre grænse 25.000 kr.

Eksempel 2
med varmepumpe-indkøbspris på 50.000 kr. og konvertering af gasfyr

55.000 kr. (indkøbspris) – 5.000 kr. (referenceinvestering) = 50.000 kr.
50.000 * 0,45 (maks. beløb for støtteberettigede omkostninger) = 22.500

Det betyder, at der gives 22.500 kr. i tilskud.

Hvor hurtigt får man svar på ansøgningen?

Det er energitjenesteleverandøren, der ansøger om abonnementsordningen. Når leverandøren har indgået en kontrakt med dig som kunde, indsender han en ansøgning via Energistyrelsens ansøgningsportal. Dette gøres inden installationen.

Vær opmærksom på …
at skrotningsordningen gives til dig som kunde indirekte.

Efter at have installeret varmepumpen og skrottet olie- eller gasfyret anmoder leverandøren om at få udbetalt tilskud svarende til tilsagn, der tidligere er modtaget. Herefter godkender Energistyrelsen ansøgningen hurtigst muligt.

Kravene til energitjenesteleverandørerne

For at blive prækvalificeret som energitjenesteleverandør, der kan optage varmepumpe-abonnements for kunder, skal der bruges VE-godkendte installatørvirksomheder. VE-godkendelsesordningen er en garanti for forbrugerne for, at deres VE-anlæg installeres optimalt og energieffektivt.

Samtidig skal leverandørerne leve op til disse krav:

 1. Et organisatorisk set-up, der kan håndtere både installation, service og administration af varmepumpen og forholdet til varmekunden.
 2. Rådighed over den fornødne kapital eller har indgået aftale med en investor om som minimum at kunne installere 100 varmepumper.
 3. Erfaring med installation og service af husstandsvarmepumper.
 4. Som minimum mulighed for at tilbyde abonnementsløsninger i én region.
 5. Energitjenesteleverandøren installerer en hovedmåler til elafregning.
 6. Energitjenesteleverandøren varetager ejerskabet af varmepumpen i minimum 10 år, og varetager indkøb, installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen samt levering af varme.
 7. Energitjenesteleverandøren tilbyder en prisstruktur opdelt i:
  • Prisen på varmekundens abonnement angivet i kr. per år
  • Afregning per kWh leveret varme
  • Varmekundens engangsbetaling på installationstidspunktet
 8. Energitjenesteleverandøren har en standardkontrakt, der indeholder oplysninger om vilkår for udtrædelse, fakturering, regulering, minimumsafregning, elafregning, el-leverandør samt mulighed for ændring af kontraktvilkårene i kontraktperioden.

Skrotningsordningen trådte i kraft 1. oktober 2020. Energistyrelsen har lavet en liste over de godkendte energitjenesteleverandører.

Ønsker du ikke at optage varmepumpen på en abonnementsordning, så findes der også andre puljer – Bygningspuljen og Afkoblingsordningen – der skal sætte skub i udfasningen af de gamle olie- og naturgasfyr.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

24 kommentarer

Hej
Kan det virkelig passe at man ikke kan få tilskud til fjernvarmetilslutning hvis man bor udenfor fjernvarmeområdet, og ønsker at skifte et gammelt pillefyr ud? Vi bor lige udenfor det område hvor fjernvarme er udlagt men hvis vi selv betaler kan vi få lagt fjernvare ind alligevel.
På forhånd tak for svar
Mvh Charlotte

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Charlotte

Tak for din henvendelse. Artiklen som du her har lagt en kommentar på handler om en abonnementsordning, der fra 2023 burde være mulig for folk med pillefyr. Jeg kan se du spørger ind til noget tilskud til fjernvarme, og det kan du læse mere om her: https://energihjem.dk/tilskudsoversigt/. Vi har samlet en oversigt over alle nuværende tilskudsordninger på denne side. Jeg vil altid råde dig til at kontakte fjernvarmeselskabet i dit område, for at høre om dine muligheder.

Rigtig god fredag.

Bedste hilsner,
Michelle / Energihjem.dk

AvatarOle Juhl Pedersen

Hej.
Det er uklart for mig om man kan benytte sig af og få et kontant tilskud direkte eller indirekte som forbruger, ved at skifte fra træpillefyr til fjernvarme i et allerede udrullet fjernvarme net

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Ole

Tak for din kommentar. Energistyrelsens Fjernvarmepulje kan søges af fjernvarmevirksomheder og altså ikke af den private boligejer. Formålet med puljen er at udfase olie- og gasfyr, da puljen giver tilskud til udrulning af energieffektive fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder. Mig bekendt er der altså ikke tilskud til at konvertere fra træpillefyr til fjernvarme.

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

AvatarAxel Fiedler

Af alle tåbelige tilskudsordninger er tilskudspuljen en prisvinder som bluf og fupnummer foruden at beskrivelsen af abonnementsordning er en uforståelig gang uigennemsigtig ordskvalder, der gør, at jeg er taknemmelig over ikke at være blevet håndværksmester og skulle forholde sig til myndighedsregulativer og -ordninger.
Op til den 7. april klokken 10 havde jeg forberedt alt til besvarelse af ansøgning til tilskudspuljen for udskiftning af oliefyr til varmepumpe. Desværre var tidspunktet dårligt for mig, da det blev sammenfaldende med en tandlæge tid, hvorfor jeg først kunne logge ind klokken 1130, blot for at erfare at være ca. nummer 50 tusinde i vente køen. Men indtil køen blev suspenderet kom der yderligere ca. 40 tusinde ind i vente rækken.
At muligheden for at få tilskud var forpasset erkendte jeg og var helt afklaret med!
Men næste dags information i medierne om, at de ansøgere, der havde logget på inden klokken 10 kom ind som de første i køen, harmede mig. Ud fra det synspunkt, at jeg selv først ville have prøvet at logge ind præcis klokken 10, og dermed på grund af den inkompetente måde at håndtere kødannelsen på, alligevel ikke ville have haft mulighed for at nå frem til ansøgningen.
Summa summarum besluttede jeg mig for ikke at være til nar efter jeres for godt befindende om ansøgning af tilskud til skrotning af oliefyr og installation af varmepumpe og dermed ikke deltage i de fremtidige lotteri lignende ansøgningsrunder om tilskud sammen med 90 tusinde andre ansøgere.
Uden tilskud fra staten og uden om politikeres glansfulde løfter og visioner har jeg i maj fået installeret og idriftsat varmepumpe med et tilskud på 10 tusinde skattepligtige kroner fra ejendomskreditforeningen.
Hermed skylder jeg ingen tak til hverken Energistyrelsen eller til politikerne og deres forblommede udmelding om 2,3 milliarder kroner til udskiftning af olie- og gasfyr!
NB: Dog stor ros til Energistyrelsen for grundig information og vejledning i forbindelse med oplæg til ansøgningsrunden den 7. april.

Nynne Pihl GrothNynne Pihl Groth

Hej Axel

Tak for at dele din mening. Hos Energihjem.dk har vi fået beskeder fra flere, der ligesom du, var frustrerede over at have taget fri eller rykket rundt for at søge Energistyrelsens tilskudspulje – og desværre ikke kom igennem.

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Viser 0 af 24 kommentarer

Vis flere kommentarer