Det grønne håndværkerfradrag er en realitet

Håndværkerfradraget, også kaldet BoligJobordningen, vender tilbage med tilbagevirkende kraft. Det genindførte fradrag forventes at blive identisk med fradraget i 2014. Fra næste års begyndelse ændres håndværkerfradraget dog, og det vil fra da af kun være energibesparende renoveringer og klimatilpasning af boligen, der er fradragsberettigede renoveringer. Læs mere om det nye grønne håndværkerfradrag her.

OBS: I 2020-2021 er der et nyt, grønt håndværkerfradrag du kan benytte. Få overblikket over aktuelle tilskuds- og fradragsmuligheder her.

Gem kvitteringerne

Et af Lars Løkke Rasmussens valgløfter var, at i tilfælde af, at blå blok fik regeringsmagten ville håndværkerfradraget, der formelt set hedder BoligJobordningen blive genindført med tilbagevirkende kraft. Dette er nu en realitet, og fradraget kommer i år til at gælde efter samme regler, som i 2014, hvor man kunne få fradrag for en tredjedel af håndværkernes arbejdsløn – dog max 15.000 kroner pr. person i husstanden pr. år.
Med genindførelsen er det derfor en rigtig god idé at gemme kvitteringerne for håndværkerarbejde, man har fået udført i 2015.

Håndværkerfradraget øremærkes energirenoveringer

I 2016 og 2017 ændres reglerne for håndværkerfradraget til gengæld. Regeringen har i samarbejde med SF, DF, K og Alternativet ændret håndværkerfradraget, så det fra næste år kun vil dække energibesparende og klimatilpassende renoveringer. Det betyder dermed, at det er endegyldigt slut med at få håndværkerfradrag for renoveringer såsom malerarbejde, gulvslibning, nyt køkken eller lignende.

Det maksimale fradrag på håndværkerarbejde sænkes

Det maksimale årlige beløb pr. person ændres også i ’det grønne håndværkerfradrag’. Fra næste år vil man således kunne få fradrag for 18.000 kroner pr. person. Ud af de 18.000 kroner er 12.000 kroner til håndværkerarbejde, og de sidste 6000 kroner er øremærket serviceydelser såsom rengøring eller gartnerarbejde. Dermed er fradraget på håndværkerarbejde reelt set mindre fra næste år, da man i år kan få op til 15.000 kroners fradrag på håndværkerarbejde, hvor beløbet fra næste år er 12.000 kroner. Derfor er der ingen grund til at boligejere, der overvejer en energirenovering venter med at påbegynde renoveringen til den grønne BoligJobordning træder i kraft. Det kan man ligeså godt gøre i år.

Hvilke renoveringer kan man få grønt håndværkerfradrag for?

Det grønne håndværkerfradrag kommer til at omfatte en bred vifte af renoveringer, der enten er energibesparende eller som kan betragtes som klimatilpasning af boligen. Den endelige liste er ikke definitivt på plads, men det forventes, at den samlede liste af fradragsberettigede renoveringer bliver tilgængelig i løbet af efteråret. De renoveringer, der på nuværende tidspunkt er berettigede til det grønne fradrag er følgende:

Energirenoveringer:

 • Isolering og udskiftning af tag
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Isolering af ydervægge
 • Installation af solceller
 • Husstandsvindmøller
 • Jordvarme
 • Biokedelanlæg
 • Gasfyr
 • Fjernvarmeunits
 • Varmeanlæg
 • Visse varmepumper og varmestyringsanlæg

Klimatilpasning:

 • Forbedring af afløbs- og vandinstallationer
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Regnvandsfaskiner
 • Rodzoneanlæg og minirensningsanlæg

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *