Hvorfor er det en god idé at efterisolere?

Med de tårnhøje energipriser er det yderst relevant at se ind i, hvad mulighederne er for at spare på varmeforbruget. Efterisolering er én af mulighederne, der bidrager til besparelse på energiforbruget. Derfor ser Energihjem.dk ind i boligejernes efterisoleringsmuligheder og hvorfor det kan være en fordelagtig løsning – også i de varme måneder – at gribe fat i de lavthængende isoleringsfrugter.

Som konsekvens af de høje energipriser ser flere og flere boligejere ind i at få udskiftet deres varmekilde. Udskiftning af energikilden kan være en dyr renovering. Derudover står en række boligejere med et få år gammelt anlæg, hvorfor det ikke vil være den rigtige løsning allerede at udskifte anlægget.  

Efterisolering giver boligejere et mindre energiforbrug, hvilket især er fordelagtigt for boliger med naturgas og olie. Efterisolering er derudover en løsning, der har god rentabilitet. Kristoffer Saunamäki, der er Projektleder i Rockwool, uddyber: ”Eksempelvis har loftisolering en kort tilbagebetalingstid, og i øjeblikket, hvor energipriserne er høje, er den endnu kortere.”

Hvad betyder rentabilitet?


Når det kommer til efterisolering, så er det rentabelt, hvis energibesparelsen ved at efterisolere kan betale investeringen hjem på kortere tid, end efterisoleringens levetid.

Energimærket er din vejviser

Hvis din energiregning stiger og stiger, og du ikke har overblik over, hvilke energiforbedringer, der er mest fordelagtige for dig og din bolig, så er energimærket dit første skridt. Hvis man ønsker at få et indblik i boligens energiforbrug og de forbedringer, der rentable at udføre kan man med fordel få udført et energimærke.

Har du allerede et gyldigt energimærke kan du i energirapporten se, hvad energikonsulenten anbefaler dig at igangsætte. I Energihjem.dk’s energiberegner kan du tjekke energiforbedringspotentialet på din adresse:

Invitér isolatøren på visit

Energimærket giver et godt indblik i, hvilke isoleringsmuligheder, der er for den enkelte bolig. Hvis man dog præcist vil have vurderet, hvor meget der skal isoleres de enkelte steder i boligen, så anbefaler Rockwool at invitere isolatøren ud og besigtige boligen.

”Man kan også få en isolatør ud, der udfører prøver. Isolatøren kan tage en mursten ud og se, hvordan det står til med isoleringen i hulmuren eller gå op på loftet og se, hvad mulighederne er for at isolere deroppe,”

– Kristoffer Saunamäki, Rockwool

Han fortæller desuden, at man kan få foretaget en termografering i vintermånederne, hvor det er under 10 grader, for at finde ud af, hvor der skal efterisoleres. En termografering viser på billederne om der er træk i hulmurene, ved loftlemmen eller ved gavlen.

Hvor skal man starte med at efterisolere?

Når man taler om efterisolering er der nogle lavthængende frugter i boligen, hvor man kan begynde. Alt efter hvad energimærket eller termograferingen har vurderet er de mest grelle punker for varmetab på loft og i hulrummet i boligen. ”Man taler meget om at få udskiftet olie- og naturgasenergikilder, og der er også lovgivning på vej. Men energireduktion handler ikke kun om at udskifte energikilden,” siger Kristoffer Saunamäki og uddyber:

”Der er nogle, der lige har skiftet deres gasfyr ud, og derfor ville det være tosset at begyndte at skifte det ud, førend der er kommet en politisk løsning på det. Så er det en bedre idé at fremtidssikre hele boligen. Og når man så har fået isoleret kan man begynde at tænke på sine muligheder for et nyt varmeanlæg, når der er kommet noget lovgivning omkring det.”

Hvornår er loft- og hulmursisoleringen tjent hjem?  

Efterisolering af tag / loft / skillevæg / kælderloft
Antal m2 der kan isoleres med ROCKWOOL isolering150
Vejledende merudgift ved isolering i forbindelse med renovering0 kr.
Vejledende investering til efterisoleringsprojekt (i alt)27.000 kr.
Teoretisk besparelse pr år (cirkatal)5.200 kr.
Vejledende cirkatal: Energipris 10 kr./m3 N-gas.

Læs også: Energirenovering af boligen behøver ikke at koste dyre domme

Facadeisolering kan få den ældre bolig til at fungere som nybyg

Hvis din bolig er af gasbeton, eller har en facade, hvor det ikke er betydeligt at murstensudtrykket på facaden forsvinder, kan man vælge at få isoleret facaden.

