Sådan går det med udfasningen af gas i Danmark her i 2024

I sommeren 2022 vedtog et bredt flertal i Folketinget, at det skulle være slut med gas i 2035. Nye tal viser dog, at denne ambition er sværere at opnå end først antaget. Læs med i denne artikel, hvor Energihjem.dk tager temperaturen på, hvordan det går med udfasningen af gas i Danmark, og ser ind i hvordan fremtiden mod et gasfrit Danmark ser ud.

8.254 – så mange nye gasfyr er der ifølge Sikkerhedsstyrelsens tal til Altinget, blevet installeret i Danmark siden 2022. De mange nyinstallerede fyr går ellers imod den politiske ambition, om at nedbringe gasforbruget og gøre de danske boliger fuldstændige frie af gas mod 2035.

Nekst, Den Nationale Energikrisestab, som blev sat i verden af regeringen for at øge den grønne omstilling, præsenterede i 2022 planen ”Farvel til gas i danske hjem” netop for at følge den politiske beslutning til dørs. Nu træder krisestaben på bremsen og foreslår helt at droppe ambitionen om, at alle gasfyr skal udfases. 

”Der er områder i Danmark, hvor afstanden mellem husene og befolkningstætheden er relativt stor, hvor der er gasnet i dag. Der giver det ikke samfundsmæssig mening at nedlukke de gasnet efter 2030, fordi der er grøn biogas i vores gassystem,” siger Lars-Peter Søbye, forperson for Den Nationale Energikrisestab, Nekst til Danmarks Radio. Det forventes, at der i Danmark produceres samme mængde biogas, som det samlede forbrug af gas i 2030.

Biogas – en halvhjertet løsning

Den samme iver for brug af biogas og at droppe ambitionen om at gøre det endegyldigt med gas i de danske boliger, er dog ikke til at spore andre steder i branchen. Rådet for Grøn Omstilling kalder det ”at snuble på målstregen.” Biogas er ifølge rådet en for dyrebar ressource til, at den skal bruges til opvarmning af vand i de danske husholdninger. Samtidig lægger de vægt på at grøn gas let kan blive en sovepude for ikke at komme ud over stepperne med udfasningen af de fossile brændstoffer.

Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, advarer også mod brug af biogas til Danmarks Radio:

Biogas bør ikke bruges til opvarmning af boliger. Den skal bruges til fleksible kraftvarmeværker til at balancere elnettet, når vind- og solenergi ikke producerer. Det er helt afgørende for vores forsyningssikkerhed

Professoren kalder det en falliterklæring, hvis man i 2035 står tilbage med 50.000 gasfyr frem for nul. Dog vil 50.000 fyr endda være lavere, end hvad Nekst forventer antallet af gasfyr vil være i 2035.

I dag er der omkring 310.000 boliger som opvarmes med gas i Danmark. I 2022 lå tallet på 400.000. Imidlertid vil luften fise af ballonen, da det det forventes, at der er 140.000 gasfyr i Danmark i 2035, hvis der ikke ændres i måden hvorpå udfasningen foregår.

Favorabelt at bruge gas

Verden ser væsentlig anderledes ud i dag sammenlignet med 2022. Europa er i høj grad uafhængig af russisk gas. Gasprisen er faldet med 93 procent siden den toppede under energikrisen og er på sit laveste i tre år. Det er nu igen favorabelt at bruge gas som forsyningskilde i de danske boliger.

Ifølge boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen, er gasfyret ikke længere en hæmsko for de danskere, som ønsker at sælge deres bolig:

Det er godt nyt for landets ca. 400.000 husejere med gasfyr – både dem der vil blive boende og dem, der har salgsplaner. Med de markant lavere gaspriser fremstår deres bolig igen mere attraktiv i købernes øjne

siger Henrik Hauthorn Jensen i en pressemeddelelse for Home.

Det økonomiske incitament for at skifte gasfyret er ikke lige så højt som tidligere – og de økonomiske aspekter er også en af grundene til, at Nekst ændrer deres ambitioner.

”Det er noget, man kan bruge som et af midlerne til grøn varme, fordi du vil have nogle områder i Danmark, hvor man økonomisk har familier, der ikke kan få råd til det her, og hvor det ingen impact har at udskifte,” siger Lars-Peter Søbye.

Politisk handling baner vejen

Både Radikale Venstre, SF og Enhedslisten ønsker ændring af lovgivningen, så det bliver mindre gunstigt at vælge gassen til.

Også Dansk Erhverv understreger vigtigheden at omstille samfundet og fokusere på udfasning af fossile brændstoffer. Især efter EU-parlamentet i forrige uge vedtog Bygningsdirektivet, en retsakt med fokus på at bidrage til de europæiske klimamål, herunder at udfase forbruget af fossile brændstoffer, slår Dansk Erhverv fast at Danmark skal efterleve direktivet. De mener at en ny, moderne politik på området, som har fokus på intelligent og nytænkende løsninger, skal til for at nedbringe gasforbruget.

Et fuldstændig forbud mod salg af nye gasfyr er imidlertid ikke kun afhængig af politisk vilje. Tidligere er der blevet rejst tvivl om, hvorvidt et forbud mod gasfyr er i strid med EU-lovgivningen, da EU-Kommissionen har klassificeret det som en teknisk handelshindring.

Med det nye bygningsdirektiv, der blev vedtaget af EU, kan der være skabt en mulighed for at forbyde nye fossile fyr. I direktivet fremgår det nemlig, at anvendelsen af fossil opvarmning i bygninger i EU skal fases ud senest i 2040.

Bliver gasnettet lukket ned?

Nekst præsenterede i marts 2024 anbefalinger til, hvordan man skal håndtere udfasningen af gas i Danmark. Heriblandt var også en anbefaling om at tvinge boligejere til at skifte til en anden energiform end gas ved at lukke helt ned for gasnettet: Formand for Nekst, Lars-Peter Søbye, har til Finans.dk udtalt:

“Det er en mulighed, man er nødt til at have, for at man kan få lukket noget af gasnettet ned.”

I dag er denne mulighed, som nævnt, ikke til stede. Dog kan dette blive en løsning, som bliver nødvendig og mulig i fremtiden, via EU, for at mindske antallet af gasfyr.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarMaria Carlsen

Hej Kim,
Tak for dit spørgsmål. Vi ved endnu ikke hvornår, der kan søges om tilskud – andet end at det er meningen, at det skal ske i år. Vi skriver ud, så snart vi ved mere også på vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her: https://energihjem.dk/nyhedsbrev/
Bedste hilsner
Maria – Energihjem.dk

Viser 0 af 2 kommentarer