Værd at vide om udviklingen i energipriser

Energipriserne steg gevaldigt i 2022 og nu er nogle af dem faldet igen. Men hvor længe vides ikke. Energimarkedet er en svær størrelse og selvom prisudviklingen på forskellige energiformer har stor betydning for de private husholdninger er det de færreste der kan gennemskue det. Bliv klogere på energipriserne og udviklingen.

I 2022 blev stigende energipriser og forsyningskrise det helt store samtaleemne. Ruslands invasion af Ukraine var en af de faktorer, der var medvirkende til voldsomme prisstigninger på både brændsel og el. Nu er nogle priser faldet, mens andre er stigende.

Svært at navigere i markedet

Varmeprisen er steget gevaldigt, og når fyringssæsonen 2022-23 sammenlignes med de forrige fyringssæsoner (2019-2021), så har de som varmer deres bolig op med både naturgas, elvarme og træpiller oplevet mere end en fordobling i årlige udgifter. Udgifterne til olieopvarmning er også steget betragteligt, men var i forvejen allerede en dyr opvarmningskilde. Noget bedre ser det ud for dem, der opvarmer deres bolig med en varmepumpe eller med jordvarme, og dem, der har fjernvarme er sluppet med færrest prisstigninger og holder stadig den årlige varmepris på et lavt niveau.

Samtidig er prisen på el også steget. Den gennemsnitlige elpris har i nogle perioder været mere end fordoblet siden 2020, men i januar er den nede på 2,2 kr./kWh. Til gengæld byder 2023 på en ny tarifmodel. Det vil sige modellen for, hvad du skal betale dit netselskab for at transportere el til din bolig. Det betyder blandt andet, at afgiften bliver meget højere i de timer, hvor strømforbruget er stort, hvilket vil sige mellem klokken 17-21, og vil derudover være forskellig fra sommer til vinter. Nogle netselskaber har allerede meldt ud, at de er villige til at kigge på at priserne vil blive justeret.

I den senere tid er der nogle priser, der er faldet. Eksempelvis var prisen på naturgas i slutningen af januar helt nede på det niveau den var inden Ruslands invasion af Ukraine. De svingende priser på energimarkedet gør det svært for mange forbrugere at gennemskue og ikke mindst planlægge energirenoveringer og udgifter til energiregninger.

Hvorfor er prisen steget på…

…Naturgas?

Prisen på naturgas er steget ekstremt meget. Krigen i Ukraine har fået Rusland til at lukke for gassen til flere lande – herunder Danmark. Desuden har industrien haft en øget efterspørgsel på gas efter corona, og så har de også haft det koldt i både Asien og Europa og havde ekstra stor efterspørgsel på naturgas.

…El?

En af hovedårsagerne til, at prisen på el er steget er, at Norge og Sverige har manglet regn til vandkraftværkerne – og så har det i løbet af 2022 været mere vindfattigt end det plejer.

Samtidig er prisen på elektricitet påvirket af priserne på naturgas. Og så kan forbrugerne også mærke det på deres slutregning, når der kommer en ny tarifmodel.

…Kul?

Prisen på kul er også steget. Det handler om udbud og efterspørgsel: De høje priser på naturgas over hele verden har gjort det attraktivt at fyre op i gamle kulværker, hvilket har resulteret i prisstigninger på kul i hele verden.

…Olie?

Efter Rusland invaderede Ukraine steg oliepriserne betydeligt. Forskellige sanktioner som følge af krigen har ramt russisk olie. Allerede efter corona har olieprisen været stigende, da mange lande har forsøgt at genoprette økonomien, hvilket har sendt efterspørgslen i vejret.

…Fjernvarme?

Rigtig mange fjernvarmekunder blev bekymret, da det i efteråret 2022 blev varslet, at prisen på fjernvarme ville stige. Mange er heldigvis sluppet billigt, men enkelte fjernvarmeselskaber har haft store prisstigninger. Det skyldes, at prisen på fjernvarme er styret af, hvordan fjernvarmen produceres. De fjernvarmeselskaber, der har været afhængige af kul og naturgas har derfor haft prisstigninger, som følge at stigende priser på kul og naturgas.

…Træpiller?

Den russiske biomasse er blevet fravalgt på grund af krigen i Ukraine. Det har efterladt et hul i markedet, som har medført prisstigninger. Særligt de som har pillefyr har kunne mærke, at træpillerne er steget gevaldigt i pris.

Kilde: Energistyrelsen

Svingende energipriser påvirker tilbagebetalingstiden

Når varmeregningen pludselig bliver tårnhøj, er der mange, der kigger nærmere på at få skiftet varmekilde og få energirenoveret. Den rigtige energirenovering kan betyde store besparelser, øget komfort og så er den hurtigt tilbagebetalt.

Tilbagebetalingstiden er et tal man kigger på, når man skal finde ud af, hvor rentabel en investering er. Det vil sige den tid det tager at tjene det investerede beløb hjem ved hjælp af besparelsen eller den ekstra indtjening. Tilbagebetalingen kender vi fra den finansielle verden i forbindelse med etablering af lån, men også som et tal i forbindelse med energirenoveringer.

De fleste kigger nemlig på, hvor hurtigt en energirenovering er tjent hjem: Hvor meget kan jeg spare på varmeregningen, hvis jeg får isoleret loftet? Eller hvor stor er min besparelse på elregningen, hvis jeg får installeret solceller?

Men tilbagebetalingstiden på energirenoveringer kan være svær at regne på, da den er baseret på energipriser, der varierer. Er gaspriserne eksempelvis høje, så er tilbagebetalingen på udskiftning af fyret med jordvarme betydelig lavere, end når gaspriserne er lavere. Derfor er det vigtigt, at man altid kigger på, hvilke tal der ligger til grundlag for udregningen af tilbagebetalingstiden på en given energirenovering.

Hvordan er energipriserne lige nu?

Energipriserne har i den senere tid været faldende. Overordnet har det været mildt vejr, hvilket har resulteret i, at eksempelvis gasprisen har holdt sig relativt lav, fordi det kolde vejr har holdt efterspørgslen nede. DI Energi skriver, at årsgennemsnittet for 2022 endte på 921 kr./MWh, hvilket dermed var en stigning på 163 pct. sammenlignet med 2021, hvor gennemsnittet endte på 349 kr./MWh. Lige nu er årsgennemsnit for 2023 på 509 kr./MWh. Det betyder at gasprisen er helte nede på omtrent samme niveau som priserne inden Ruslands invasion af Ukraine d. 24. februar 2022.

Elprisen i Danmark er dog steget på grund af mindre blæst og koldere vejr i løbet af januar. Årsgennemsnittet for el i 2022 endte på 1596 kr./MWh. Det er en stigning på 144 procent, når man sammenligner med 2021, hvor det endte på 654 kr./MWh. Det foreløbige årsgennemsnit for 2023 er i øjeblikket 800 kr./MWh

Vil energipriserne falde igen?

Rigtig mange vil gerne vide, hvordan fremtiden er for energipriserne. Vil priserne begynde at stige igen? Har de fundet et naturligt leje? Fremtiden er svær at spå om, og selv eksperter på området kan ikke melde noget konkret ud.

Energipriserne vil nemlig fortsat være påvirket af gaspriserne, da flere kraftvarmeværker benytter sig af netop gas. Samtidig er de også styret af vejrforhold som vind til vindmøllerne og regn til vandkraftværkerne i Norden. Antallet af solskinstimer påvirker også forsyning fra solceller. Energipriserne er desuden også påvirket af den øgede efterspørgsel, der har været efter coronakrisen.

Hvor kan du selv overvåge energipriserne?

Vil du gerne selv holde øje med prisudviklingen på de forskellige energityper, så er der her nogle steder du kan gå til:

Dine egne distributørere

Særligt hvis du har en aftale, hvor du betaler en variabel pris kan det være en god idé, at du overvåger priserne hos din egen distributør. De fleste forsyningsselskaber oplyser priser på deres hjemmeside. Nogle har også en app til din smartphone, hvor du kan følge med i eksempelvis timeprisen på el.

Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet udarbejder og offentliggør priser og statistikker på el, varme og gas som led i deres overvågnings- og tilsynsopgaver. Oversigterne kan for den almindelige forbruger godt fremstå en smule tekniske.

DI Energi

DI Energi udgiver løbende en oversigt med status på energipriserne. Her kan energiprisernes udvikling ses og du kan følge med i forklaringerne på, hvorfor priser stiger/falder.

Bolius

Videncentret Bolius opdaterer hver dag kl. 13.00 et overblik over elpriser. Her kan du både se priser for Øst- og Vestdanmark.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

Avatardoris hedvig Andersen

Hvornår i 2026 er det sidste gang man kan søge energitilskud ?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Doris

Mange tak for din kommentar. Vi kan desværre ikke besvare dit spørgsmål, da det endnu ikke vides, hvornår tilskudspuljerne i 2026 kommer til at se ud eller hvornår de åbner. Så snart der er yderligere information om tilskudspuljerne sørger vi for at opdatere herom på Energihjem.dk.

De bedste hilsner,
Michelle / Energihjem.dk

Viser 0 af 2 kommentarer