Afkoblingspuljen er tom igen

Afkoblingspuljen for 2023 er opbrugt. 3. Januar 2023 åbnede Evida op for en ny runde afmeldinger af gasfyret: den såkaldte afkoblingspulje, der kan sikre de private husstande, at de slipper for at betale 8.200 kroner for at blive afkoblet fra gasnettet.

Update 01.05.2023: Afkoblingspuljen åbner igen d. 10.05.2023 kl. 10:00. Der er afsat yderligere 139 millioner kroner til at dække gebyret til afkobling fra gassystemet.

For at få del af afkoblingspuljen, skal du søge om at afmelde din gasforsyning på Evidas hjemmeside, mens puljen er åben. Der er dog igen garanti for, at du får tilskud, selv om du søger, mens puljen er åben, da pengene kan nå at løbe op inden du får tilsagn til tilskud.

Update 12.04.23: I følge Energistyrelsen og Evida forventes det, at afkoblingsordningen åbner op for en ny pulje i første halvdel af maj 2023. En præcis dato forventes offentliggjort snarest. Puljens størrelse er stadig ikke kendt.

Afkoblingsordningen er en del af en politisk aftale, der skal nedsætte CO2-forbrug og derved gøre det lettere for de private husholdninger af afskaffe gasfyret til fordel for fjernvarme, luft-vand eller jordvarme. Ordningen administreres af Evida (på vegne af Energistyrelsen). I 2022 var der afsat 186 millioner, som blev brugt op 21. September 2022.

I 2023 var der afsat 100 millioner i puljen – denne var allerede opbrugt i 23. Januar 2023.

Afkoblingsordningnen er til for private husstande og udlejere. Den skal sikre, at gasopvarmede boliger kan blive frakoblet gasnettet uden at skulle betale gebyr for afkoblingen. Når puljen er lukket, skal den private boligejer selv betale gebyret for afkobling. Skal Evida stå for afkoblingen koster det 8.200 kroner inklusiv moms.

Stor efterspørgsel

Da puljen åbnede 3. januar kl. 10.00 sad et højt antal danskere klar i kø til at få del i puljen. Der var på et tidspunkt meldinger om mere end 60.000 i kø og ventetider på op mod fire timer.

Også på Energihjem.dk fik vi mange henvendelser fra frustrerede borgere, der var bange for ikke at kunne komme igennem køen og få del i puljen.

Mange danskere blev mødt af denne meddelelse, da de forsøgte at logge ind for at framelde deres gas, da afkoblingsordningen åbnede.

Afkoblingsordning er en del af klimaaftalen

Afkoblingsordningen er en del af klimaaftalen fra den 22. juni 2020. Her afsatte man midler til gebyrfritagelse ved afkobling fra gassystemet. Midlerne uddeles i perioden 2021-2026.

Du kan læse mere om afkoblingsordningen og hvordan man søger her →

Flere midler på vej

I forbindelse med folketingets aftale om vinterhjælp i september 2022 lovede politikerne, at der ville blive tilføjet yderligere 35 millioner til afkoblingsordningen. Evida skriver selv på deres hjemmeside, at de forventer, at midlerne vil komme, men at de ikke kan sige noget om, hvornår. På Energistyrelsens hjemmeside skriver de, at de forventer at midlerne vil komme i løbet af de kommende måneder.

Du kan holde dig orienteret om, hvornår der kommer nye midler i afkoblingsordningen her på Energihjem.dk eller på Evidas hjemmeside.

Tilmeld dig Energihjem.dks nyhedsbrev

Mangler langtidsholdbar model

Den store interesse for afkoblingsordningen har fået flere aktører i markedet til at kritisere, at der ikke er en mere langtidsholdbar tilskudsmodel.

Hos Dansk Fjernvarme er man blandt andet bekymret for, at statslige støttepuljer, til at fremme og sætte skub i konverteringen væk fra fossil opvarmning, ikke bliver tilført tilstrækkelige midler, så man undgår stop-and-go situationer:

Christiansborg har klart givet udtryk for, at man vil have fart på konverteringerne fra fossil opvarmning til grøn fjernvarme. Derfor er der en naturlig forventning i fjernvarmebranchen om, at der også er sikkerhed for, at de lovede støttemidler er tilstede, når der er behov for dem

Chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Nicolai Kipp.

Også hos Tekniq Arbejdsgiverne, der er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for el, vvs og metal, ærger man sig over, at de forskellige tilskudspuljer åbner og lukker, fordi det skaber en yoyo-effekt i markedet.

Ofte stillede spørgsmål om afkoblingspuljen

Hvornår er det muligt at få gratis frakobling fra gas?

Det er kun muligt at få gratis frakobling af gas, når puljen er åben, og der er penge tilbage i puljen.

Gebyrfritagelsen kan ikke gives med tilbagevirkende kraft. Det er datoen for, hvornår du opsiger din gasforsyning, som er afgørende for om du kan få midler fra puljen.

Må man vente med at opsige sin gas, selv om varmekilden er skiftet?

Evida skriver på deres hjemmeside: ”Du bør opsige din gasforsyning pr. den dato, du ophører med at bruge gas.”

De skriver også, at hvis din gasmåler sidder i vejen for din nye varmekilde, kan du for egen regning få en vvs-installatør til at nedtage gasmåleren. Det er en betingelse, at du har opsagt din gasforsyning, inden vvs’eren må udføre nedtagningen.

De skriver også, at hvis du får taget dit gasfyr ned, så kan Evida kræve gasforsyningen afkoblet – dette til fuld pris.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

8 kommentarer

AvatarOle Bistrup

Skal man ifm ansøgning om puljemidler til gasafkobling samtidig opsige sin gasaftale, eller kan man vente til der har været arealgennemgang?
Jeg spørger, fordi vi har fået at vide, at vi kan annullere vores ønske om fjernvarme ifm arealgennemgangen, men det giver ingen mening, hvis gasaftalen er opsagt og ikke kan fortrydes.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Ole

Mange tak for din kommentar. Ja, det skal man. Opsigelsen er bindende fra det tidspunkt, Evida modtager opsigelsen. Man kan først opsige sin gasaftale, når man kender datoen for, hvornår man skifter til en anden aftale. Er afkoblingsordningen åben på det tidspunkt, hvor du opsiger din gasaftale (og opfylder du kriterierne), kan du få del af ordningen. Opsiger du gasaftalen, mens afkoblingsordningen er lukket, kan du ikke få del af den.

De bedste hilsner
Michelle / Energihjem.dk

Hej

Fjernvarme er projekteret i vores område, og bliver formentlig rullet ud næste år. Vi har dog endnu ikke nogen konkret dato for, hvornår vi overgår til fjernvarme og dermed skal afkobles. Kræves dette for at søge puljen?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Stina
Mange tak for din kommentar. Det er sådan, at man skal oplyse datoen for, hvornår man overgår til en anden varmekilde, når man opsiger sin gasforsyning, da Evida planlægger nedtagningen af ens gasmåler herefter. Indtaster I derfor en dato, der ikke er korrekt ift., hvornår I egentlig skifter til fjernvarme, kan I risikere at stå uden varmekilde i en periode. Hertil er det sådan, at man maksimalt kan opsige til en dato 12 måneder frem i tid, og da I ikke ved, hvornår I 2024 i formentlig får fjernvarme, er det ikke til at sige, om det er om mere end 12 måneder frem i tiden. Ydermere oplyser Evida, at ” får du del i afkoblingsordningen, har du med din underskrift på din opsigelse bekræftet, at de oplysninger og erklæringer, som du har afgivet, er korrekte, samt at du er indforstået med, at du vil blive opkrævet det til enhver tid gældende frakoblingsgebyr, hvis en kontrol viser, at du har afgivet urigtige oplysninger.” Jeg vil derfor mene, at der er brug for en mere konkret dato for, hvornår I overgår til fjernvarme.

De bedste hilsner,
Michelle / Energihjem.dk

AvatarErik Ludvigsen

Jeg bruger naturgas til opvarmning og til kogebrug.
Hvis jeg skifter opvarmningsform til fjernvarme, men beholder naturgas til kogebrug.
Hvordan forholder Evida sig så til det?
Mvh Erik Ludvigsen

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Erik
Mange tak for din kommentar. Ønsker du stadig gaskomfur, kan du beholde din gasledning, selv om du skifter til fjernvarme som opvarmningsform. Her skal du kontakte Evida, så de kan justere dit forventede forbrug.

De bedste hilsner,
Michelle / Energihjem.dk

AvatarTorben Plöger

Hvad sker der når jag har tilmeldt mig afkoblingspuljen og tilmeldingen er accepteret, men afkoblingen først sker senere i år. Der er pt ved at blive lagt rør i vej og ind til ejendommene ?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Torben
Mange tak for din besked. Evida tager din gasmåler ned måneden efter, at du har skiftet til en anden varmekilde. Din gasledning og målerskab afkobles rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde, dog tidligst når de tager din gasmåler ned, og senest 18 måneder fra den dato, du har anmeldt, at du skifter varmekilde.

De bedste hilsner,
Michelle / Energihjem.dk

Viser 0 af 8 kommentarer