Tilskud til energirenovering i private udlejningsejendomme

Fra mandag d. 5. maj kan der søges om tilskud fra en pulje med 50 millioner til energirenovering i privat udlejningsbyggeri. Pengene kan søges af private udlejningsejendomme med mere end 12 lejemål.

OPDATERING: I 2020 kom en ny offentlig tilskudspulje til energibesparelser i bygninger, hvor du kan søge tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Du kan læse mere om det nye energitilskud her. 

Formålet med puljen er en tilskudsordning, der gør det muligt for udlejer at igangsætte energiforbedrende foranstaltninger uden at lejernes samlede udgifter til boligen stiger. Tilskudsordningen er derfor bygget op om en aftale mellem udlejer og lejere.

Hvor meget?

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 20 procent af udgifterne til de energibesparende arbejder. Der kan maksimalt indhentes 30.000 per lejlighed og ejendommens samlede tilskud kan højest være på 2 millioner.

Hvem kan søge om tilskud?

Den enkelte lejer kan ikke søge om tilskud. Det er derimod administrator eller ejer af den private udlejningsejendom, der kan søg om tilskud fra puljen.

Der kan ikke søges om støtte til projekter, der er igangsat inden Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilsagn til projektet.

Hvad kan man søge om tilskud til?

Der kan søges om penge til rådgivning energibesparende arbejder, som er foreslået i et energimærke. De energibesparende arbejder dækker:

  • Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke
  • De fleste forme for isoleringsopgaver (ydervægge, etageadskillelser, lofter og gulve mod kælder eller port)
  • Udskiftning af vinduer og døre til energirigtige versioner med bedre isoleringsevne
  • Energibesparende forbedringer af tekniske installationer (eksempelvis indregulering af anlæg, døgnstyring eller styring efter klima- og udendørs temperaturforhold )
  • Optimering af ventilationsanlæg til energibesparende ventilationsløsninger (blandt andet varmegenvinding)

Hvordan søges tilskud?

Ejer eller administrator af ejendommen, hvortil der søges om tilskud, udfylder det digitale ansøgningsskema. NemID er påkrævet, når ansøgningsskemaet er udfyldt.
Ansøgeren vil modtage en kopi, samt bekræftelse på at ansøgning er modtaget i ministeriet.

Husk dokumentation for lejerinteresse

Lejeren skal indsende dokumentation for at mere end halvdelen af ejendommens lejere er interesserede i, at der arbejdes videre med et projekt om gennemførelse af energibesparende arbejder på ejendommen.

Lejernes interesse for den forestående energirenovering skal dokumenteres via skemaet ”Interessetilkendegivelse af privat udlejningsbyggeri”, som kan findes på ministeriets hjemmeside

Frister

Ansøgninger for tilskud i 2014 skal senest være ministeriet i hænde den 13. Juni 2014.
Ansøgninger om tilskud for 2015 har deadline den 1. marts 2015.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *