Er energirenoveringerne på vej ud i kulden?

Når varmeregningen pludselig bliver tårnhøj, ser mange mulighed i at få skiftet varmekilden og få energirenoveret. Men i senere tid er priserne på f.eks naturgas faldet og de svingende priser på energimarkedet, gør det svært for mange forbrugere at gennemskue og ikke mindst planlægge energirenoveringer og udgifter til energiregninger.

Elpriserne steg markant i 2022. Det skyldtes blandt andet Ruslands invasion af Ukraine, som medførte en kraftig stigning i elregningen, såvel som varmeregningen, hos mange danske boligejere. Energiprisstigningerne udløste en høj trang hos danskerne til at energirenovere, men denne interesse er nu faldet. Læs med her, hvordan det står til i dag.

Høje energipriser er gået i glemmebogen

De enormt høje varme- og elregninger for et års tid siden er så småt begyndt at snige sig i glemmebogen hos mange danske boligejere.

Sammen med analysevirksomheden YouGov har ejendomsmæglerkæden Home undersøgt, hvor mange boligejere, der har energiforbedret deres bolig – eller har planer om det – i takt med de voldsomme stigninger i energipriserne tilbage i 2022. 

En undersøgelse blandt ca. 1.200 boligejere viser, at ca. 60 % ikke har foretaget forbedringer eller har planer om at gøre det som følge af de stigende energipriser, der siden er aftaget igen.

Det er lidt overraskende, at så mange boligejere ikke har eller vil foretage sig noget, når vi ser, hvor sårbare mange er over for pludseligt stigende energipriser udløst af kriser og krig rundt om i verden, men det er nok lidt ‘ude af øje, ude af sind’.

Boligmarkedsanalytiker i home, Henrik Hauthorn Jensen

Boligejernes Top3 i energiforbedringer

Analysevirksomheden YouGov og ejendomsmæglerkæden har også udført en spørgeundersøgelse blandt 1.200 boligejere, som viser, hvilke energiforbedringer der er mest populære blandt de boligejere, som har eller vil foretage energiforbedringer i deres bolig.

Undersøgelsen viser, at det er udskiftning af olie- eller naturgasfyr med en anden varmekilde – f.eks. luft til vand varmepumpe – der topper sammen med udskiftning af gamle vinduer til nye energiruder. Energirenoveringerne kan have positiv indvirkning på varmeregningen og et eventuelt salg af boligen.

Det er forbedringer, der gør boligen mere attraktiv for køberne, og som ofte vil medføre et bedre energimærke – noget som både køberne og deres bankrådgiver lægger vægt på.

Henrik Hauthorn Jensen

Undersøgelsen fra YouGov og home viser også, at de tårnhøje energipriser fra 2022 er lidt gået i glemmebogen.

Omkring 60 % har ikke foretaget forbedringer eller har planer om at energiforbedre efter de stigende energipriser, trods de siden er aftaget igen.

Potentialet for energirenoveringer i mange boliger er stort

Er din bolig ikke grundigt isoleret, kan det ses på varmeregningen. Selvom de fleste anser deres bolig for at være nogenlunde velisoleret, kan små forbedringer give langt de fleste hjem besparelser på energiregningen.

Flere ældre huse har så mange små utætheder, der tilsammen udgør det, der kan sammenlignes med et hul i gavlen på størrelse med en fodbold, hvor vinden suser ind. Selvom det oftest mærkes på loftet eller i kælderen, er det faktisk også varmen fra stuen, der suser ud.

Hvis jeres bolig ikke har fået en gennemgang de sidste 10 år, kan du bide dig sikker på, at der er penge at spare. Engang var der nemlig ingen krav til isolering, og det var først i 1979, at der kom minimumsregler til krav om isolering i nybyggeri. Efterfølgende er reglerne strammet og ældre huse med et lavt energimærke bruger 8-10 gange så meget energi, som nybyg.

Fakta om boligers isolering:

  • Boliger opført før 1961 var ikke underlagt krav om isolering eller energiforbrug.
  • I 1961 blev der første gang stillet krav om isolering af enkelte dele af nyopførte boliger.
  • Efter oliekrisen i 1979 blev kravene til isolering af nybyggerier strammet.
  • Først i 1998 blev der stiller skrappere krav til isoleringsgraden af boliger.
  • I 2006 skærpede man reglerne yderligere med krav om, at forbruget kun måtte være 3/4 af huse opført før 2006.

Hvem har mest interesse i at energirenovere?

Endnu en undersøgelse fra YouGov og Home viser, at interessen for at energiforbedre er højst blandt mandlige boligejere. Her siger 42% mænd ja til at energirenovere, mens 34% af kvinderne i undersøgelsen siger ja.

Unge boligejere op til 29 år er også mere varme på at energiforbedre end det ældre segment. 55% af de unge siger ja til, at de allerede har energiforbedret eller har planer om at energiforbedre. I alderssegmentet på 40-49 år er der 31%, der siger ja til at de har energiforbedret deres bolig eller har planer om det.

Det kan skyldes, at de lidt ældre boligejere på et tidligere tidspunkt har været i gang med de energivenlige tiltag, mens de yngre boligejere endnu ikke er nået så langt i ejerskabet. Det kan være svært både at få råd til at købe boligen og lave relativt dyre forbedringer, som kræver lidt friværdi.

Henrik Hauthorn Jensen

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *