Hasteindgreb: Støtteordning til solceller tilbagetrækkes

Endnu engang er der problemer med tilskudsordninger til solceller. Denne gang er det den såkaldte 60-40-solcelleordning den er gal med. Et hasteindgreb, der skal stoppe støtteordningen er derfor blevet vedtaget.

60-40 solcelleordning med begrænset interesse

Med 60-40 solcelleordningen udbetales der 60 øre pr. kWh strøm solcelleanlægget producerer de første 10 år og 40 øre pr. kWh de efterfølgende ti år. Ordningen havde ikke noget loft på hvor meget samlet kapacitet, der kunne søges støtte til. Solcelleordningen har eksisteret i 17 år og har hidtil fået begrænset med opmærksomhed. Siden midten af april er interessen dog vokset markant, og Energinet.dk modtog pludseligt et meget stort antal ansøgninger til den pågældende ordning. Samlet set er der på nuværende tidspunkt søgt for 4.500 MW, hvilket potentielt set kan koste danskerne op imod 11 milliarder kroner. Til en sammenligning var der i begyndelsen af april blot søgt 2,6 MW.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har derfor set sig nødsaget til at gribe ind over for den støtte:

“Vi står i en kritisk situation. Uden hasteindgrebet vil der ske en ukontrolleret og uplanlagt udbygning af solceller i Danmark svarende til et areal større end Samsø. Der er tale om en udbygning, som hverken er indregnet i energipolitikken eller prognoserne for PSO-udgifter”. 

Hasteindgreb mod solcelleordning vedtaget i Folketinget

En lovændring blev i går fremsat og vedtaget i Folketinget. Alle partier (med undtagelse af Alternativet) stemte for.

Ministeriet skriver i en pressemeddelelse, at der nu skal foretages en vurdering af hvor mange solceller, der er blevet sagsbehandlet og har fået tilsagn, før man kan sige hvor stor den komme ekstraregning vil blive.

Ifølge Ingeniøren er det dog kun solcelleanlæg på i alt 87 MW, der har fået en godkendelse, hvilket ifølge Ingeniørens beregninger blot burde koste danskerne 213 millioner kroner i PSO-afgift fremfor de 11 milliarder, som ministeriet ellers frygtede.

Solcelleparker af spekulativ karakter

De mange ansøgninger, der er kommet i aprilmåned vurderes til primært at være til større solcelleanlæg, der har et kommercielt formål og dermed et ønske om at producere strøm til el-nettet. Når man ansøgte til 60-40 solcelleordningen skulle ansøgningen falde før solcelleanlæggene var opsat og realiseret. Nogle parter formoder derfor også, at ansøgningerne til de store kommercielle solcelleparker har været af mere spekulativ karakter, og muligvis aldrig ville blive realiseret.

Der er ikke noget, der hindrer ansøgninger til den eksisterende puljeordning, der giver mulighed for støtte til nye solcelleanlæg i private husstande. Denne pulje er åben frem til 31. maj 2016.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *