Energitilskud til isoleringopgaver

Isolering eller efterisolering af områder i boligen er en af de mest typiske renoveringer. Isolering forbedrer boligens indeklima, mindsker varmeregningen og gør boligen grønnere. Du kan endda som regel både modtage energitilskud og anvende håndværkerfradraget på isoleringsopgaver.

NB: I 2020 kom en ny offentlig tilskudspulje til energibesparelser i bygninger, hvor enfamiliehuse og etageejendomme kan søge tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse, herunder også til isoleringsopgaver. Læs mere om det kommende tilskud her.

Isolering eller efterisolering af ens bolig er en af de typiske byggerenoveringer men også én af de mest effektive byggerenoveringer. Ved isoleringsopgaver vil man kunne modtage et stort energitilskud, fordi man kan mindske sit energiforbrug markant alt efter omfanget af isoleringsopgaven. Vi giver dig her nogle eksempler på, hvad forskellige bygherrer fik i energitilskud på deres isoleringsopgaver, ligesom du også får et overblik over, hvilke typer af isoleringsopgaver du kan få energitilskud til.

Håndværkerfradraget og energitilskuddet

Du vil ENTEN kunne få håndværkerfradrag eller energitilskud på isoleringsopgaver. Håndværkerfradraget gives nemlig kun til renoverings- eller vedligeholdelsesopgaver med grønt sigte, hvilket et isoleringsprojekt kategoriseres som, da man reducerer boligens energiforbrug. Håndværkerfradrag til energirenoveringer eksisterer også i 2020 og 2021.

Du kan også vælge at benytte dig af et skattefrit energitilskud. Alle kan modtage energitilskud. Energitilskuddet gives ved renoveringer, der reducerer boligens samlede energiforbrug. Jo mere energirenoveringen reducerer energiforbruget, desto højere energitilskud vil du kunne modtage.

Det er vigtigt, at man ansøger om energitilskud før, arbejdes påbegyndes og materialer indkøbes. De to ordninger kan ikke kombineres.

Eksempler på energitilskud ved isoleringsopgaver:

Eksempel 1: En familie fra Haderslev i Jylland efterisolerede deres tag på 130 kvadratmeter. Deres energibesparelse lød på 6630 kWh og fik derfor udbetalt 1591 kroner i forbindelse med deres energirenovering.

Eksempel 2: En familie fra Børkop ved Vejle efterisolerede en uisoleret mur indvendigt med et samlet areal på 150 kvadratmeter. Deres energibesparelse lød på 15000 kWh og fik derfor udbetalt 3600 kroner i forbindelse med deres energirenovering.

Eksempel 3: En familie fra Aabenraa i Sønderjylland isolerede rørstrækninger svarende til 40 meter. Deres energibesparelse lød på 6560 kWh og fik derfor udbetalt 1574 kroner i forbindelse med deres energirenovering.

Tallene er udtrukket fra Energihjem.dk’s tilskudsordning, som kørte i 2016 og 2017

Boligens opvarmningskilde

Der er forskel på, hvilken opvarmningskilde boligen har og hvor stort energitilskud der gives på energirenoveringen. Den samme energirenovering har forskellige satser alt efter på hvilken opvarmningskilde, huset anvender.

Typer af isoleringsopgaver:

Isolering af ydervægge

Her isolerer eller efterisolerer man husets ydervægge. Det kan eksempelvis være uisolerede ydervægge eller dårligt isolerede ydervægge, der skal isoleres udvendigt eller indvendigt med den rette isoleringsløsning.

Hulmursisolering

Hulmursisolering er en typisk isolering af ydervægge. Hulmursisolering er nemt og enkelt. Man fylder den hule ydervæg med isolering enten ved at løsne nogle mursten eller bore et hul i fugen, hvorefter der kan indblæses granuleret isolering ind. Huset holder derefter bedre på varmen, hvilket resulterer i et lavere energiforbrug.

Isolering af tagkonstruktioner

Her efterisolerer man boligens tagkonstruktion. Boligen vil kunne nedsætte energiforbruget, da den nye løsning vil holde bedre på varmen og derved eksempelvis undgå træk. Hvilken isoleringstype, der er tilgængelig for jer, kommer an på hvilken nuværende tagkonstruktion jeres bolig har.

Efterisolering af terrændæk og kældergulv

Her går man ind og efterisolerer husets terrændæk og kældergulv. Terrændæk er den del af huset, som starter ved jordoverfladen og slutter ved overkanten af betongulvet. Alt efter hvad husets nuværende løsning er, vil man kunne modtage et større eller mindre beløb i energitilskud, hvis man vælger at energirenovere terrændækket og kældergulvet.

Isolering af rørstrækninger

Rørisolering er isolering af husets varmerør. Det er en forholdsvis nem og billig måde at spare på energien på. Rørisolering har forskellige formål og beskytter ikke blot mod varmetab men også mod kondens og frost. Isolering af ens forskellige rør vil derfor kunne bidrage til et bedre indeklima, mindre varmeregning og et grønnere hus.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *