Termografering

Termografering giver overblik over din bygning og viser mangelfuld isolering i vægge, lofter og mure, kuldebroer og utætheder. Ud fra infrarøde billeder fra et varmefølsomt kamera bliver det nemt at opdage svagheder i bygningens isolering og dermed nedsætte varmetabet.

Du kan undersøge, hvor dit hus skal efterisoleres ved at få din bolig termograferet. Det er tydeligt at se kuldebroer og utætheder på det termografiske billede. Ved at termografere din bolig får du en varmeteknisk kortlægning af overfladetemperaturen på bygningsflader og konstruktioner. Derved kan du nemt se utætheder i klimaskærmen – hvor der er utætheder, kuldebroer og dermed varmespild.

Termograferingen kan udføres indvendigt og udvendigt

Indvendig termografering benyttes til at tjekke for luftlækager og kuldebroer. Indvendig termografering benyttes også i forbindelse med blower door test, hvor huset tæthed bliver undersøgt ved hjælp af undertryk. Udvendig termografering bruges til at tjekke, hvor godt ydervæggene er isoleret.

Indvendig termografering undersøger:

  • Ydervægge
  • Lofter
  • Vinduespartier
  • Samlinger omkring loft/vægge og vægge/gulve

Udvendig termografering undersøger:

  • Tagflader, kviste og gavltrekanter (såfremt loftetagen er udnyttet og opvarmet)
  • Ydermure – specielt partier omkring vinduer, etageadskillelse og fundamenter

Hvad er termogafering?

Termografering måler temperaturen på overflader, ved at måle bølgelængden på den varmeudstråling som overfladen udsender. Det sker uden at berøre genstanden. Alle genstande udsender infrarød stråling – hvor meget og hvor lidt er afhængig af temperaturen. Når du udfører termografering opfanger du strålingen og omsætter den til et billede.

På billedet kan du aflæse, hvor der er særligt varmt og hvor der er koldere. På billederne kan du se temperaturforskelle på overfladerne. Termografering skal foregå, når der er en temperaturforskel på 15° mellem den indvendige og udvendige væg. Termografering af huse foregår derfor i vinterhalvåret.

Termografering er effektivt til at afsløre dårlige konstruktioner, dårlig isolering og andet, som kan være årsag til varmetab, varmespild og trækgener gennem klimaskærmen.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *