Sådan fungerer regnskabsmetoden til solceller

Når du investerer i solceller, skal du have et relativt stort beløb op af lommen. Det er ikke ualmindeligt at betale 130.000 kroner for et solcelleanlæg, hvis man er en typisk familie på to voksne og to børn. Men der er penge at hente gennem en såkaldt regnskabsmodel, hvor man kan trække 25 procent fra i form af et skattefradrag. Få et overblik over, hvad regnskabsmetoden er, og hvordan den fungerer.

Denne artikel er fra 2012. Vi opdaterer den løbende, men der kan forekomme ændringer i regnemetoden, som ikke er medtaget.

Med ordningen afskrives anlæggets købesum med op til 25 procent om året. Til gengæld skal du betale skat af hele din energiproduktion fratrukket dine udgifter.

UPDATE: Det er i 2015 blevet muligt at søge om PSO-støtte til solcelleanlæg. Med PSO-støtten får du mulighed for at sælge den overskydende el, som dit solcelleanlæg producerer for 102 øre pr. kWh i 10 år frem. Støtten gælder for solcelleanlæg etableret i i 2013 eller 2014, samt nyetablerede anlæg

Læs mere om PSO-støtte til solceller og hvordan man søger i denne artikel

Anlæg etableret før november 2012:

Folketinget har i november 2012 besluttet at afskaffe regnskabsmetoden, også kaldet virksomhedsordningen, der gav solcelleejere ret til at fratrække anlæggets investering med 25 procent i skat. Ordningen blev administreret af SKAT, og er altså ikke længere mulig at benytte ved etablering af nye solcelleanlæg. De solcelleanlæg, der kører under regnskabsmetoden, kan fortsat benytte den – altså anlæg, der blev opstillet, inden den nye aftale i november 2012.

Når du investerer i solceller, skal du have et relativt stort beløb op af lommen. Det er ikke ualmindeligt at betale 130.000 kroner for et solcelleanlæg, hvis man er en typisk familie på to voksne og to børn. Men der er penge at hente gennem en såkaldt regnskabsmodel, hvor man kan trække 25 procent fra i form af et skattefradrag. Få et overblik over, hvad regnskabsmetoden er, og hvordan den fungerer.

Overvejer du at investere i et solcelleanlæg, kan du læse mere via linket.

Regnskabsmetoden, også kaldet virksomhedsordningen, er en ordning, administreret af SKAT, som gælder for alle private VE-anlæg, herunder solcelleanlæg. Ordningen fungerer således, at man udarbejder et almindeligt regnskab for anlæggets produktion (en udvidet selvangivelse). Herefter er alle indtægter skattepligtige, mens at 25 procent af udgifterne er fradrags- eller afskrivningsberettigede.

Træk 25 procent fra

Når man har valgt at benytte regnskabsmetoden, kan man trække 25 procent fra sin investering år efter år, indtil at investering er nede på 12.300 kroner – så kan du afskrive restbeløbet på en gang. Det betyder, at hvis du køber et solcelleanlæg til 100.000 kroner, kan du det første år trække 25.000 kroner fra i skattefradrag, og året efter er det 25 procent af de 75.000 kroner.

Regneeksempel:

For resten af 2012 og hele 2013 har regeringen udvidet afskrivningsbeløbet til 115 procent, hvilket betyder følgende:

Samlet værdi af solcelleanlægget (inkl. montering): 100.000 kroner.
Samlet afskrivningsværdi af solcelleanlægget: 115.000 kroner.

Afskrivning 1. år:28.750 kroner(25 procent af 115.000 kroner)
Afskrivning 2. år:21.563 kroner(25 procent af 86.250 kroner)
Afskrivning 3. år:16.172 kroner(25 procent af 64.688 kroner)
Afskrivning 4. år:12.129 kroner(25 procent af 48.516 kroner)
Afskrivning 5. år:9.097 kroner(25 procent af 36.387 kroner)
Afskrivning 6. år:6.823 kroner(25 procent af 27.290 kroner)
Afskrivning 7. år:5.117 kroner(25 procent af 20.468 kroner)

Der er altså penge at hente med regnskabsmetoden. Tallene skal man indberette til SKAT, hvorefter ens skattefradrag stiger.

Mange penge at hente på få år

Dette skal man naturligvis have med i overvejelserne, inden man benytter regnskabsmetoden. Omvendt får man et markant større skattefradrag i de år, hvor man afskriver sin investering med 25 procent.

Ens reelle skattefradrag afhænger naturligvis af, hvilken skatteprocentsats man har. Betaler man eksempelvis topskat, kan man ca. afskrive sit anlæg med omkring 50 procent, og herefter falder afskrivningsbeløbet, alt efter hvor meget man betaler i skat.

En typisk tilbagebetalingstid på et solcelleanlæg er 7-10 år, afhængig af, hvad ens anlæg har kostet.

Skal være eftermonteret

For at være berettiget til at afskrive 25 procent om året må solcelleanlægget ikke være en integreret del af tagkonstruktionen, hvilket vil sige, at anlægget skal være et eftermonteret anlæg. Underskuddet fra anlægget kan fratrækkes i den personlige indkomst, også i topskatten, hvis man betaler topskat. Ved salg af ejendommen vil en eventuel fortjeneste på anlægget blive beskattet.

Fordele ved regnskabsmetoden:

  • Du kan trække 25 procent fra i skat af solcelleanlæggets investering.
  • Du kan trække 25 procent fra år efter år.
  • Du får et stort personligt skattefradrag de første år, du har solcelleanlægget.
  • Tilbagebetalingstiden er typisk 7-10 år.

Ulemper ved regnskabsmetoden:

  • En lidt bureaukratisk ordning med en del papirarbejde i form af en udvidet selvangivelse.
  • Solcelleanlægget skal være eftermonteret.
  • Ingen mulighed for håndværkerfradrag.

Ønsker du tilbud?

Husk at du her på Energihjem.dk gratis kan indhente 3 uforpligtende tilbud på solceller.

UPDATE 16.10.2012
Det har tidligere fremgået i denne artikel, at man skulle betale 60 øre pr. produceret kilowatt-time om året og 40 øre de efterfølgende ti år. Det er en misforståelse, og er nu rettet til. Mange tak til Thomas A. for at gøre opmærksom på dette i kommentarstrømmen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

348 kommentarer

AvatarPer Arthur Hansen

Hejsa
Jeg har et solcelle anlæg før 20 november 2012
Mit spørgsmål går på om jeg kan få fjernet den begrænser det gør at anlægget kun kan producere 6 kw hvis Ja hvad sker det så ang afregning
Lige nu får jeg en afregning fra vindstød hver mdr. I
Jeg får jo ikke en års afregning fra staten mere i februar
Hilsen Per

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Per

Tak for dit spørgsmål. Jeg kan se, at denne artikel går tilbage til 2012, så derfor vil jeg anbefale, at du kontakter skat.dk for opdateringer og tekniske forklaringer. Læs mere her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234801

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

AvatarSøren Pedersen

Jeg har siden 2012 afskrevet på mit solcelleanlæg, som jeg restafskrev sidste år.

Hvordan kommer man ud af ordmningen? Kan man bare afmelde den på årsopgørelse 2021 at man ikke driver virksomhed mere og har lukket den i 2021?

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Søren

Tak for dit spørgsmål. Jeg kan se, at denne artikel går tilbage til 2012, så derfor vil jeg anbefale, at du kontakter skat.dk for opdateringer og tekniske forklaringer. Læs mere her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234801

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

AvatarJanus Luxhøj Asmussem

Hej Søren
Det vil jeg anbefale dig ikke at gøre.
Dette skyldes at solcelleanlægget er et erhvervsaktiv, og du vil derfor skulle beskattes af dagsværdien af solcelleanlægget den dag du udtræder af ordningen, da du har skattemæssigt har afskrevet hele anlægget. Denne avance vil skulle beskattes som personlig indkomst.
Ordningen er dog fortsat fordelagtigt, idet beskatningen pr. produceret kWh er meget lav i forhold til markedsprisen.

AvatarKasper Næss-Schmidt

Kan du uddybe følgende:
UPDATE 16.10.2012
Det har tidligere fremgået i denne artikel, at man skulle betale 60 øre pr. produceret kilowatt-time om året og 40 øre de efterfølgende ti år. Det er en misforståelse, og er nu rettet til. Mange tak til Thomas A. for at gøre opmærksom på dette i kommentarstrømmen.

Hvad er det præcis der henvises til her? Jeg har og betaler stadig 60øre pr. kw/h til skat og de siger at det er sådan reglen er, så hvorfor og med afsæt i hvad er der belæg for at dette ikke skulle være tilfældet? Hvor kommer de 40 øre ind i billedet der bliver nævnt?

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Kasper

Tak for dit spørgsmål. Jeg kan se, at denne artikel går tilbage til 2012, så derfor vil jeg anbefale, at du kontakter skat.dk for opdateringer og tekniske forklaringer. Læs mere her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234801

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

AvatarYan Rasmussen

Kan man stadig bruge denne ordning med afskrivning år efter år i 2022 ?

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Yan

Ordningen blev administreret af SKAT, og er altså ikke længere mulig at benytte ved etablering af nye solcelleanlæg. De solcelleanlæg, der kører under regnskabsmetoden, kan fortsat benytte den – altså anlæg, der blev opstillet, inden den nye aftale i november 2012. Du kan altid kontakte SKAT, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Viser 0 af 348 kommentarer

Vis flere kommentarer