Aftale om vinterhjælp: Elafgiften bankes i bund

Et bredt flertal har netop vedtaget en aftale, der skal give danske husholdninger en håndsrækning som følge af energikrisen og inflationen. Vinterhjælpen betyder blandt andet en lempelse af el-afgiften, flere penge til udrulning af fjernvarme og afkoblingsordningen.

Priserne på gas og el er på himmelflugt og flere meldinger beretter om, at også fjernvarmeprisen vil stige. Derfor er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en stor hjælpepakke, som de kalder vinterhjælp.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne.

”Vi ser ind i en vinter, hvor inflationen vil ramme hårdt. Derfor er det vigtigt, at vi er blevet enige om en håndsrækning, der kan give noget tryghed,” udtalte finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde fredag d. 23. september 2022.

Christiansborgs partier ønsker at afbøde effekten af energikrisen på de danske husholdninger. Det vil de med disse tiltag:

Elafgiften sænkes

Helt centralt i aftalen er en sænkelse af elafgiften.

Elafgiften udgør i dag 69,7 øre pr kWh i 2023. Fra 1. januar 2023 lempes den til EU’s minimussats i seks måneder. EU’s minimumssats for husholdninger udgør 0,8 øre pr. kWh.

Chefanalytiker og Privatøkonom hos Danske Bank, Louise Aggerstrøm, har på Twitter offentliggjort beregninger af, hvad en sænket el-afgift kommer til at betyde:

”Elafgiften giver en besparelse på 290 kroner om måneden i første halvår 2023 for en familie med et forbrug på 4000 kWh (alt andet lige). Jo større elforbrug, jo større besparelse”

– Louise Aggerstrøm, Privatøkonom hos Danske Bank

Frivillig indefrysning

Både private husholdninger og virksomheder skal have mulighed for at indefryse den del af el- og gasregningen, der overstiger det beløb, de betalte i fjerde kvartal 2021.

Loftet for fjernvarme fastsættes med udgangspunktet i fjernvarmeprisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber, så husholdninger i de fjernvarmeområder, der har de højeste priser, skærmes mod endnu højere priser.

Ordningen gælder for regninger i en 12 måneders periode, og forventes at gælde for regninger fra 1. november 2022 for el og gas samt 1. januar 2023 for fjernvarme.

Det indefrosne beløb afdrages til energiselskabet i en periode på 4 år, når de 12 måneder er udløbet og kunden har haft en afdragspause på et år. I takt med at kunderne betaler det indefrosne beløb tilbage, skal energiselskabet ligeledes betale lånet (inkl. forrentning) fra staten tilbage.

Energiselskaberne låner pengene af staten, som garanterer at selskaberne får deres penge tilbage, hvis kunderne ikke kan betale. Det fremgår af aftalen.

Ordningen for virksomheder bygger på principperne for ordningen rettet mod husholdningerne med mulighed for indefrysning i 12 måneder, en afdragspause på et år med en efterfølgende afdragsperiode på op til 4 år. Modsat husholdningerne indføres der lofter over de enkelte virksomheders samlede indefrysning under ordningen dog med undtagelse af boligforeninger mv.

Aftalen om vinterhjælp indeholder:

  • Indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder
  • Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift
  • Bedre forsyning af træpiller
  • Skrotningsordningen udvides med træpillefyr
  • Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen
  • Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme
  • Forøgelse af pulje til etableringsstøtte
  • Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet
  • Lempelse af elafgift for varmepumper
  • Sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter

Kilde: Finansministeriet

Fjernvarmepulje får 250 millioner

Fjernvarmepuljen løb tør i juli. Nu skal den have en saltvandsindsprøjtning i form af 250 millioner kroner. Helt konkret kommer der 100 millioner mere i år og 150 millioner tilføjes i 2023.

35 millioner til afkoblingsordningen

Der tilføjes yderligere 35 millioner kroner til afkoblingsordningen i 2023, der yder tilskud til de forbrugere, der har udgifter ved afkobling fra gasnettet. Afkoblingsordningen, som betyder at forbrugere kan spare de cirka 8.000 kroner, som det ellers koster i gebyr at blive afkoblet, er tom for 2022.

