PSO-støtte til solceller i 2015: Alt hvad du skal vide

Fra den 16. marts kl. 10 kan solcelleejere endelig ansøge om at få del i den længe ventede PSO-støtte. Der er samlet set afsat en pulje på 60 megawatt til solcelleanlæg, som solcelleejere har mulighed for at søge om. Muligheden for at få støtte eller tilskud foregår efter først-til-mølle princippet, hvorfor det er en god ide at søge hurtigst muligt. Læs mere her om, hvor meget man kan få i PSO-støtte til solceller, og hvordan man ansøger om støtten.

Fra den 1. oktober kl. 10 kan solcelleejere igen ansøge om at få del i den længe ventede PSO-støtte. Der er samlet set afsat en pulje på 60 megawatt til solcelleanlæg, som solcelleejere har mulighed for at søge om i 2015. 1. oktober 2015 har solcelleejere mulighed for at søge om 41 megawatt af de i alt 60 megawatt. Muligheden for at få støtte eller tilskud foregår efter først-til-mølle princippet, hvorfor det er en god ide at søge hurtigst muligt. Læs mere her om, hvor meget man kan få i PSO-støtte til solceller, og hvordan man ansøger om støtten.

Støtten er en del af den grønne omstilling

PSO-støtten er endelig blevet afklaret, så ejere af solcelleanlæg nu kan få forhøjede satser, når de sælger deres overskydende strøm på energinettet. PSO, en forkortelse for Public Service Obligations, er en støtteordning, der har til formål at fremme omstillingen til vedvarende energi i Danmark. PSO-støtten har været udsat for adskillige bump på vejen, da EU-kommissionen mente den var i strid med EU’s love. Nu er der dog kommet en afklaring på støtteordningen, så den er godkendt af EU, og klar til at blive taget i brug af danskerne. Dermed er tidspunktet rigtig godt, hvis man overvejer at få etableret solcelleanlæg.

Store chancer for at få PSO-støtte i 2015

I 2015 er der afsat en pulje på 60 Megawatt (MW), hvor alle solcelleejere, der kommer med i støttepuljen, vil få forhøjede priser for den energi, de sælger på energinettet. Normalt er støttepuljen kun på 20 MW per år. Årsagen til at puljen i 2015 er på 60 MW er, at man har overført 40 MW fra 2013 og 2014, hvor ingen solcelleejere modtog støtte som følge af det politiske tovtrækkeri.

Fordi puljen i år er så stor, bør der derfor være store chancer for at komme med i puljen i 2015. 16. marts 2015 var der mulighed for at søge om første omgang af puljen. Her blev 19 MW af solcellepuljen opbrugt. 1. oktober 2015 har solcelleejere igen mulighed for at søge om tilskud og her vil 41 megawatt af de i alt 60 megawatt indgå i lodtrækningen.

Solcelleejere, der kommer med i støtteordningen, vil få 102 øre pr. kilowatttime strøm, de sælger. Uden støtten ville de kun modtage 60 øre pr. kilowatttime. Det er altså en væsentlig forhøjet sats, der er mulighed for at søge om. Og kommer man først med i puljen, gælder de forhøjede satser 10 år frem i tiden. Solcelleejere vil dermed kunne budgettere med, hvor meget de kan forvente at tjene på at sælge strømmen de næste mange år.

Hvordan kan du få støtte?

De nye regler for solceller vil gælde for solcelleanlæg nettilsluttet efter den 19. november 2012, og privatpersoner, solcellelaug eller foreninger, der har planer om at købe solcelleanlæg.

Der er dog visse specifikationer, som solcelleanlæggene skal opfylde for at kunne få støtte. Anlæggene må først og fremmest ikke have en effekt på mere end 6 kilowatt (kw). Dernæst skal eksisterende solcelleanlæg være nettilsluttet efter den 19. november 2012. Er der tale om et nyt eller endnu ikke opsat solcelleanlæg, skal man have en købsaftale i stand hos en leverandør, før man ansøger om støtte. Man kan ofte få en købsaftale i stand, der er betinget af, at man bliver godkendt til at modtage PSO-støtte. Det betyder, at såfremt man får afslag og ikke bliver en del af støtteordningen, kan man opsige købsaftalen.

Muligheden for at søge om PSO-støtte i 2015 er åben den 1. oktober kl. 10 til den 31. oktober ved midnat. Ansøgning om støtte foregår efter først-til-mølle princippet, og man kan derfor risikere, at hele støttepuljen er fyldt op inden den 31. oktober. Jo hurtigere man får ansøgt, jo større chance er der derfor for at få del i støtten. I det tilfælde, at der på en dag er så mange ansøgere, at ikke alle kan være en del af puljen, trækkes der lod i mellem ansøgerne på dagen.

Ansøgningen skal indsendes til Energinet.dk

Hvis man endnu ikke har solcelleanlæg:

  • Indhent tilbud på solcelleanlæg
  • Vælg leverandør
  • Få købsaftale i stand
  • Ansøg mellem d. 1. oktober – 31. oktober 2015

NB! Vær opmærksom på, at Energinet fra 1. juli 2015  ikke giver nye anlægsejere pristillæg, hvis solcelleanlægget allerede er købt. For at være berettiget til PSO-støtte skal du have søgt og fået tilsagn om muligheden for pristillægget hos Energinet.dk, inden du påbegynder dit projekt, det vil f.eks. sige, inden du har indgået en endelig aftale om køb af dit anlæg.

Ansøg online eller via post

Inde på Energinets hjemmeside kan man finde et ansøgningsmodul, hvor man kan søge om PSO-støtte ved at logge ind med NemID. Linket til ansøgningsmodulet kan tilgås via Energinet.dk’s ansøgningsmodul.

Alternativt kan man sende ansøgningen med posten, hvis man printer de relevante blanketter ud, udfylder dem, og sender dem til:

Energinet.dk, att. Solcelleadministrationen, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia.

Blanketterne findes her

Hvis der ikke bliver ansøgt om hele støttepuljen, kommer der endnu en ansøgningsrunde fra den 1. oktober – 31. oktober 2015

Det skal du være opmærksom på

PSO-støtten kan søges, både hvis man har solcelleanlæg, der producerer strøm til et enkelt hus, og hvis man har et fællesanlæg fx i en boligforening. Helt overordnet er støttepuljen delt op i 4 grupper, hvor hver gruppe af solcelleanlæg er øremærket en del af støtten.

I 2015 er inddelingen således:

  • Private solcelleanlæg til en enkelt husstand: 12 MW
  • Fællesanlæg i leje- og andelsboligforeninger: 18 MW
  • Fællesanlæg i solcellelaug: 15 MW
  • Fællesanlæg, hvor anlægget tilsluttes måler med fælles forbrug: 15 MW

For at få del i støtten skal man dog være opmærksom på, at solcelleanlæggets effekt skal være 6 kilowatttimer (kw) eller mindre. Det vil sige, at private solcelleanlæg tilsluttet et enkelt hus, skal være 6 kw eller lavere. Hvis solcelleanlægget er et fællesanlæg, må effekten max være 6 kw per deltagende husstand.

For solcelleanlæg til et enkelt hus er en vigtig pointe, at det er solcelleanlæggets inverters effekt, der afgør, om man kan få PSO-støtte. Det er en misforståelse, at solcelleanlæg ikke kan modtage støtte, hvis panelerne på taget har en højere effekt end 6 kw. Det afgørende er, at inverterens effekt er 6 kw eller derunder.

Det sidste kriterium er, som tidligere nævnt, at eksisterende solcelleanlæg skal være nettilsluttet efter den 19. november 2012. Anlæg købt efter denne dato kan ansøge om PSO-støtte. Hvis solcelleanlægget derimod er nettilsluttet før den 19. November 2012, går anlægget i stedet ind under nettoafregningsordningen, og kan ikke få PSO-støtte.

Solcelleanlæg tjener sig selv hjem

Solceller er en fornuftig investering i boligen. Udover at man får dækket sit eget strømforbrug, og kan sælge den overskydende strøm, slipper man stort set også for vedligeholdelse af anlægget. Det eneste solceller kræver er, at man skraber eventuel sne eller blade af dem, så solens stråler rammer panelerne.
Solceller tjener desuden sig selv ind over tid, og man regner med, at et anlæg kan være tjent ind mellem 8 og 10 år. Og derefter har man så et solcelleanlæg, der kan levere gratis strøm de næste 30 år.

Det er i øjeblikket et meget fordelagtigt tidspunkt at etablere solceller, hvis man ikke allerede har dem. Hvis man får et køb i stand, vil man fra den 1. oktober 2015 kunne nå at søge om PSO-støtte.

Her på Energihjem.dk vil vi følge PSO-støttens udvikling og komme med opdateringer, når der er nyt at rapportere om ordningen.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

3 kommentarer

Hvad med os der har et 6,2 kwp anlæg fra energi midt.?
Når det hedder max 6 kw for at søge pso støtte.
Mvh.Jan Juul

AvatarMaria Carlsen

Hej Jan,

Loftet for private anlæg er desværre på 6 kw. Hvis Energi Midt har lovet dig noget andet i forbindelse med etablering/tilbud på solcelleanlæg, så vil jeg anbefale at du tager kontakt til dem. Jeg ved at de er helt inde i ordningen for PSO-støtte.
/ Maria – Energihjem.dk

Viser 0 af 3 kommentarer