Har du styr på lovkravene om efterisolering ved renoveringer?

Står en renovering af boligen for døren? Så skal du være opmærksom på, at der eksisterer et lovkrav om efterisolering ved renoveringer, såfremt efterisoleringen på langt sigt kan betale sig. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har udarbejdet en guide, der skal gøre det let for boligejere at opfylde kravet. Vi tager et kig på kravet og guiden lige her.

Har du planer om at skifte tag, facade eller gulv indenfor nærmere fremtid? Så er det om at være opmærksom på de lovkrav, der eksisterer om efterisolering af boligen ved renoveringer. Dette lovkrav står i bygningsreglementet (BR18) og dikterer, at efterisolering er et krav ved renoveringer, når isoleringen på lang sigt kan betale sig.

En undersøgelse udført af Energistyrelsen tilbage i 2021, anslår at 1 ud af 4 renoveringer af parcelhuse ikke opfylder bygningsreglementets energikrav. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har derfor udarbejdet en guide, der skal gøre boligejere opmærksom på bygningsreglementets krav om efterisolering ved renoveringer. Hertil har Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger udarbejdet en guide til håndværkerne, der skal hjælpe med renoveringerne. Begge guides har til formål at gøre opmærksom på reglerne, så flere følger dem.

Vi gennemgår her reglerne om efterisolering ved renoveringer, så du er klædt godt på til, når du en dag skal bygge om. Ønsker du at læse guiden, finder du den lige her.

OBS. Der kan desuden være andre krav til din renovering i bygningsreglementet.

Om lovkravet om efterisolering ved renoveringer

Står en renovering for døren, skal du være opmærksom på bygningsreglementets krav og regler for renoveringen, herunder kravet om efterisolering ved renoveringer, når efterisoleringen på lang sigt kan betale sig. At det kan betale sig betyder, at du som følge af efterisoleringen i fremtiden vil kunne spare penge på varmeregningen.

Om du skal efterisolere ifm. din renovering afhænger især af den eksisterende isolering i din bolig. Særligt i ældre boliger vil det ofte kunne betale sig at efterisolere, fordi der førhen ikke var samme krav til isolering, som der i dag. Hertil kan isoleringen efter et vist antal år falde sammen og den vil derfor ikke være tilstrækkeligt isolerende. Er der ikke tilstrækkelig isolering under f.eks. dit gulv, som vil skifte til et nyt, er du forpligtet til at tilføje mere isolering ifm. lægningen af dit nye gulv. Vurderer din håndværker, at efterisoleringen kan føre til fugtproblemer, skal du faktisk ikke følge kravet om efterisolering. Vi berører dette nærmere i et senere afsnit. 

Kravet er som sagt et, som mange ikke er bekendt med. Men det er op til bygningens ejer at sørge for, at alle krav til byggeriet opfyldes, og vil du en dag sælge din bolig, kan køber faktisk forlange, at du dokumenterer, at boligen opfylder kravene. Opfylder dit byggeri ikke reglerne i bygningsreglementet, vil straffen i værste fald være bøder.

Bygningsreglementets krav om efterisolering eksisterer, fordi 40 procent af landets samlede energiforbrug stammer fra landets bygninger. Kravene er derfor til for at sikre, at alle bidrager til den grønne omstilling og sparer energi, hvor det er muligt.

Efterisolering og fugtproblemer

Forkert efterisolering kan føre til slemme fugtproblemer i boligen, og det er derfor vigtigt, at man, inden man efterisolerer, undersøger, risikoen for fugtproblemer. Og er der risiko for fugtproblemer, skal man faktisk ikke følge bygningsreglementets krav om efterisolering ved renoveringer. Så vurderer din håndværker, at der er risiko for fugtproblemer og at det ikke er fugtteknisk forsvarligt at gennemføre arbejdet, skal der altså ikke efterisoleres.

Efterisolering af boligen kan til tider føre til øgede risici for fugtproblemer, fordi isoleringen holder varmen inde og lukker af for, at luft kommer ind. Og fugt kan føre til slemme skader i boligen. Det er derfor rigtig vigtigt, at ventilationen forsat er tilstrækkelig efter en efterisolering af boligen. Mangel på ventilation fører til fugt, der kan føre til f.eks. råd og skimmel i boligen.

Det anbefales derfor kraftigt, at du skaber gennemtræk i din bolig 3 gange dagligt. Dette er særligt vigtigt, når du har efterisoleret boligen.

Er efterisoleringen rentabel?

Kravet om efterisolering ved renoveringer gælder som sagt kun, når det er rentabelt (når det kan betale sig). Det betyder, at er efterisoleringen ikke rentabel, skal du ikke opfylde kravet.

Sådan udregner du, om efterisoleringen er rentabel:

*Investering = materialer og arbejdsløn forbundet med energitiltaget. Udgifter til f.eks. tagdækning, stillads eller andre udgifter indgår ikke.

Er resultatet af beregningen større end 1,33, er arbejdet rentabelt.

Vil du slippe for at skulle beregne om arbejdet er rentabelt, kan du se om din forbedring findes i bygningsreglementets Vejledning om rentabel efterisolering. Her er listet typiske forbedringer, der tit er rentable. Er din renovering i listen, kan du ifølge Sparenergi.dk gå ud fra, at den er rentabel. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være forhold i din bygning, som gør, at efterisoleringen ikke vil være rentabel. Er du usikker på om din renovering er rentabel, kan du få hjælp hos din håndværker, arkitekt eller ingeniør.

Du finder Bygningsreglementets vejledning om efterisolering her.

Du kan nedenfor få et hurtigt indblik i, om der vil være krav om efterisolering ved din renovering. Eksemplerne tager alle udgangspunkt i en lambdaværdi på 37.

Tag og loft

Relevant hvis du skal:

 • Skifte tagbelægning
 • Skifte alle indvendige lofter

Loft i tilgængeligt loftrum

Er den eksisterende isoleringstykkelse 175 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 300 mm.


Skunkrum

Er den eksisterende isoleringstykkelse 200 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 300 mm.


Fladt tag

Er den eksisterende isoleringstykkelse 75 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 300 mm.


Skråvægge og loft til kip – ved efterisolering enten indefra eller udefra

Er den eksisterende isoleringstykkelse 100 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 300 mm.

Facade

Relevant hvis du skal:

 • Skifte hele facadebeklædningen eller regnskærmen
 • Pudse en facade, der ikke tidligere har været pudset
 • Skifte beklædningen på alle indvendige vægge

Let ydervæg

Ved efterisolering indefra:
Er den eksisterende isoleringstykkelse 150 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 250 mm.

Ved efterisolering udefra:
Er den eksisterende isoleringstykkelse 175 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 250 mm.


Massiv ydervæg i mursten

Ved efterisolering udefra:
Er den eksisterende isoleringstykkelse 25 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 200 mm.

Ved efterisolering indefra:
Er den eksisterende isoleringstykkelse 50 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 150 mm.


Massiv ydervæg i porebeton eller letklinkerbeton

Ved efterisolering udefra eller indefra:
Er den eksisterende isoleringstykkelse 50 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 150 mm.

Gulv og kælder

Relevant hvis du skal:

 • Lægge nyt gulv (med eller uden gulvvarme)
 • Etablere nyt betondæk

Træbjælkelag

Over uopvarmet kælder:
Er træbjælkelaget uisoleret, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 75 mm.

Over krybekælder:
Er den eksisterende isoleringstykkelse 100 mm eller mindre, skal der evt. efterisoleres til en isoleringstykkelse på 150 mm. Det anbefales at omdanne konstruktionen til et terrændæk.


Betondæk

Over uopvarmet kælder:
Er den eksisterende isoleringstykkelse 75 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en isoleringstykkelse på 75 mm.

Over krybekælder:
Er den eksisterende isoleringstykkelse 75 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en isoleringstykkelse på 150 mm.

Over det fri:
Er den eksisterende isoleringstykkelse 100 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 350 mm.


Terrændæk med eller uden gulvvarme

Skal betondækket brydes op, er der tale om en udskiftning. Det nye terrændæk skal derfor isoleres med 300 mm isolering.


Kældergulv

Er det eksisterende kældergulv uisoleret, skal der normalt efterisoleres til en isoleringstykkelse på 275 mm.


Kældervæg

Ved efterisolering udefra:
Er den eksisterende isoleringstykkelse 50 mm eller mindre, skal der normalt efterisoleres til en samlet isoleringstykkelse på 200 mm.

Kilde: Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger & Bygningsreglementet.dk.

Om U-værdier og isoleringstykkelse

I bygningsreglementet står der ikke specifikke mål på isoleringstykkelsen, som du blot vil skulle følge, for kravet om efterisolering er oplyst som en U-værdi for den samlede konstruktion. U-værdien viser konstruktionens varmetab, og en lav U-værdi betyder god isolering.

U-værdierne skal du omregne til isoleringstykkelser for at du kan være sikker på, at du opfylder kravene. For at kunne omregne U-værdierne, skal du kende til isoleringens lambdaværdi. Den typiske lambdaværdi er på 37 (0,037 W/mk). Eksemplerne vist her i artiklen tager som sagt udgangspunkt i en lambdaværdi på 37, men ønsker du at bruge en isolering, der har en anden lambdaværdi, kan du bruge Videnscenterets lambdatabel til omregningen. Den finder du lige her.

Fordele ved efterisolering af boligen

Der er flere fordele ved efterisolering af boligen – og dem gennemgår vi lige her.

 • Spar på varmeregningen: Der kan være meget at spare på varmeregningen, når du efterisolerer. For efterisolerer du, holder isoleringen godt på varmen, og du kan derfor skrue ned for radiatorerne.
 • Opvarm boligen nemmere: Efterisolerer du, er det nemmere at varme boligen op – igen fordi isoleringen holder godt på varmen.
 • Bedre indeklima: Efterisolering af boligen kan bidrage til et bedre indeklima, fordi isoleringen reducerer træk og risikoen for f.eks. skimmel.
 • Skær ned for dit energiforbrug: Når du efterisolerer og varmen ikke fiser ud gennem tag, sprækker og andet, kan du skrue ned for varmen og på den måde reducere dit energiforbrug. Du bidrager derfor til at skåne klimaet.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *