Lene E: Fart på energibesparelser i boliger

Folketinget har vedtaget en ændring af byggeloven, som giver mulighed for at stille krav om energieffektive løsninger, når boligejere renoverer.

Alle danske boligejere skal være med til at spare på energien. Både til gavn for miljøet og boligejerens egen pengepung. Folketinget har netop vedtaget en ændring af byggeloven, som giver mulighed for at stille krav om, at boligejere skal bruge energieffektive løsninger, når de skifter fyret, varmepumpen eller vinduer.

Nedbring energiforbruget

Den billigste måde at nedbringe energiforbruget i eksisterende bygninger er, når boligejeren alligevel bygger om eller renoverer. Med lovændringen stilles der nye krav til bygningsdeles energieffektivitet.

“Vi tager et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at nedbringe energiforbruget og dermed CO2-udledningen i Danmark. 40 procent af det danske energiforbrug stammer fra bygningsdriften. Derfor er det vigtigt, at vi tager initiativ til at sænke energiforbruget i bygningsmassen.”

– Økonomi- og Erhvervsminister, Lene Espersen.


Privatøkonomisk fornuft

Når boligejere fremover skal udskifte vinduer eller en varmepumpe, vil de derfor være mere energieffektive. Dermed mindskes energiforbruget i takt med den almindelige vedligeholdelse af bygningerne.

– Der er god privatøkonomisk fornuft i at gøre vores bygninger mere energieffektive. Kravene fastsættes, så forbrugerens merudgift i for eksempel et energirigtigt vindue tjenes hjem i form af de sparede energiudgifter, siger Lene Espersen.

Fakta om lovændringen

  • Lovforslaget om ændring af byggeloven blev vedtaget af et enigt Folketing den 11. februar 2010
  • Kravene til de enkelte bygningsdeles energiforbrug vil blive fastsat i bygningsreglementet, der sendes i bred høring i løbet af foråret 2010.
  • Formålet med ændringen af byggeloven er at sikre, at energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse reduceres i takt med den almindelige vedligeholdelse af bygningerne.
  • Med lovforslaget sikres hjemmel til at stille krav om, at bygningsejere skal anvende de mest energieffektive rentable løsninger, når de alligevel bygger om, renoverer eller skifter bygningsdele og installationer ud.
  • For at sikre at kravene i bygningsreglementet overholdes, sker der endvidere en tydeliggørelse af, hvem der har ansvaret for, at bygningsreglementet overholdes.

Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *