Små møller og solceller fritaget for betaling til elselskaber

Landets elnet-selskaber vil ikke længere kræve betaling for at stille el-nettet til rådighed for mikroanlæg som solceller og vindmøller, som stadig flere private forbrugere etablerer. Det skriver Ingeniøren.

Landets elnet-selskaber vil ikke længere kræve betaling for at stille el-nettet til rådighed for mikroanlæg som solceller og vindmøller, som stadig flere private forbrugere etablerer. Det skriver Ingeniøren.

Dansk Energi vil stimulere markedet for selvforsyning med vedvarende elektricitet, hvorfor de opfordrer landets elnet-selskaber til i de kommende to år at se bort fra at opkræve en rådighedsbetaling fra forbrugere, der producerer deres egen strøm.

“Med denne rabatordning giver vi boligejere et godt incitament til at tænke i vedvarende energi, som et supplement til deres primære strømkilde. Det åbner op for nye måder at tænke energi på – både som energiselskab og som forbruger. Det vil vi gerne understøtte,”

– Lars Aagaard
admin. direktør i Dansk Energi

En række netselskaber har indtil nu opkrævet en form for gebyr for at dække den netkapacitet, som ejerne af de små anlæg benytter, når deres anlæg ikke producerer strøm. Den nye ordning vil blive evalueret, når den toårige periode er overstået.

Formand for Dansk Solcelleforening, Signe Antvorskov Krag fra Gaia Solar, er også positivt indstillet overfor det nye tiltag.

“Reglerne har været meget komplicerede og uens fra kommune til kommune, så er det en klar fordel at få ensrettet bestemmelserne,” siger hun.

Forbrugere med mikroanlæg under 6 kW pr. husstand kan i dag opnå nettoafregning, hvilket betyder, at kunderne principielt kun betaler afgifter og fuld net-tarif for forskellen mellem deres elforbrug og egenproduktion.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *