Hvorfor energirenoverer vi – og er økonomien afgørende?

Det spørgsmål stiller vi boligchef hos Danske Bank Lasse Nygaard. For selvom bæredygtighed og energivenlige ambitioner de seneste år er blomstret frem i fuldt flor, viser flere analyser, at den primære motivator for energirenovering blandt boligejerne er den økonomiske gevinst. Det gælder i hvert fald for mændene. Incitamentet til at finde den grønne værktøjskasse frem varierer nemlig alt efter ‘hvor og hvem’, man spørger. Vi dykker ned i tal og tendenser her.

Forhøjede fradags- og tilskudssatser, frigivelse af feriepenge og politisk bevågenhed, når det kommer til den grønne omstilling af boligmassen. Grundene til at påbegynde en energirenovering er mange, og det er godt, at flere af grundene er med økonomisk afsæt.

For spørger man boligejerne selv, er den største motivator for at energiforbedre hjemmet økonomien. Lasse Nygaard mener dog, at det ikke kun er økonomien, du skal have i overvejelserne, når det kribler for at gå i gang med et energirenoveringsprojekt.

Lasse Nygaard,
Boligchef i Danske Bank

Den økonomiske gevinst er vejledende

»Ser du på økonomien i energirenoveringen, ser man på den forventede besparelse, som renoveringen giver dig over tid i eksempelvis varmebesparelse og værdiforøgelse. Her bruger vi altid formuleringen ‘forventet’, da økonomien er vejledende,« siger Lasse Nygaard.

Økonomien kan nemlig påvirkes af flere forskellige faktorer: Er det en kold eller en varm vinter? Er man hjemme hele tiden, som mange af os har været i denne tid, eller står ens hjem tomt halvdelen af tiden? Alt det spiller ind, når man ser på den økonomiske fordel ved energirenovering. Og når det kommer til en forøgelse af boligens salgsværdi, skal man som boligejer heller ikke forvente en 1:1 gevinst.

Tabel 1: Boligejernes primære fokus ved energiforbedringer er at spare penge

Hvorfor har du/I overvejet at lave forbedringer i din/jeres primære bolig,
der reducerer boligens energiforbrug?

“Der findes de energirenoveringer vi kan se og dem, vi ikke kan se. Udskifter du de gamle, rådne vinduer med nye energimodeller, der klæder facaden, så vil det betyde noget i forhold til det æstetiske, som kan påvirke prisen, hvis du skal sælge. En renovering som hulmursisolering kan du ikke se, men det kan til gengæld påvirke energimærket, som vi også oplever spiller en større rolle for køberne,” siger Lasse Nygaard.

Med andre ord kan den økonomiske gevinst ved energirenovering variere fra hus til hus – men heldigvis er gevinsterne ved energiforbedringer ikke udelukkende økonomisk funderet.

Et sundt indeklima kan mærkes

»Ser man kynisk på det, så skal du også tænke på andet end økonomien på den korte bane, når du ønsker at energirenovere. Tænk også indeklimaet ind. På indeklimaet vil du kunne mærke store forskelle med energirenoveringen. Det hører vi fra dem, der har gjort det,« siger boligchefen fra Danske Bank, som påpeger, at indeklimaet ikke er den eneste sidegevinst.

»Udover kroner og øre samt indeklimaet kan du også vælge at energirenovere, fordi dit grønne hjerte banker for klimaet, eller du ønsker at renovere generelt og i samme ombæring derfor kan tænke energi ind. Indretning kan nemlig også være en stor motivator for at få energiforbedret boligen,« lyder det fra Lasse Nygaard. Og netop muligheden for at kombinere energirenoveringen med andre boligprojekter har mange fordele.

Slå projekterne sammen

»Min klare anbefaling lyder, at du skal energirenovere, når du alligevel får udført andre renoveringer, som du vil blive glad for i boligen. Det kan være, når taget skal skiftes og efterisoleres, så åbner du i samme ombæring op til kip eller får monteret ovenlysvinduer. Måske trænger facaden til et løft, og så kan du samtidig få monteret isoleringsplader. Mulighederne er mange,« siger Lasse Nygaard.

Der er faktisk også penge at spare ved at slå energiforbedringen sammen med den almene boligrenovering. Skal du ud at låne penge, så skal du kun gøre det én gang og sparer derved lånegebyrer. Dertil kommer hele håndværkerdelen.

“Stil dig selv det store spørgsmål om, hvorvidt du har lyst til at bo i byggerod af to omgange? Og hvad med stilladsomkostninger? Der er altid noget at spare, når du får klappet projekterne af i samme ombæring.”

– Lasse Nygaard

Et større miljøhensyn i storbyerne

Selvom analyserne viser, at boligejerne primært motiveres af økonomien ved at energirenovere, så er der lokale forskelle, når man dykker ned i tallene. Bor du i Hovedstadsområdet eller i en større by, er det i højere grad sandsynligt, at du energirenoverer for miljøets skyld, end hvis du boede i et landdistrikt. 38,9 procent af de adspurgte boligejere i Hovedstadsområdet svarede, at de havde miljømæssige overvejelser for at få igangsat energirenoveringen. I en by med under 10.000 indbyggere svarede 28,4 procent det samme (tabel 2).

Tabel 2: Motivation til at få igangsat energirenovering – miljømæssige overvejelser, fordelt på urbanisering (Tal i procent)

Samtidig viser analysen også en forskel på miljøhensynet hos henholdsvis mænd og kvinder. Hvor 34,8 procent af kvinderne har miljømæssige overvejelser som motivation for at energirenovere, gælder det samme kun for 28,9 procent af mændene (tabel 3).

Tabel 3: Motivation til at få igangsat energirenovering – miljømæssige overvejelser, fordelt på køn (Tal i procent)

Til sidst spiller vores alder også en rolle i vores hensyn til miljøet, når værktøjskassen skal findes frem. 40-49-årige er den aldersgruppe med miljømæssige overvejelser som største motivation for energiforbedringer med hele 35,7 procent. I den anden ende finder vi de 70+ årige, hvor blot 25,2 procent har miljøhensyn som motivation (tabel 4).

Tabel 4: Motivation til at få igangsat energirenovering – miljømæssige overvejelser, fordelt på alder (Tal i procent)

Mere coronasnak betyder mindre klimasnak

Spørger vi Lasse Nygaard om fremtiden for den grønne omstilling, så spiller COVID-19 en rolle.

»Vores generelle oplevelse er, at den grønne dagsorden fylder mere og mere hos boligejerne, men den fylder faktisk mindre end for et år siden. Det skyldes naturligvis corona. Det er derfor vigtigt, at vi får genskabt den grønne dagsorden løbende, og her er tilskuds- og fradragordninger en god samtalestarter,« svarer boligchefen, som understreger, at interessen for at energirenovere er der, så snart man giver den et lille skub.

»Bankens rolle er ubetinget at være finansielle rådgivere og ikke energirådgivere, men vi vil meget gerne snakke med kunden om, at energirenovering giver mening, og hvor man skal starte. Vi oplever, at det ofte er de små, nemme ting, der giver aha-oplevelsen til at fortsætte energirenoveringerne,« siger han. Det kan være hulmursisoleringen, som flere kan betale kontant, og som hurtigt betaler sig hjem.

»I denne mærkelige periode vi er i nu, kan man med fordel bruge de penge, man har stående på nødvendige energirenoveringer, da man i dag betaler penge for blot at have dem stående,« afslutter Lasse Nygaard.

Hos Danske Bank kan du spare lånegebyret, når du skal låne til energirenoveringsprojektet. Læs mere om lånet til energiforbedringer her.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *