Her er det nye, grønne håndværkerfradrag for 2016 og 2017

Aftalepartierne er i dag nået til enighed om, hvad der i 2016 og 2017 kan give håndværkerfradrag og hvad der ikke kan. Det grønne håndværkerfradrag indeholder 26 tiltag – ni af dem er nye.

OBS: I 2020-2021 kan du bruge håndværkerfradraget på energirenovering og klimatilpasning. Få overblikket lige her: Tilskud og fradrag.

Regeringen har i samarbejde med Dansk Folkeparti, Konservative, SF og Alternativet i dag indgået en aftale om, hvordan håndværkerfradraget kommer til at forsætte i 2016 og 2017. Allerede i juni blev aftalepartierne enige om rammerne for en forlængelse af håndværkerfradraget i 2016 og 2017.

Helt konkret aftalte de, at håndværkerfradraget skulle forsætte i en mere grøn model med et fradrag på 12.000 kroner for energirenoveringog klimatilpasning af boligen, samt et fradrag på 6.000 kroner til serviceydelser i hjemmet. I dag er aftalen faldet endeligt på plads og den indeholder 26 tiltag, hvoraf 9 af dem er nye.

Farvel til gulvarbejder og goddag til energirådgivning

Aftalepartierne har med det nye grønne håndværkerfradrag været enige om, at indføre fradragsret for en række grønne, nye håndværksydelser. Ydermere er de enige om at fjerne håndværksydelser for ikke-grønne ydelser. Et andet af de nye tiltag betyder at tilslutning til bredbånd og fjernelse af asbest fra huse kommer med til næste år.

Samtidig har man fjernet en lang række tiltag, som ikke har et grønt sigte. Eksempelvis renovering af køkken og bad, gulvarbejder og indvendig maling af boligen.

Disse tiltag kan du få håndværkerfradrag for i 2016 og 2017:

 • Reparation og forbedring af skorsten (indsættelse af foring eller filter, montering af røgsuger og ændring i skorstenshøjde) [NY]
 • Isolering af tag
 • Isolering af ydervægge (også hulmursisolering)
 • Isolering af gulv
 • Udskiftning af ruder, vinduer, forsatsvinduer og terrassedøre med glas
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg (radiatortermostatventiler, vejrkompenseringsanlæg, urstyring og udskiftning eller rørføring af radiatorer)
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring *
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre (også montering af skodder, solfilm, persienner, markisser mm.)[NY]
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper**
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Energirådgivning til energiforbedringer [NY]
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse[NY]
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger [NY]
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn (kloakarbejder på egen grund, udskiftning af kloakrør, dræn, nedsivnings- og minirensningsanlæg mm.)
 • Radonsikring
 • Installation af ladestik til el-biler[NY]
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly (herunder inkl bortkørsel af bygningdelene) [NY]
 • Afmontering af brændeovne [NY]
 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag)
 • Tilslutning til bredbånd [NY]

Ydermere vil de samme serviceydelser (eksempelvis lektiehjælp, rengøring, almindeligt havearbejde og vinduespudsning), som var mulige at få fradrag for i tidligere fradragsordninger forsat være fradragsberettigede.

*Som noget nyt er afledt ledningsarbejde i forbindelse med installation af varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente) også fradragsberettiget.

Du kan i denne infografik over håndværkerfradraget se en komplet liste over, hvilke arbejder der gives håndværkerfradrag til, samt hvordan du søger og hvor meget du kan få i håndværkerfradrag.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

99 kommentarer

I forbindelse med stuehus er bygget en garage. Garagen deler ydermur med stuehus og man går fra garagen ind i stuehuset. Der er dør hul og port hul ind til garagen, men der har aldrig været dør og port i.
Kan man få håndværkerfradrag for arbejdslønnen hvis man monter dør og port i garagen?

Nynne GrothNynne Groth

Hej Helle

Tak for din henvendelse. Du kan læse mere om, hvad håndværkerfradraget dækker på SKATs hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759.
Her står, at fradraget ikke omfatter “nye vindues- eller dørhuller”, men det dækker derimod “udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.,” – altså nye døre. Jeg vil anbefale at du kontakter SKAT, hvis du er i tvivl om, hvilke kategori jeres udskift hører inde under. Udskiftning af porte fremgår desværre ikke, som en del af håndværkerfradraget.

Bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Jeg har fået varmeanlægget repareret, og lagt en del nye rør. Er det muligt at anvende håndværkerfradraget til dette

AvatarStefan Sander Grods

Hej Martin,

Tak for din henvendelse. Hvis din renovering af varmeanlægget er energibesparende og hvis du har faktura for det udførte arbejde, så er det muligt ja.

Rigtig god jul.
/Stefan – Energihjem.dk

Vi har brudt en gulv op, fordi det skulle isoleres. Så vidt jeg kan læse, er det fradragsberettiget at få det nye, isolerede gulv støbt. Vi skiftede i samme omgang vinduer og døre, og arbejdstimerne i det er også fradragsberettigede. Taget skulle også skiftes og isoleres, og der må en del af arbejdstimerne – nemlig isoleringsarbejdet – være fradragsberettigede, men……da vi skulle isolere væggene, endte vi med at rive dem ned, fordi de var for dårlige, og dermed begynder det at smage af nybyggeri, eller hvad?
Vores projekt startede faktisk som en decideret energirenovering, men greb lidt om sig. Betyder det nu, at vores muligheder for fradrag falder væk?

AvatarMaria Carlsen

Hej Liza,
Mange tak for din henvendelse.
Jeg har ikke hørt at støbning af det nye gulv er fradragsberettiget. På Skats hjemmeside står der i forbindelse med isolering af gulv: “Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Der er altså ikke fradragsret, når du lægger nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.” Jeg ved ikke helt, hvad du mener med nybyggeri? På Skats hjemmeside står der i forbindelse med isolering af ydervægge: “Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale”. Jeg vil anbefale dig at tage direkte kontakt til SKAT – de kan give et mere uddybende svar på, hvilke dele af jeres arbejde der er fradragsberettiget. Du kan også læse mere her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759
/Maria – Energihjem.dk

Viser 0 af 99 kommentarer

Vis flere kommentarer