”Den bedste effekt ved ydermursisolering får man, hvis man isolerer udefra. Her anvendes komprimerede stenuldsplader som kan sættes udenpå boligen. På den måde får man et moderne og nyt udtryk på sin ældre bolig,”

– Kristoffer Saunamäki, Rockwool

Han lægger vægt på, at grunden til at ydermursisolering har størst isoleringseffekt på klimaskærmen, er fordi der isoleringen beskytter den gamle mur, der opstår få kuldebroer og en stor diffusionsåbenhed, der fjerner fugt i eksisterende mur.

Kælderisolering inde- og udefra

Når håndværkerne allerede er i gang med at ændre i installationer og konstruktioner, kan man isolere i samme ombæring. ”I forbindelse med lægning af omfangsdræn, hvor der alligevel bliver gravet ud omkring kælderen, kan man isolere kældervæggene udvendigt. Det er især i en god idé, hvis man har en beboet kælder eller påtænker at den skal bebos,” siger Kristoffer Saunamäki.

Eksperten uddyber at kældre generelt skaber kulde i boligerne, fordi den kolde luft fra kælderen siver op i boligen. Især i etageboliger, hvor stueetagen er beboelig og kælderen fungerer som depotrum, er det er en fordel af få isoleret. Det samme kan også ske i villaer, hvor man har betongulv, og kulden skaber derfor et koldt og ubekvemt gulv i stueetagen.

Efterisolering af rør er en god idé – også om sommeren

Det ikke blot lofter og vægge, hvor der er efterisoleringsuligheder i de ældre danske boliger. I boligen løber varmerør, der også anvendes til brugsvand. På trods af man som boligejer formentlig slukker for varmen hen over sommeren, så vil brugsvand stadig skulle opvarmes til husholdningen hele året. Derfor anbefaler Rockwool at rørene bør isoleres. ”Processen ved rørisolering er, at man placerer rørskåle omkring rørene. Rørene holder herved på varmen og vandet nedkøles ikke lige så hurtigt som ved ikke isolerede rør,” fortæller Kristoffer Saunamäki.

Rockwool lægger vægt på, at de anvender rørskåle til isolering- og efterisolering. Ved efterisolering undgår man ved rørskålene, at rørene bliver påvirket eller ødelagt af, at man piller den eksisterende isolering af. Rørskålene kan nemlig placeres på den eksisterende isolering af en isolatør.

Hvornår er det sæson for efterisolering?

Efterisolering med indblæsning kan foregå hele året rundt og er ikke bestemt af temperatur. Mange oplever dog at det er i begyndelsen af efteråret, når kulden vender tilbage at de ønsker at få efterisoleret.

Facade- og udvendig isolering er derimod sæsonbestemt, da det foregår udendørs. Derfor skal det tørt når dette foretages, fortæller Kristoffer Saunamäki fra Rockwool, og siger at facadeisolering normalt foregår i foråret, sommeren og tidligt efterår.

Forbedring af komforten i boligen

Ved at isolere i boligen opleves ikke blot forbedringer på varmeregningen, men også på komforten. Åbenlyst, vil en isoleret bolig have mindre træk i boligen kontra en ikke-isoleret bolig. Dog vil isolering af eksempelvis vægge også skabe en bedre komfort for boligejere i ældre boliger.

”Hvis man har et ældre hus med kolde vægge og placerer en reol op ad væggen, så vil der lynhurtigt blive skabt kold luft imellem væggen og reolen. Da luften ikke har mulighed for at sive væk, vil der opstå skimmel på væggen,” forklarer Kristoffer Saunamäki.

Han uddyber at mange boligejere vælger at flytte tingene væk fra væggen for at den ikke lide overbelast af kulden. Hvis man i stedet får isoleret væggene, kan møblerne placeres ved væggene, hvorfor boligarealet udnyttes til sit fulde potentiale.

Undgå at fyre for fuglene

Der er meget debat omkring valg af energikilder i øjeblikket. Dog erfarer Kristoffer Saunamäki  at det er vigtigt også at dvæle ved de isoleringsmuligheder, der er i boligen.

”Det kan godt være at man skifter motoren i huset, men hvis motoren skal varme en fuldstændig utæt bolig op, så betaler du stadig en højere varmeregning end du burde gøre,”

– Kristoffer Saunamäki, Rockwool

Ved også at tænke efterisoleringsmulighederne ind i boligen, kan du som boligejer spare – både på varmeregningen, men også på energiressourcerne, der skal til for at opvarme din bolig. Alt efter hvilken af de ovenstående efterisoleringsmuligheder, der anvendes, er det muligt at rykke energimærket. Kristoffer Saunamäki afslutter med at fortælle at boligen bliver mere attraktiv hvis du påtænker at sælge boligen. Ellers er et bedre energimærke også en bedre bolig rent energimæssigt, der både sparer dig og kloden for unødigt energiforbrug

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *