Christiansborg vil udfase alle olie- og naturgasfyr: Ny skrotningsordning klar i 2021

Olie og naturgas skal ud af varmesystemet, og grøn strøm og grøn fjernvarme skal ind i stedet for. Derfor vil et enigt Folketing nu have danskerne til at udfase olie- og naturgasfyr med stigende afgifter og en ny skrotningsordning, der udløser et kontant tilskud, når fyret skrottes til fordel for en grøn varmekilde.

Opdateret den 17. juli 2020: Den nye skrotningspulje er vedtaget før tid og er endt som en abonnementsordning på varmepumper.

Natten til mandag d. 22. juni 2020 blev alle Folketingets partier bestående af Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om en klimaaftale, der skal sænke CO2-udledningen i Danmark. Aftalen indebærer en lang række initiativer og tiltag, hvor et helt centralt element er en ambition om at udfase individuelle olie- og naturgasfyr.

Individuelle olie- og naturgasfyr skal udfases: Ny skrotningsordning klar i 2021

I 2020 afsættes 290 mio. kr. til udfasning af olie- og gasfyr (opgjort i 2020-priser og inklusiv afledt afgiftstab). Olie og naturgas skal ud af varmesystemet, står der i aftalepapiret. Puljen udmøntes med 35 mio. kr. til Skrotningsordningen, og 245 mio. kr. til Bygningspuljen. Der er derudover enighed om, at forbrugerbindingerne til naturgasnettet afskaffes, og at samfundsøkonomikravet moderniseres, jf. Grøn fjernvarme.

Det er ikke første gang, at vi i Danmark har en skrotningsordning, der skal give et økonomisk tilskud til danskere, der vælger at skrotte det gamle fyr til fordel for en energivenlig varmekilde. Den gamle skrotningsordning, som trådte i kraft tilbage i 2010 var kun møntet på oliefyr, men af det nye aftalepapir er der lagt op til at skrotningsordning for 2021 både vil gælde for skrotning af naturgasfyr og oliefyr.

Den gamle skrotningsordning gav et kontant tilskud til boligejere, der udskiftede det gamle oliefyr med enten jordvarme, luft til vand-varmepumpe eller fjernvarme. For at få tilskud fra skrotningsordningen skulle boligejeren være ejer af den ejendom, hvor fyret stod på, der var kun tilskud til helårsboliger og der skulle være tilsagn om tilskud før arbejdet blev igangsat.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan den nye skrotningsordning kommer til at se ud, men det kan forventes, at kriterierne vil minde om de tidligere.

Hvordan søger man om tilskud til skrotning af olie- og gasfyr i 2021?

På Energihjem.dk følger vi hele tiden de politiske beslutninger, der bliver truffet vedrørende den kommende skrotningsordning. Vi vil løbende skrive om detaljerne for skrotningspuljen, og når vi ved, hvad der skal til for at få et kontant tilskud, hvor stort tilskuddet egentligt er, hvordan man ansøger og hvor man ansøger vil informationerne blive udgivet her på sitet.

Højere afgifter på fossile brændsler fra 1. januar 2021

Partierne er enige om at forhøje satsen for den såkaldte rumvarmeafgift, som knytter sig til fossile brændsler, mens elvarmeafgiften til gengæld sænkes for både erhverv og husholdninger.

Allerede fra 1. januar 2021 træder ændringerne i kraft og de skal sikre, at det bliver dyrere at varme boligen op med fossile brændstofkilder. Omvendt bliver det billigere, hvis boligen opvarmes med grøn strøm eksempelvis fra varmepumper, jordvarme eller fra grøn fjernvarme.

Satsen for rumvarmeafgiften for fossile brændsler forhøjes fra 56,7 kr. pr. gigajoule (GJ) til 62,3 kr. pr. GJ og at satsen for elvarmeafgiften nedjusteres fra 15,5 øre pr. kilowatt-time (kWh) til henholdsvis 0,4 øre/kWh for erhverv og 0,8 øre/kWh for husholdninger, hvilket svarer til EU’s minimumssatser.

