Sådan får du tilskud til din energirenovering (før 2021)

Det er ikke alle der ved det, men du kan faktisk få betalt en del af udgiften, når du energirenoverer din bolig. Energiselskaberne opkøber nemlig energibesparelser, og derfor kan du få et kontant tilskud hvis du eksempelvis isolerer din bolig eller udskifter en varmekilde. Brug vores infografik til at få svar på hvad, hvordan og hvor meget du kan få i tilskud til din kommende energirenovering.

OBS: Energitilskuddet administreres ikke længere af elselskaberne, men af Energistyrelsen. Du kan i perioden 2020-2026 søge om tilskud, når Energistyrelsen løbende åbner op for ansøgning. 

Læs mere om det aktuelle energitilskud her.

Guide: Sådan får du tilskud til energirenovering

Der er mange fordele ved energirenoveringer og mange penge at spare, hvis du søger om tilskud hos et energiselskab i forbindelse med energirenoveringen. Der er dog nogle enkle krav, som du skal efterleve og tage højde for, hvis du ønsker at være berettiget til at søge om tilskud. Energihjem.dk har lavet en guide, der gør det lettere for dig at finde ud af, hvad du skal tage højde for, når du søger om tilskud.

Tilskud fra energiselskaber

De danske energiselskaber (el, gas, fjernvarme og olieselskaberne) er blevet pålagt at bidrage til at danskerne reducerer energiforbruget. Som en del af en grøn støtte ordning har alle energiselskaberne derfor nogle faste energisparemål, som de skal nå. Nogle energiselskaber hjælper virksomheder, mens andre henvender sig til private boligejere. De energiselskaber, der har ekspertise i at bidrage til energibesparelser i boliger ’opkøber’ typisk noget af den besparelse, som en energirenovering medfører. Energiselskaberne betaler i gennemsnit 25-35 øre per sparet kWh, så jo større en energibesparelse din energirenovering medfører – jo flere penge er der at hente i tilskud. Det varierer, hvor mange penge energiselskaberne yder i energitilskud. Energihjem har lavet en liste over energiselskaber, der yder tilskud, samt hvilke takster de forskellige energiselskaber operer med.

Sådan får du energitilskud

Det er en god idé, hvis du starter med at få en håndværker til at kigge på dit hus og afgive et tilbud på den energirenovering, som du ønsker at foretage. Håndværkeren kan vejlede dig med energirenoveringens størrelse, omfang og pris. Når håndværkeren har afgivet et tilbud og du har besluttet dig for hvilken form for energirenovering du vil igangsætte, skal du ansøge om tilskud hos et energiselskab. Det er vigtigt at du husker at søge om tilskud og får accept fra energiselskabet inden arbejdet påbegyndes, da tilskuddet ikke gives per efterbevilling.

 • Ansøg om energitilskud
 • Tilskud godkendes 
 • Håndværker bestilles
 • Indsend dokumentation
 • Tilskud betales
 1. Kontakt et energiselskab og ansøg om energitilskud (før materiale indkøbes og før håndværker bestilles). Mange energiselskaber har en formular på deres hjemmeside, hvori du skal beskrive energirenoverings type og omfang.
 2. Ansøgning og tilskud godkendes af energiselskabet. Ofte i form af en kvittering.
 3. Når du har fået tilsagn fra energiselskabet kan håndværker og varer bestilles og arbejdet kan gå i gang.
 4. Indsend kontrakter og kvitteringer på udført arbejde til energiselskabet.
 5. Tilskud udbetales til din konto.

Tilskuddet er skattefrit og vil i de fleste tilfælde blive overført til din konto, når tilskudskontrakt og dokumentation for det udførte arbejde er sammenholdt og godkendt af dit energiselskab.
Du behøver ikke at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen – det står det energiselskab, som har givet tilsagn om en energibesparelse for.

Hvem kan søge om tilskud?

Energitilskuddet ydes til renoveringer, der medfører en energibesparelse og kan både søges af private boligejere, ejer- og andelsboligforeninger. Energitilskuddet kan også søges til sommerhuse i forbindelse med eksempelvis opsætning af varmepumper.

Hvilke energirenoveringer kan man søge om tilskud til?

 • Alle former for isoleringsopgaver
 • Udskiftning af ældre vinduer til energiglas eller energiruder
 • Opsætning af solfangere
 • Installation af jord- eller solvarme
 • Udskiftning af kedel/fyr med et nyt og mere energieffektivt fyr
 • Opsætning af varmepumper
 • Samt de fleste former for renoveringer, hvor du nedsætter energiforbruget

Her på Energihjem.dk kan du under Tips og råd læse meget mere om fordelene og omkostninger ved de forskellige energirenoveringer. Energistyrelsen har udarbejdet et detaljeret katalog med en liste over de typer af opgaver, som man kan søge energitilskud til.

Hvilke energiselskaber, kan man søge om tilskud hos?

Hos nogle energiselskaber skal man være kunde for at få tilskudsordningen – hos andre skal man ikke. Hvis du ikke kan få tilskud hos dit eget energiselskab, kan du derfor gøre klogt i at kontakte andre energiselskaber for at høre om de yder tilskud til den form for energirenovering, som du skal foretage. Energiselskabet, du søger tilskud hos, behøver ikke at være placeret i det geografiske område, hvor du bor.

Husk at priserne varierer fra energiselskab til energiselskab, så det kan godt betale sig at kontakte flere energiselskaber for at finde ud af, hvad der er den mest fordelagtige løsning for dig. Energihjem.dk har samlet en liste over hvilke energiselskaber man kan søge om tilskud hos, samt hvor stor en besparelse de forskellige energiselskaber yder. Vær dog opmærksom på, at man kun kan få tilskud fra ét energiselskab.

Så meget sparer du:

I samarbejde med en række af vores leverandører har vi lavet et par priseksempler på, hvor meget tilskud, du kan få ved at energirenovere.

Loftisolering

Et typisk ældre hus med gitterspærloft på 120 m2, og en mangelfuld loftsisolering, kan man efterisolere for omkring 18.000 kroner. Her vil energibesparelsen cirka ligge på omkring 40 kWh/år/m2.

Hulmursisolering

Et parcelhus på 120 kvadratmeter vil typisk koste omkring 11.000 kroner at hulmursisolere. Energibesparelsen vil typisk ligge på omkring 100 kWh/år/m2.

Energivinduer

I en typisk hus på 130 kvadratmeter. kan en udskiftning af vinduer med 2 lags termoruder til 2 lags energiruder typisk koste mellem 50.000 og 100.000 kroner afhængig af antallet af vinduer, type og materiale. Udskiftningen kan give dig en varmebesparelse på cirka 145 kWh/m.

Spørg din håndværker til råds

Hvis du synes at ordningen for energitilskud virker kompliceret, kan du med fordel bede din håndværker om hjælp. Mange leverandører af energivenlige løsninger kender til både ordningen og ansøgningsprocessen og nogle leverandører har endda selv aftaler med energiselskaberne. Har leverandøren allerede selv en aftale med energiselskabet, behøver du ofte slet ikke at foretage dig noget, men vil blot se energitilskuddet, som et nedslag på din slutregning.

Håndværkeren kan i samme forbindelse vejlede dig til at finde de løsninger, som kan sikre dig de største besparelser på varme- eller elregningen.

Tilskud til nybyggeri?

Nybyggeri er ikke dækket af energitilskudsordningen, men enkelte energiselskaber yder et tilskud, såfremt at den nye bygning har et lavere energiforbrug end de gældende krav i Bygningsreglementet eller lokalplaner. Du kan derfor med fordel kontakte dit energiselskab for at høre nærmere om de yder tilskud til nybyggeri.

Har du spørgsmål vedrørende tilskud?

Har du spørgsmål omkring tilskudsordningen eller blot en kommentar, er du meget velkommen til at skrive en kommentar i kommentarfeltet.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

Avatarjan trabjerg

Hvad vil der være af tilskuds ordninger i de nye puljer, hvor den første skulle komme i 1 kvartal af 2021 vil vinduer være med eller isolering.

Nynne Pihl GrothNynne Pihl Groth

Hej Jan

Tak for din kommentar. I starten af det nye år kommer en ny energitilskudspulje på 375 mio. kroner. Vi opdaterer naturligvis siden, så snart der er nyt, men andet har Energistyrelsen ikke meldt ud. Jeg tror dog, at du kan forvente, at puljen er meget lig den pulje, der er her nu:

http://www.energihjem.dk/tilskud

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Viser 0 af 2 kommentarer