Ekstraregning til solcelleejere er på vej

En ny regning til solcelleejere er på vej. Det drejer sig om en afgift på slid af elnettet, og rettes primært mod solcelleejere, der har anlæg tilknyttet nettomålerordningen. Dansk Energi indrømmer dog allerede nu, at beregningerne bag afgiften er delvist problematiske. Læs mere her om den kommende ekstraregning.

Ejer man et solcelleanlæg, der er opsat før den 20. November 2012, kan man fra år 2016 formentlig se frem til en ekstra regning. Dansk Energi har annonceret en ny afgift til solcelleejere i Danmark. Afgiften er allerede før den træder i kraft blevet kritiseret. Kritikken går på, at beregningsmetoden af afgiften ikke giver mening.

Regning for slid på elnettet

Fremover tyder meget på, at solcelleejere, der er på nettomålerordningen skal vænne sig til, at der hvert år dumper en ekstra regning ind ad brevsprækken. Den ekstra regning kommer til at være på mellem 500-1500 kroner, og er ifølge Dansk Energi en afgift der dækker over slid på elnettet og administrationsomkostninger.

Regningen beregnes ud fra solcelleanlæggets forbrug på elnettet og er rettet mod solcelleejere, der har tilsluttet deres solceller til elnettet før den 20. nov. 2012. Er solcellerne net-tilsluttede efter denne dato, vil afgiften automatisk være modregnet. Tariffen, der har været under udarbejdelsen igennem flere år, er nu sendt i høring og kan træde i kraft næste år.

Afgiften kritiseres allerede inden den er trådt i kraft

Allerede nu møder beregningsmetoden bag den ekstra solcelleafgift stærk kritik. Ifølge installatørernes organisation Tekniq er det ulogisk, at solcelleanlæggenes forbrug bestemmer størrelsen af regningen. Det der slider på elnettet er nemlig ikke forbruget, men derimod et solcelleanlægs effekt. Dette underbygges på Ingeniøren.dk af chefkonsulent Torben Møller Pedersen fra Dansk Energi:

”Det er det maksimale effekt-træk, der belaster et elnet, og ikke kWh-forbruget, og det afspejler de foreslåede tariffer med tidsdifferentiering kun delvis. Derfor vil vi gå i gang med at kigge på en anden tarifering … ”.

På trods af indrømmelsen fra Dansk Energi er der dog ikke udsigt til, at afgiftsformen ændres foreløbig. Dermed er der store chancer for, at en gruppe af solcelleejere i årene fremover kan forvente at modtage en ekstraregning baseret på deres solcellers forbrug.

Der ingen udmeldinger fra Dansk Energi om, hvornår et nyt beregningssystem til tariffen bliver udviklet.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

14 kommentarer

AvatarMogens Mikkelsen

det er typisk at monopolfirmaer, som f.eks. SEAS-NVE, vil udnytte deres monopol til indtjening. Som forbruger ser vi aldrig en forklaring eller et budgetoverslag for de udgifter som firmaerne påstår, at de har. Disse leverandører af infrastruktur skal ikke tjene “overskudspenge” , da f.eks. SEAS er forbrugerejet. Forbrugerne bliver aldrig hørt om hvad firmaet skal bruge penge på.
Jeg mener at, det eneste disse el-formidlende firmaer skal er at levere billig og konstant strøm!

AvatarHolger skjerning

Bo S C: Kan du forklare mere præcist, hvad du skal betale 27.000 kr for. HS

Viser 0 af 14 kommentarer

Vis flere kommentarer