Disse tiltag skal medvirke til udfasning af olie- og naturgasfyr:

  • Ny skrotningsordning klar i 2021 til dig, der skrotter olie- eller naturgasfyr
  • Afgifter på fossile brændsler stiger 1. januar 2021
  • Elvarmeafgiften nedjusteres 1. januar 2021
  • Forbrugerbindingerne til naturgasnettet afskaffes
  • Der afsættes 245 mio. kr. til Bygningspuljen til udfasning af naturgas- og oliefyr
  • Det skal undersøges om en mulig låneordning kan etableres for borgere med manglende finansieringsmuligheder
  • Der sættes midler af til tiltag målrettet forbrugersikkerhed samt sikker implementering, der skal understøtte omstillingen fra olie- og gasfyr til eldrevne varmepumper
  • VE-godkendelsesordningen skal udbredes og muligvis være obligatorisk for installation af varmepumper
  • Der skal udarbejdes en analyse af mulighederne for at udfase olie og naturgas i husholdningers opvarmning
  • Den samlede indsats for udfasning af olie- og gasfyr (dvs. inklusiv afgifter, ophævelse af forbrugerbindinger og modernisering af samfundsøkonomikravet samt udmøntning af puljer) skønnes at give en samlet CO2-effekt på 0,5 mio. ton i 2025 og 0,7 mio. ton i 2030

Du kan finde hele den politiske aftale her.

Husk også håndværkerfradrag og energitilskud

Af de politiske tiltag fremgår det tydeligt, at man vil gøre rigtigt meget for, at de danske boligejere skrotter de gamle fyr til fordel for grønne opvarmningskilder. Udover stigende afgifter og muligheder for at få tilskud fra skrotningspuljen i 2021, så vil der i 2021 også være mulighed for både energitilskud til etablering af en ny varmekilde.

Ligeledes kan noget af håndværkerenes løn også trækkes fra i skat via det grønne håndværkerfradrag.I forbindelse med udmøntningen af tilskudsmidlerne vil det blive undersøgt, om der kan etableres en særlig låneordning til borgere med manglende finansieringsmuligheder. Undersøgelsen kan være færdig inden udgangen af 2020.

Kan det betale sig at udskifte sit fyr i 2020?

Det er en rigtig stor udgift at få udskiftet det gamle fyr med en ny varmekilde. Og med den politiske aftale, der er lagt på bordet sender de danske politikere et klart signal om, at de vil gøre rigtig meget for at alle olie- og naturgasfyr i de private husholdninger bliver udfaset. Går du og overvejer om du skal udskifte det gamle fyr, så bør du bestemt tage disse tiltag med i dine overvejelser.

Skift dit fyr?

Skal du udskifte dit gas-, olie- eller pillefyr til et grønnere alternativ kan det være lidt af en jungle at finde den rette løsning. I vores varmekildeunivers samler vi det store overblik, så du kan blive klogere på varmepumper, fjernvarme og jordvarme. Vi svarer også på de typiske spørgsmål boligejerne har, når fyret skal udskiftes, kommer med regneeksempler og lånetilbud.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 kommentarer

AvatarGert Jensen

Gælder skrotningsordningen også når jeg udskifter mit oliefyr med en luft til vand varmepumpe i mit sommerhus, hvor jeg har en personlig tilladelse til at bo i hele året?

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Gert

Tak for dit spørgsmål. Energistyrelsen skriver:
“Bor du i et eksisterende fjernvarmeområde eller i et område, der er udlagt til fjernvarme, så kan du ikke benytte dig at ordningen. Boligen, hvor varmepumpen installeres, skal også anvendes som helårsbeboelse.” Boligen skal altså være registreret som helårsbeboelse.

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

AvatarRoland Klotter

Gælder denne skrotningsaftale også når man skifter en pille fyr ud med en varmepumpe

AvatarMaria Carlsen

Hej Roland,
Tak for din henvendelse. Desværre er det kun, når du udskifter olie- eller naturgasfyr.
Bedste hilsner
Maria – Energihjem.dk

Viser 0 af 4 kommentarer