Indsend dokumentation og få energitilskud

Når du er blevet forhåndsgodkendt til energitilskud er det vigtigt, at du uploader den rigtige dokumentation for at du kan få energitilskud. Læs her og bliv klogere på kravene til den dokumentation, du skal uploade for at få energitilskud.

OBS: Nyt energitilskud
Du kan i perioden 2020-2026 søge om tilskud til bl.a. isolering, varmepumper og vinduer, når Energistyrelsen løbende åbner op for ansøgning. Læs mere om det aktuelle energitilskud her.

Når du er blevet forhåndsgodkendt og har udført det planlagte arbejde, skal fakturaer og anden form for dokumentation indsendes. For at din ansøgning kan godkendes skal dokumentationen indikere det gennemførte arbejde og indeholde tilstrækkelige informationer om energirenoveringen. Det er dog ikke et krav, at der er dokumentation for, at arbejdet er betalt. Man skal derfor ikke uploade kvitteringer på bankoverførsler eller lignende – blot en faktura, der dokumenterer, at arbejdet er udført.

Vigtigt: Krav til dokumentation

Dokumentationen skal indeholde dato og adresse på, hvor energirenoveringen er udført, samt hvilke materialer der er anvendt og mængden af disse. Ellers kan du ikke få udbetalt dit tilskud.

Får du f.eks. udskiftet vinduer, så skal antallet af kvadratmeter, som de nye vinduer udgør og hvilken type der udskiftes til, fremgå af dokumentationen. Dokumentationen kan bestå af en faktura, ordrebekræftelse eller andet så længe det indeholder følgende oplysninger:

  • Dato på hvornår arbejdet er udført
  • Adressen hvorpå arbejdet er udført
  • Mængden/antal af materialer – f.eks.antal kvadratmeter der er isoleret og tykkelsen af isoleringen.
  • Type af energirenovering – f.eks. er det udskiftning af vinduer, isolering etc.
  • Materialet/produktet – Er der udskiftet vinduer, døre eller varmekilder er det vigtigt, at man kan se hvilket produkt, du har fået udskiftet til. Udskiftning af vinduer og døre kræver, at du medsender en ordrebekræftelse med specifikationer på produktet.
  • Fotos af det færdige energirenoveringsresultat – f.eks. et billede af dine nye vinduer, eller et billede af det nye fyr, hvis det er blevet udskiftet.

Husk at det ikke er muligt at få energitilskud med tilbagevirkende kraft. Det skal derfor altid fremgå af din dokumentation, at arbejdet er udført og materialerne er bestilt efter du fik din forhåndsgodkendelse.


Eksempler på godkendt dokumentation:

endelig energirenovering
energitilskud bilag eksempel
endelig energirenovering

Ovenfor ses et eksempel på en godkendt faktura, der indeholder de nødvendige oplysninger. Ligeledes kan du se et fotoeksempel på en afsluttet energirenovering. Klik for større billede.

Dokumentation af før situation:

Hvis du vil være sikker på at opnå en besparelse på din energisparesag, er det vigtigt, at der foreligger en dokumentation af før situationen. Kravene til dokumentationen varierer afhængigt af hvilken energibesparende byggeopgave, du skal have foretaget. Læs her, hvad du skal være opmærksom på.

Isolering af krybekælder, skunk og loft

Ved renovering af din krybekælder, din skunk eller dit loft er det vigtigt, at der bliver indsendt et foto, som dokumenterer den nuværende isoleringstykkelse, samt hvor stort et areal det drejer sig om. For at dokumentere den nuværende isoleringstykkelse, skal du tage et foto af en tommelstok der synliggør tykkelsen.

Eksempler på dokumentation af førsituation:

energitilskud bilag eksempel

Vinduer

Har du fået udskiftet vinduerne, så husk at indsende ordrebekræftelsen fra vinduesfirmaet, så energivejlederen, der skal godkende sagen, kan se hvilke typer vinduer, du har fået isat.

Varmeproducerende anlæg

Skal dit varmeproducerende anlæg udskiftes, er det vigtigt, at du indsender et foto bestående af anlægget i sin helhed, samt et billede af mærkepladen for dokumentation af alder.

Eksempler på dokumentation af førsituation:

endelig energirenovering
energitilskud bilag eksempel

Find mere information i standardværdikataloget

I standardværdikataloget, som Energistyrelsen har udarbejdet kan du finde alle de specifikke dokumentationskrav for hver enkelt energirenovering: Se Standardværdikataloget her.

Øvrige energirenoveringer

Ved øvrige energirenoveringer, hvad enten det er udskiftning af ruder, elvarmekonvertering eller teknisk isolering, er minimumskravene at indsende fotos, som dokumenterer tilstand, antal og model.

Værd at vide om dokumentation til energitilskud

Gør-det-selv arbejde

Såfremt du selv har udført arbejdet, skal du vedlægge faktura fra producenten eller byggemarkedet, hvor du har købt de materialer du har brugt til energirenoveringen.

Ændringer i din forhåndsgodkendelse?

Hvis du er blevet forhåndsgodkendt og efterfølgende finder ud af, at du har energirenoveret flere eller færre kvadratmeter end oplyst på din ansøgning, er det vigtigt du selv ændrer det på din ansøgning. Har du eksempelvis ansøgt om isolering af 70m2 hulmur, men en faktura, hvor det fremgår, at du kun fik hulmurisoleret 50m2, så kan du selv rette det på din ansøgning inden du sender den til endelig godkendelse.

Tilskud fra flere er ikke muligt

Hvis der af dokumentationen fremgår, at energitilskud overdrages eller indhentes via andre aktører end Energihjem.dk, godkendes ansøgningen ikke. Du kan altså ikke få tilskud til din energirenovering fra flere end én aktør pr. energirenovering.

Udbetaling af pengene

Tilskuddet overføres 30 dage efter den endelige godkendelse af den indsendte dokumentation. Beløbet udbetales fra Energihjem.dks konto og vil være på din konto den efterfølgende bankdag.

Kravene til dokumentationen er defineret af den nye energispareaftale ”Aftale af 16. December 2016 om Energiselskabernes energispareindsats”.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 kommentarer

Nynne GrothNynne Groth

Hej Corina

Tak for din henvendelse. Det er desværre ikke muligt at få energitilskud til en energirenovering, som er afsluttet eller igangsat.

Bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

AvatarPer kristensen

Hej er det muligt at få til hulmurs isolering , da det er det jeg søgte efter den gang. Havde bare ikke råd til at få det gjordt den gang men er meget intrasseret i at få det gjordt nu

Viser 0 af 4 kommentarer