Blower door test

En blower door test bruges til at tjekke om dit hus er tæt. Det er for at sikre energibesparelser i nyere huse. En ventilator blæser luft ind i huset og overtryk og undertryk påviser utæthederne. Bliv klogere her.

Artiklen er opdateret i juli 2020.

Du kan benytte dig af en blower door test, også kaldet en trykprøvningstest, for at kontrollere, om dit nye hus er tæt. Men hvordan foregår sådan en test? Hvem udfører den og hvornår skal den laves? Vi besvarer spørgsmålene lige her.

Hvornår skal jeg udføre en blower door test?

Blower door test bruges til at dokumentere tætheden i nye huse. Siden 2008 har kommunerne haft pligt til at kontrollere, at der er udført tæthedsprøvning, inden de giver tilladelse til, at huset må tages i brug. Bygger du selv dit hus, er det dig, der har ansvaret for at få foretaget tæthedstesten. Får du bygget et nyt hus gennem et typehusfirma, så er de ansvarlige og skal udlevere en testrapport på, at huset er tæt.

Når du får bygget nyt hus skal du få udført blower door testen, når dampspærren ikke længere er synlig og både vinduer samt døre er monteret. Trykprøvningstesten skal også først udføres, når alle el-, varme- og vandinstallationer er udført.

Er en blower door test et lovkrav?

En blower door test ikke et direkte lovkrav, men alligevel et inddirekte krav, da du skal kunne dokumentere, at dit nye hus er tæt. En tæthed, som du kun kan dokumentere med en blower door test.

Ifølge bygningsreglementet 2018 skal alt nyopført byggeri overholde tæthedskrav på 1.0 l/s pr. m2. Jævnfør bygningsreglementet 2018 skal der foretages tæthedstest:

  • Såfremt kommunalbestyrelsen eller ejer stiller krav herom.
  • Såfremt der i energirammeberegningen er forudsat en bedre tæthed end 1,5 l/s pr. m2, skal dette dokumenteres ved test.

(Dette gælder ifølge bygningsreglementet kun for bygninger, der er opvarmet til plus 15 grader.

Skal dit hus klassificeres som bygningsklasse 2020 er det et krav, at huset er tæt. Måden dette kan dokumenteres på er via en blower door test, foretaget af en uvildig tryktester.

Der er mange ulemper ved et utæt hus:

  • Varmen slipper ud
  • Varmeregningen bliver dyr
  • Stort CO2-udslip
  • Dårlig komfort med træk og kolde vægge og gulve
  • Varm luft, som indeholder meget fugt, kan trænge ud i de koldere konstruktioner. Fugten sætte sig som kondens, og det kan give råd og skimmelsvamp – træet i tagkonstruktionen kan rådne

Sådan fungerer en blower door test

Ved hjælp af en ventilator blæser man luft ind i huset og skaber et overtryk. Efterfølgende anvendes ventilatoren igen til at skabe et undertryk i huset. Trykforskellen får luften til at trænge ud gennem sprækker og utætheder. Flowet for det luft, der trænger ud af huset, altså utæthederne, måles i en utæthedsværdi. Værdien angives i liter pr. sekund pr. kvadratmeter. 

En blower door test kræver ikke forskellig temperatur ude og inde, men til gengæld kan kraftig blæst gøre det svært at foretage en blower door test.

Hvornår er mit hus utæt?

Nu bliver det lidt teknisk, men svaret på, hvornår et hus ses som utæt skal findes i bygningsreglementet. Ifølge Bygningsreglement 2018 (kap. 11 §263) må det målte luftflow ikke overstige mere end 1,0 liter pr. sekund pr. kvadratmeter opvarmet etageareal, når der foretages en trykprøvning med 50 Pa (pascal).  

Ønsker du et lavenergihus i bygningsklasse 2020 er kravet for tæthed henholdsvis 0,5 liter pr. sekund pr. kvadratmeter.

Må jeg selv udføre en blower door test?

Det kræver det helt rette udstyr samt kvalificeret viden at udføre en blower door test. Du skal derfor have trykprøvningstesten udført af en uvildig tryktester.

I bygningsreglementet er ikke bestemt særskilte krav til de virksomheder, der foretager en blower door test, men vigtigt er, at firmaet har den rette viden, styr på proceduren samt udstyret og kan tolke på måleresultaterne.

Sådan finder du ud af, hvor huset er utæt

Hvis blower door-testen viser, at huset er utæt, skal du til at finde ud af, hvor det så er utæt. Det gøres oftest via termografering, brug af røg eller måling af lufthastigheder.

Find utætheder med termografi

Med termografering kan du nemt se, om der er nogle utætheder i klimaskærmen, spotte kuldebroer og dermed varmespild. Termografering udføres med et temperaturfølsomt kamera, der kortlægger overfladetemperaturen på huset bygningsflader og konstruktioner.

Find utætheder ved at bruge røg

Ved brugen af en røgmaskine kan du også finde frem til utæthederne i boligen, da røgen søger ud de steder, hvor utæthederne er.

Find utætheder ved at måle lufthastigheder

Du kan også finde frem til utæthederne ved at måle lufthastigheden ved brugen af et særligt apparat. Du skal placere apparatet der, hvor du tror at utæthederne er. Måles lufthastigheden høj her, så er det et udtryk for utætheder.

Kan en blower door test udføres på ældre huse?

Det kan være en god idé også at udføre en blower door test på et ældre hus. Hvis din varmeregning er høj, selvom huset er godt efterisoleret, kan en blower door test hjælpe med at finde utæthederne. Her kan du også gøre brug af termografering til at identificere, hvor huset trænger til at blive efterisoleret.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

10 kommentarer

Hej,

Hvor har du fra at der står i BR18 at kommunen kun skal kræve 10% testet huse?

Ifølge BR18 samt SBI – anvisning 272 skal alt nyopført byggeri overholde tæthedskrav på 1.0 l/s pr. m2.
Du kan ikke få en ibrugtagningstilladelse uden en bestået test.

Det er korrekt at man i nogle tilfælde kan få lov kun at udfører trykprøvning på dele af en større bygning (lejlighedskompleks eller lign.) til indberetning i energimærke. Vel og mærke at der er luft i energirammen til at det IKKE testet areal kan benyttes 1.5 l/s pr. m2 uden at det samlet energiforbrug overskrider energirammen.
Det skal dog gøres opmærksom på at det er den enkelte byggesagsbehandler fra kommunen som skal godkende at man ikke fremviser dokumentation for tætheden af større bygninger.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Torben
Mange tak for din kommentar. Jeg kan godt se, at det ikke er BR18, men BR15 der stillede krav om, at 10 procent af alle nye bygninger skulle trykprøves. Det ændrer jeg straks. Jeg sørger desuden for at tilføje dine gode inputs. Mange tak.

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

Viser 0 af 10 kommentarer

Vis flere kommentarer