Lempelse af elafgift for varmepumper

I aftalen om Vinterhjælp er der også et punkt, som omhandler elafgiften for varmepumper. De stigende elpriser rammer nemlig også de mange danskere, der har fået en varmepumpe eller står overfor at etablere en. Derfor er det en del af aftalen, at man frem mod årsskiftet skal undersøge fordele og ulemper ved, at man fra 2024 lemper elafgiften for varmepumper. Også for de husholdninger, der benytter en varmepumpe til at supplere opvarmningen med (eksempelvis boliger, der benytter en luft-luft varmepumpe som supplement til resterende opvarmning.)

Helårsboliger såvel som sommerhuse vil, hvis ordningen gennemføres, kunne opnå en nedsat elvarmeafgift på 0,8 øre pr. kWh for alt elforbrug, der overstiger 4.000 kWh, hvis boligen er opvarmet med el eller med varmepumpe som supplerende varmeinstallation.

Bedre forsyning af træpiller

Også de danskere, der opvarmer deres bolig med træpiller får en håndsrækning med Vinterhjælpen. Udgiften til at opvarme boligen med træpiller er nemlig steget gevaldigt den senere tid. Og der findes historier om familier, der gik fra at betale 10.000 kroner om året på varme til at betale op mod 40.000 kroner om året for varme.

I aftalen står der:

“Aftalepartierne noterer sig, at regeringen har iværksat en række tiltag for at understøtte forsyningssikkerheden for husholdninger med individuelle træpillefyr, der også kan bidrage til at begrænse prisstigningerne. Der etableres blandt andet et kriseberedskabssamarbejde, der skal følge forsyningssituationen tæt, og myndighederne skal bistå importørerne med at indhente information om markedssituationen for træpiller i relevante lande. Myndighederne vil følge situationen tæt og orientere aftalepartierne.”

Træpillefyr bliver en del af skrotningsordningen

Det skal ikke kun være lettere at få fat i træpillerne – det skal også være lettere at afskaffe pillefyret. Derfor er aftaleparterne enige om, at udvide skrotningsordningen, så den også omfatter pillefyr. Skrotningsordningen, der består i en mulighed for en varmepumpe på abonnement, når olie- eller gasfyret skrottes, skal altså udvides til også at omfatte pillefyr.

Justeringen skal træde i kraft 1. december 2022. Samtidig afsættes der yderligere 10 mio. kr. til ordningen i 2022.

Skift dit fyr?

Skal du udskifte dit gas-, olie- eller pillefyr til et grønnere alternativ kan det være lidt af en jungle at finde den rette løsning. I vores varmekildeunivers samler vi det store overblik, så du kan blive klogere på varmepumper, fjernvarme og jordvarme. Vi svarer også på de typiske spørgsmål boligejerne har, når fyret skal udskiftes, kommer med regneeksempler og lånetilbud.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

14 kommentarer

AvatarPer Bjerregaard-Andersen

Hej
Står der ikke noget i lovforslaget om, hvornår afkoblingsordningen fra gasnette får tilført de 35 mill. nye midler i 2023. Altså en dato.?

AvatarMaria Carlsen

Hej Per,
Nej, desværre ikke. Vi opdaterer hvis vi ved mere
Bedste hilsner
Maria – Energihjem.dk

AvatarPeder Thorsø Lauridsen

Hvordan er brugere af opvarmning med el påvirket af den nye transport tarif på el? Er der nogen hjælp til denne eller kommer den som ekstra udgift?

AvatarMaria Carlsen

Hej Peder,
Tak for din henvendelse. Det er helt korrekt, at landets netselskaber er nødt til at hæve nettariffen for at få dækket deres tab i 2022. Hvor meget afhænger af, hvilket netselskab, du hører til (geografisk bestemt). Jeg har læst eksempler på, hvad stigninger betyder for en forbruger i Hovedstadsområdet (de har Radius). 65 kroner mere om måneden for en lejlighed med elforbrug på 2.000 kWh. 170 kr. om måneden for parcelhus med elbil eller varmepumpe og et elforbrug 8.000 kWh.
Jeg har desværre ikke hørt noget om, at der kommer en yderligere kompensation for denne.

Bedste hilsner
Maria – Energihjem.dk

Avatarhans pedersen

hvordan kan man søge om tilskud til elopvarmning i vinter halvåret i sommerhus
på 88 m/2

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Hans
Tak for din henvendelse. Hvis det er energitilskud, du spørger ind til, så gælder det desværre ikke for sommerhuse. Du burde dog stadig kunne få glæde af, at elafgiften sænkes.

De bedste hilsner,
Michelle / Energihjem.dk

Viser 0 af 14 kommentarer

Vis flere kommentarer