Ny standard skal skabe mere bæredygtigt byggeri

Klima-, energi-, og bygningsminister, Rasmus Helveg, præsenterede i dag på Building Green messen i København en ny standard for bæredygtigt byggeri. Den nye standard skal bidrage til en grønnere omstilling og dækker både byggematerialer, opførelse og bygningsstandarder.

Grøn omstilling

Stormfloden Bodil, som ramte Danmark i december 2014, var det som man i vejrterminologien kalder for en 100-års begivenhed. Ekstremvejr var med andre ord sjældne begivenheder, men som følge af klimaforandringerne er de ved at blive hverdagskost og storme af Bodils kraft bliver nu 2-års begivenheder. Samtidig vil de nye 100-års begivenheder blive af en helt anden kaliber, forklarede Rasmus Helveg Petersen idag i hans tale på messen Building Green i København.

En af ministerens pointer var, at en mindre energiregning nu på sigt vil betyde, at vi undgår at betale en større klimaregning senere. Derfor er der behov for en grøn omstilling, så hurtigt som muligt:

”Vi kan ikke få det grønt nok, hurtigt nok”

udtalte ministeren.

Hvad indebærer bæredygtighed?

Med et højt forbrug af ressourcer producerer byggeriet i dag 39 procent den samlede mængde affald i Danmark. Et bæredygtigt byggeri kan således være med til at løse nogle af de problemstillinger, som verden står over for i forhold til klimaforandringer. En af udfordringerne er, at byggebranchen mangler en officiel definition af, hvad bæredygtigt byggeri indebærer. I dag på Building Green messen præsenterede klima-, energi- og bygningsminister, Rasmus Helveg, derfor en ny bæredygtighedsklasse, der skal anvendes af både rådgivere og udførende virksomheder i byggebranchen.

Bæredygtighedsklassen skal hjælpe byggebranchen med at stille spørgsmål til hvilke materialer, der bliver anvendt. Hvordan de bliver produceret? Er håndværkerne tilstrækkeligt energieffektive og ikke mindst: Lever bygningerne efterfølgende op til en bæredygtig standard?

DGNB-system

I Danmark findes der allerede et certificeringsordning: det såkaldte DGNB-system, som ser på særlige bæredygtighedsaspekter i forbindelse med byggeri. DGNB-ordningen er karakteriseret ved, at systemet ser på alle bæredygtighedsaspekter: både sociale, økonomiske og ikke mindst klimaet. DGNB-systemet er i øvrigt kendt for at rumme stor metodefrihed, således at der er plads til innovative og kreative tiltag i byggeprocessen og produceringen. Det er dette DGNB-system, som man vil finde inspiration i, når den nye officielle definition af bæredygtighed i byggeriet skal defineres.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *