Ny tilskudsordning til lejeboliger

Er man udlejer af en ejendom med private lejebolig kan man nu søge om tilskud til energirenovering og klimatilpasning til ejendommen. En ny pulje med 27 millioner kroner til 2015 og 50 millioner kroner til 2016 og 2017 kan nu søges af ejere af private udlejningsejendomme

OBS: Nyt energitilskud 2020-2026
Du kan i perioden 2020-2026 søge om tilskud til bl.a. isolering, varmepumper og vinduer, når Energistyrelsen løbende åbner op for ansøgning. Læs mere om det aktuelle energitilskud her.

Puljen til energirenovering af private udlejningsejendomme introduceres i kølvandet på, at regeringen, DF, Konservative, Alternativet og SF har aftalt en videreførelse af håndværkerfradraget 2016. ”Som boligminister er jeg glad for, at den brede aftale om videreførelse af BoligJob-ordningen allerede her i 2015 som noget nyt kommer til at omfatte de private lejeboliger. Udvidelsen af BoligJob-ordningen giver mulighed for, at der kan reserveres tilskud til både energibesparende initiativer og initiativer, der vedrører klimatilpasning”, udtaler udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Op til 1,5 mio i støtte

Det er kun udlejningsejendomme med mere end 12 beboelseslejemål, der kan søge puljen. Helt konkret kan private boligejere søge om tilskud på 20 procent af udgifterne. Dog ikke et beløb, der er højere end 30.000 kroner per bolig og maksimalt på 1,5 millioner per ejendom. Med tilskudsordningen ønsker man at fremme gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, og arbejder vedrørende klimatilpasning.

Inden puljen søges skal udlejer have et flertal af lejernes tilkendegivelse af, at de ønsker en foreståede energirenovering. Dette sker via et ansøgningsskema, som indsendes til ministeriet. Denne interessetilkendegivelse forpligter dog ikke lejer til at indgå aftale på et senere tidspunkt. Interessetilkendegivelsen er alene grundlag for at ejer kan indsende ansøgning om tilskud.

Disse arbejder kan man få tilskud til:

 • Rådgivning til lejerne vedr. bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold
 • Klimatilpasningsarbejder, dvs. konkrete tiltag til oversvømmelsessikring af ejendommen, og som er anbefalet i klimatilpasningstjek.
 • Energibesparende foranstaltninger
 • Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke
 • Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port
 • Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi
 • Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i det gældende Bygningsreglement
 • Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand
 • Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v.
 • Forbedring af mekanisk ventilation til energibesparende ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding

Sådan ansøger man:

 1. Få et flertal af beboernes tilkendegivelse af, at de er interesserede i at gå videre med et energirenoveringsprojekt.
 2. Ejer eller udlejer af ejendommen udfylder det digitale ansøgningsskema på www.uibm.dk og vedlæg interesseerklæringer fra lejere senest den 23. november 2015.
 3. Efter indsendelse af digitale ansøgningsskemaer modtages en mail med bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.
 4. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver tilsagn om reservation af tilskud

Yderligere oplysninger, samt skema kan findes på Ministeriet for Udlændinge-, Integration og boligministeriets hjemmeside.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

Avatarnina steffensen

Kan andelsboligforeninger få tilskud til energirenovering, f.eks tre-lags termoruder
Mvh. Nina Steffensen

Viser 0 af 2 kommentarer