Sådan fungerer den nye nettoafregning til solceller

Den 20. november 2012 fremsatte regeringen lovforslag om en ændring af den hidtidige nettomålerordning, der betyder, at man kan sælge sin overskudsstrøm til staten. Hidtil kunne man sælge strømmen, og få den ”gratis” tilbage, men sådan er det ikke længere, efter at aftalen er gennemført med alle folketingets partier, undtaget Liberal Alliance.

I dag har nettomålerordningen fået et nyt navn. Nu hedder den nettoafregningen. Udover det nye navn, er reglerne ændret. Tidligere solgte man sin strøm for 2 kroner pr. kWh til det offentlige elnet, hvilket var en lukrativ ordning for landets solcelleejere.

Køber tilbage for 220 øre

Nu er ordningen ændret, og det betyder konkret, at solcelleejere, sælger deres overskudsproduktion af strøm for 1,30 kroner pr. kWh til staten, og når man så skal bruge strømmen, køber man pr. kWh tilbage for 2,20 kroner.

Derudover er en af de store forskelle fra den gamle nettomålerordning til den nye nettoafregning selve afregningsmodellen. Tidligere afregnede man som solcelleejer hvert år, men nu afregner man på timebasis, hvilket betyder, at det bedst kan betale sig at bruge strømmen, når den produceres, da al overskydende strøm skal købes tilbage for 2,20 kroner pr. kWh.

Hovedpunkter i den nye nettoafregning:

  • Den tidligere årsnettoafregning erstattes af timenettoafregning for alle VE-anlæg, herunder solcelleanlæg.
  • Den overskydende elproduktion fra solcelleanlæg op til 400 kW afregnes med en midlertidigt forhøjet sats på 130 øre/kWh i 10 år fra nettilslutning.
  • Solcelleanlæg over 400 kW afregnes efter gældende regler.
  • Den overskydende elproduktion fra andre små VE-anlæg end solceller på op til 6 kW timeafregnes som solceller, dvs. fast afregningspris på 130 øre/kWh i de første 10 år for anlæg etableret 2013.
  • Fælles anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fælles forbrug, får en midlertidig forhøjet afregningspris på 145 øre/ kWh i 2013 i de første 10 år for etablerede anlæg.
  • Begrænsningen på 6 kW installereret effekt ophæves for solceller.
  • Den nuværende afgrænsning af nettoafregningsordning til private og ikke-erhvervsmæssige anlæg ophæves.
  • Den forhøjede sats for nye anlæg aftrappes, indtil den efter 5 år er faldet til den gældende støttesats på 60 øre/kWh. For anlæg etableret i 2014 er støtten således 116 øre/kWh i ti år, for fællesanlæg etableret i 2014 er støtten 128 øre i ti år. Princippet er illustreret i figur 1 og 2, hvor afregningen for nye anlæg etableret først i hvert kalenderår frem til 2018 er vist sammen med Energistyrelsens seneste elprisprognose.

Kilde: Klima- og Energiministeriet

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

35 kommentarer

Hej

Jeg vil gerne, hvornår og hvor man kan læse om, at begrænsning på 6 khw er fjernet på en nettomålerordning?

Viser 0 af 35 kommentarer

Vis flere kommentarer