Skrotningspulje vedtaget: Bliver en abonnementsordning til varmepumper

Fra 1. oktober 2020 træder skrotningsordningen i kraft. Den tager dog en anderledes form end først forventet. I stedet for et kontant tilskud, når du udskifter det gamle olie- eller naturgasfyr med en grøn varmekilde, udmøntes skrotningsordningen i stedet for som et abonnement på varmepumpen, du får installeret. Og du skal ikke selv søge om abonnementet. Det skal energitjenesteleverandøren, der udfører installationen. Er du også en smule forvirret, så bare rolig. Vi ser nærmere på den vedtaget skrotningsordning her.

Tilbage i juni 2020 blev alle Folketingets partier enige om, at danskerne skulle have et økonomisk skub, så de gamle olie- og naturgasfyr kunne udfases. Det skulle ske med stigende afgifter og en ny skrotningsordning, der efter sigende skulle udløse et kontant tilskud, når fyret blev skrottet til fordel for en grøn varmekilde som grøn fjernvarme eller en varmepumpe. Nu er skrotningsordningen vedtaget, men indholdet er langt fra som først antaget.

Du får nemlig ikke et kontant tilskud, når olie- eller naturgasfyret skrottes. Til gengæld kan du få et abonnement på varmepumpen, når den erstatter det gamle fyr.

Vær opmærksom på

Ordningen gælder kun for luft-til-vand eller væske-til-vand varmepumper.
Energistyrelsen anbefaler også, at der installeres en så energieffektiv varmepumpe, som muligt. Det kan leverandøren danne sig et overblik over på Energistyrelsens varmepumpeliste her.

Få varmepumper på abonnement

Skrotningsordningen udmøntes som varmepumper på abonnement, hvor energitjenesteleverandøren – altså firmaet, der skal levere og installere din varmepumpe – påtager sig ejerskab af varmepumpen og ansvaret for installation, drift og vedligehold af varmepumpen. En energitjenesteleverandør er en prædefineret varmepumpeinstallatør, der lever op til en lang række krav fra Energistyrelsen. Kravene til energitjenesteleverandørerne kan du læse mere om her.

Som kunde betaler du selv typisk en engangsbetaling, et abonnementsgebyr og en pris for leveret varme til bygningen. Du skal altså ikke selv søge om abonnementet. Det skal energitjenesteleverandøren gøre.

Hvem kan benytte sig af skrotningsordningen?

Bor du i et eksisterende fjernvarmeområde eller i et område, der er udlagt til fjernvarme, så kan du ikke benytte dig at ordningen. Boligen, hvor varmepumpen installeres, skal også anvendes som helårsbeboelse. Helt konkret står, at skrotningsordningen tilfalder:

”Bygninger i områder uden for eksisterende eller besluttet udlagte fjernvarmeområder, hvor hovedanvendelsen er helårsbeboelse, herunder helårshuse, sommerhuse, som lovligt anvendes som helårsbeboelse, helårshuse med liberalt erhverv, m.v.”

Du kan naturligvis også kun optage en varmepumpe på abonnement, når du samtidig udskifter det gamle olie- eller gasfyr.

Hvad får jeg tilskud til?

Det er installationsomkostningerne som du gennem abonnementsordningen får et tilskud til. Samtidig får du en delvis dækning af energitjenesteleverandørernes omkostninger til indkøb af varmepumper, der installeres som abonnementsløsning i din bolig.

Vær opmærksom på …
at der maksimalt kan installeres én varmepumpe per adresse.

Hvor mange kroner og øre kan jeg få?

Energitjenesteleverandøren kan maksimalt opnå 25.000 kr. pr. varmepumpe. Samtidig kan tilskudsbeløbet maksimalt udgøre 45 procent af de støtteberettigede omkostninger. For at gøre regnestykket lidt mere kompliceret, så skal den såkaldte referenceinvestering, som er 3.500 kr. ved konvertering af oliefyr og 5.000 kr. ved konvertering af gasfyr, fratrækkes prisen.

Eksempel 1
med varmepumpe-indkøbspris på 60.000 kr. og konvertering af oliefyr

60.000 kr. (indkøbspris) – 3.500 kr. (referenceinvestering) = 56.500 kr.
56.500 * 0,45 (maks. beløb for støtteberettigede omkostninger) = 25.425 kr.

Det betyder, at der gives 25.000 kr., da tilskuddet holder sig under den
tilladte tilskudsintensitet og den øvre grænse 25.000 kr.

Eksempel 2
med varmepumpe-indkøbspris på 50.000 kr. og konvertering af gasfyr

55.000 kr. (indkøbspris) – 5.000 kr. (referenceinvestering) = 50.000 kr.
50.000 * 0,45 (maks. beløb for støtteberettigede omkostninger) = 22.500

Det betyder, at der gives 22.500 kr. i tilskud.

Hvor hurtigt får man svar på ansøgningen?

Det er energitjenesteleverandøren, der ansøger om abonnementsordningen. Når leverandøren har indgået en kontrakt med dig som kunde, indsender han en ansøgning via Energistyrelsens ansøgningsportal. Dette gøres inden installationen.

Vær opmærksom på …
at skrotningsordningen gives til dig som kunde indirekte.

Efter at have installeret varmepumpen og skrottet olie- eller gasfyret anmoder leverandøren om at få udbetalt tilskud svarende til tilsagn, der tidligere er modtaget. Herefter godkender Energistyrelsen ansøgningen hurtigst muligt.

Kravene til energitjenesteleverandørerne

For at blive prækvalificeret som energitjenesteleverandør, der kan optage varmepumpe-abonnements for kunder, skal der bruges VE-godkendte installatørvirksomheder. VE-godkendelsesordningen er en garanti for forbrugerne for, at deres VE-anlæg installeres optimalt og energieffektivt.

Samtidig skal leverandørerne leve op til disse krav:

 1. Et organisatorisk set-up, der kan håndtere både installation, service og administration af varmepumpen og forholdet til varmekunden.
 2. Rådighed over den fornødne kapital eller har indgået aftale med en investor om som minimum at kunne installere 100 varmepumper.
 3. Erfaring med installation og service af husstandsvarmepumper.
 4. Som minimum mulighed for at tilbyde abonnementsløsninger i én region.
 5. Energitjenesteleverandøren installerer en hovedmåler til elafregning.
 6. Energitjenesteleverandøren varetager ejerskabet af varmepumpen i minimum 10 år, og varetager indkøb, installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen samt levering af varme.
 7. Energitjenesteleverandøren tilbyder en prisstruktur opdelt i:
  • Prisen på varmekundens abonnement angivet i kr. per år
  • Afregning per kWh leveret varme
  • Varmekundens engangsbetaling på installationstidspunktet
 8. Energitjenesteleverandøren har en standardkontrakt, der indeholder oplysninger om vilkår for udtrædelse, fakturering, regulering, minimumsafregning, elafregning, el-leverandør samt mulighed for ændring af kontraktvilkårene i kontraktperioden.

Skrotningsordningen trådte i kraft 1. oktober 2020. Energistyrelsen har lavet en liste over de godkendte energitjenesteleverandører.

Ønsker du ikke at optage varmepumpen på en abonnementsordning, så findes der også andre puljer – Bygningspuljen og Afkoblingsordningen – der skal sætte skub i udfasningen af de gamle olie- og naturgasfyr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

12 kommentarer

Har i et link, hvor jeg kan søge tilskud til udskiftning af gammel naturgas fyr til vand til luft pumpe ?

Nynne Pihl GrothNynne Pihl Groth

Hej Ilona

Energistyrelsen har endnu ikke åbnet op for energitilskuddets anden pulje. De genåbner i 1. kvartal af 2021.

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Vi bor i et sommer hus som er opført som helårshus, isoleret og skalmuret som de krav der var i 2004, vi har tilladelse fra kommunen til at benytte det helårs, vi har gulvarme overalt ,og en Nilan varmepumpe til brugsvand og luftskifte i alle rum, mit spørgsmål er kan man søge om tilskud til udskiftning af oliefyr til en varmepumpe ( det er kun til gulvarme) vores forbrug er 700 til 800 l olie årlig.
De bedste hilsner Poul Jensen.
Nb : vi har boet der fast i 16 år.

Nynne Pihl GrothNynne Pihl Groth

Hej Poul

Når din bolig er registreret som helårsbolig kan du godt benytte dig af enten skrotningspuljen eller energitilskuddet. Energitilskudspuljen for 2020 er opbrugt, men i 1. kvartal af 2021 lukkes op for en ny ansøgningsrunde. Læs mere om tilskuddet og ansøgningen her: https://energihjem.dk/tilskud-finansiering/

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Viser 0 af 12 kommentarer

Vis flere kommentarer