Energitilskud 2023: Ændres til en varmepumpe- og energirenoveringspulje

Den seneste tilskudspulje i efteråret 2022 blev tømt på under én dag. Energistyrelsen melder, at energitilskuddet fra 2023 får en ny opsætning. Vi giver en status på tilskudspuljen indtil nu, hvor vi ser på behandlingstider og hvad puljemidlerne er blevet brugt til.

Opdatering d. 05.01.2023. Den såkaldte bygningspulje er delt op i to puljer i 2023, nemlig energirenoveringspuljen og varmepumpepuljen.

Varmepumpepuljen er en særskilt pulje, der gør det muligt for borgere at få tilskud til varmepumpen. Datoen for åbningen af varmepumpepuljen er endnu ikke fastlagt, men Energistyrelsen oplyser, at den åbner i sommeren 2023. Flere kilder oplyser, at i 2023 vil borgere kunne få et ensartet tilskud fra varmepumpepuljen, uanset husets størrelse og energiklasse. Kilderne oplyser, at det forventede tilskud er på 17.000 kroner til luft til vand varmepumper og 27.000 kroner til væske/vand.

Der er pt ikke mange informationer om energirenoveringspuljen, men Energistyrelsen regner med, at puljen åbner senere i 2023. Tilsammen er energirenoveringspuljen og varmepumpepuljen på 340 millioner kroner, som fordeles med 238 millioner kroner til varmepumpepuljen og 102 millioner kroner til energirenoveringspuljen.

 • Vær opmærksom på, at bor du i et område, der har eller får fjernvarme, kan du ikke søge om tilskud til en varmepumpe.

Opdatering d. 09.06.2023: Energistyrelsen oplyser, at varmepumpepuljen åbner i midten af september 2023.

Mere end 27.000 danskere sad i kø ved middagstid, da Energistyrelsen igen åbnede op for ansøgning til Bygningspuljen – også kaldet energitilskuddet – den 14. september 2022. Allerede om aften blev tilskudspuljen lukket, hvilket betød, at tilskudsmidlerne var opbrugt på under én dag. Tilskudspuljen var denne gang på 121 mio. kroner. Vi ser nærmere på tilskudspuljen og de fremtidige ændringer af denne. Energistyrelsens tilskudspulje løber nemlig frem til og med 2026, men får i 2023 en ny opsætning.

Varmepumper i høj kurs

Det var særligt de grønne varmekilder som jordvarme og varmepumper, der var i centrum for tilskudspuljen i efteråret 2022. 80 procent af puljemidlerne var nemlig øremærket til varmepumpeprojekterne – og med god grund. De mange danske boligejere, der i dag opvarmer boligen med olie- eller naturgasfyr oplever nemlig en rekordhøj varmeregning. Samtidig skal naturgas udfases i 2035 og alle de boligejere, der ikke kan få fjernvarme skal derfor finde et andet alternativ.

TEKNIQ Arbejdsgiverne vurderer, at der i denne tilskudsrunde er givet tilskud til 6.000-7.000 nye varmepumper. 

40.000 husstande har siden 2020 fået tilskud

Siden Energistyrelsen første gang åbnede op for tilskudspuljen til energirenoveringer i 2020 har 40.000 danske husstande fået glæde af tilskudsmidlerne. Antallet af ansøgere til tilskudspuljerne er dog langt flere end pengepuljens størrelse, hvilket betyder, at mange er gået forgæves i deres ansøgningsproces.

Energitilskuddet fordeles efter først-til-mølle-princippet og i den seneste pulje viste Energistyrelsens ansøgningssystem godt 27.000 i kø allerede ved middagstid. Tilskudspuljen blev lukket efter godt 7.000 ansøgninger. Det er privatpersoner i helårsboliger, andelsboligforeninger, ejerforeninger i etageejendom, virksomheder, foreninger og selvejende institutioner, der kan søge energitilskuddet.

Dét har danskerne søgt tilskud til:

Fra 2020 til og med 2026 er der afsat cirka 2,5 milliarder kroner i tilskudspuljen. Med den seneste pulje er der nu søgt tilskud for 1,2 mia. kroner. Sådan fordeler tilskudsmidlerne indtil nu:

Tilskudspuljen ændres for 2023

Den store interesse for en ny, grøn varmekilde får Energistyrelsen til at ændre energitilskuddets design fra næste pulje, der åbner i 2023. Detaljerne er lige nu få, men puljen kommer til at splittes op i en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje. Ændringen skyldes, at Energistyrelsen ønsker at nedbringe sagsbehandlingstiden på ansøgningerne.

I den nuværende pulje kan du søge tilskud til:

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur og kælderydervæg.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
 • Isolering af terrændæk. Der gives ikke tilskud til kældergulve og krybekælder.
 • Udskiftning af facadevinduer.
 • Udskiftning af ovenlysvinduer.
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.
 • Luft-vand varmepumper og jordvarmepumper (ikke luft-luft varmepumper)
 • Luft til vand- eller jordvarmepumpe i kombination med ventilationsanlæg
 • Mekanisk ventilation
 • Vandbårent radiatoranlæg
Fold ud

Hvad det kommer til at betyde i praksis for dig, der ønsker at søge til både energirenovering og varmepumpe er endnu ikke fastlagt af styrelsen, men vi opdaterer Energihjem.dk, så snart der er nyt. Du kan også holde dig opdateret med fremtidens tilskudspuljer i vores nyhedsbrev.

Hold dig opdateret om tilskudspuljerne med vores nyhedsbrev

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Hvis du er en af de heldige, der kom igennem nåleøjet og fik søgt tilskud denne gang skal du være opmærksom på, at du nok ikke kan få loftet efterisoleret eller varmepumpen etableret i år.

Energistyrelsen har modtaget over 7.000 ansøgninger og melder om en sagsbehandlingstid på op til 6 måneder i komplicerede sager. De behandler ansøgninger hurtigst muligt og i den rækkefølge, de er modtaget.

Dertil kommer det efterfølgende step, hvor du skal finde en håndværker til opgaven. Lige nu er efterspørgsel på særligt varmepumper så stor, at der kan gå flere måneder før, at varmepumpen kan installeres.

Hvad må jeg, når jeg har søgt tilskud?

 • Du må ikke indgå en aftale med en håndværker, påbegynde projektet eller indkøbe materialer før du har din forhåndsgodkendelse fra Energistyrelsen. Energitilskuddet gives nemlig ikke på bagkant.
 • Du må godt indhente uforpligtende tilbud fra håndværkerne uden at indgå en aftale og få udarbejdet en projektbeskrivelse. På den måde kan du allerede nu få priser og en god dialog med fagmændene i forhold til materialer, dimensionering og andre relevante forhold.

Indhent 3 konkrete tilbud

på dit energirenoveringsprojekt

Udbetaling af tilskud

Energistyrelsen giver en af følgende tre svar, når de har behandlet din ansøgning:

 1. Godkendelse af tilskud, hvorefter du kan påbegynde projektet
 2. Afslag på ansøgningen, hvis puljemidlerne er opbrugt eller du ikke opfylder kriterierne
 3. Efterspørgslen på flere informationer

Når projektet er udført skal du søge om udbetaling, hvilket også sker i Energistyrelsens ansøgningsportal. Energistyrelsen har lavet denne video, der guider dig igennem udbetalingen.

Fik ikke tilskud: Andre tilskudsmuligheder

Energitilskuddet løber frem til og med 2026 og du vil derfor igen i 2023 kunne søge tilskudsmidler til energirenoveringer. Tilskudsmidlerne fordeler sig indtil videre som følgende:

 • 2023: 340 mio. kroner
 • 2024: 405 mio. kroner
 • 2025: 230 mio. kroner
 • 2026: 200 mio. kroner

Der findes dog også andre tilskudsmuligheder, du kan undersøge, eksempelvis varmepumpe på abonnement. Frem til 2024 kan du nemlig købe en varmepumpe på abonnement gennem en såkaldt “energitjenesteleverandør”, som er godkendt af Energistyrelsen. Det kan du når du skrotter dit gamle olie- eller naturgasfyr. Energitjenesteleverandøren kan maksimalt opnå 25.000 kr. pr. varmepumpe.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

17 kommentarer

AvatarClaus Christensen

Hej. Forstår krav til vvs der etablerer jordvarmeanlæg i hus.
Men er der specifikke autoritationskrav eller lignende til den der nedgraver varmeslangerne i jorden. Også set i relation til at kravene for at opnå tilskud, kan ses som opfyldt.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Claus

Mange tak for din henvendelse. Jeg ringede til Energistyrelsen, og fik at vide, at det ikke nødvendigvis skal være en VE-godkendt virksomhed, der står for nedgravningen – det må f.eks. gerne være en anlægsvirksomhed (men man må ikke gøre det selv). Men på deres hjemmeside, står der at arbejdet skal udføres af en momsregistreret virksomhed, samt: “For varmepumper gælder, at installationen skal udføres af en virksomhed, der er godkendt efter VE-godkendelsesordningen til montering af varmepumper.” Jeg kan derfor ikke med sikkerhed besvare dit spørgsmål, og jeg vil derfor anbefale, at du kontakter Energistyrelsen selv og forhører dig.

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

de siger, at det skal være en momsregistreret virksomhed, der står for arbejdet. Hertil fik jeg følgende tilbagemelding:

Hvad er kravene til at søge tilskud i 2023?
Er det stadig et krav at energimærket er E eller derover?
Vores hus har massive ydrevægge, som vi gerne vil isolere udefra.
Huset har energimærke D.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Marlene
Mange tak for dit spørgsmål. Vi ved pt meget lidt om Energirenoveringspuljen og kan derfor ikke med sikkerhed sige noget om den. Med det sagt formoder vi, at der fortsat vil være et krav om, at din bolig skal være af energimærke E, F eller G, før du kan søge om tilskud. Så snart vi ved mere om Energirenoveringspuljen informerer vi herom på vores hjemmeside og via vores nyhedsbrev.

De bedste hilsner,
Michelle / Energihjem.dk

AvatarJan Laybourn

Greve fjernvarmeselskab har et projektforslag om forsyning af vores geografiske område imellem 2031 og 2037, men under forudsætning af at tilstrækkeligt mange vælger at tilslutte sig.
Vi har gasfyr og har ikke lyst til at vente på en grøn løsning i 8 – 14 år, der så måske ikke bliver til noget.

Derfor overvejer vi en luft-til-vand varmepumpe fra Bosch til ca. 120.000kr.
Kan vi når varmepumpepulsen åbner søge tilskud, når der er så lang tid til evt fjernvarme, som måske alligevel ikke bliver til noget?

AvatarMaria Carlsen

Hej Jan,
Mange tak for din henvendelse.
Ja, det vil jeg bestemt mene. Men vi ved ikke særligt meget om den kommende varmepumpepulje – når Energstyrelsen har meldt noget konkret ud, så vil vi naturligvis opdatere her på siden.
De bedste hilsner
Maria – Energihjem.dk

AvatarMaria Carlsen

Hej Emma,
Mange tak for din henvendelse. Hvis din bolig har et gyldigt energimærke, så kan du benytte vores beregner. Indtast blot boligens adresse og du får oplysninger på dit energimærke.
SKal du bruge din boligs energimærkenummer, så kan du læse mere her: https://energihjem.dk/energimaerke/energimaerkenummer/
Bedste hilsner
Maria – Energihjem.dk

Viser 0 af 17 kommentarer

Vis flere kommentarer