Medvind til husstandsvindmøllerne: Forhøjede afregningssatser er endelig på plads

Støtten til el fra husstandsmøller har i en længere periode været til forhandling i EU. Årsagen er den danske PSO-afgift, som EU-kommissionen i en længere periode har stillet sig kritisk over for.

Danske vindmølleejere kan se frem til af få op til 250 øre pr kWh-time frem for 60 øre pr. kWh med de nye takster, som er gældende fra 2015.

I flere år har den danske PSO-støtte været til debat i EU og dermed er der blevet sat en stopper for at en lang række solcelleejere og ejere af hustandsvindmøller ikke har fået udbetalt hele den PSO-støtte, som den danske, oprindelige aftale oprindeligt lagde op til. PSO-afgiften (public service obligation) er et tillæg, som bliver lagt oven i elregningen, og som skal finansiere omstillingen til grøn energi i Danmark. Når elprisen falder to øre, så stiger PSO-afgiften med én øre.

I dag kan danske producenter af elektricitet fra husstandsvindmøller få et tillæg, der sammen med en fast markedspris udgør 60 øre pr. kWh, der leveres til elforsyningsnettet. Pristillægget gives kun til husstandsvindmøller med en installeret effekt på 25 kWh eller derunder og som derudover er installeret i egen forbrugsinstallation.

Forhøjede afregningssatser

EU-Kommissionen har nu godkendt en midlertidig løsning, der dækker perioden fra 2015 og 2016. Med denne godkendelse kan størstedelen af de godkendte støtteordninger sættes i kraft. Ifølge Energistyrelsen vil denne beslutning betyde en forhøjet afregningssats for husstandsvindmøller, der er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere.

Dette betyder at pristillægget sammen med den faste markedspris i stedet vil udgøre 250 øre pr. kWh for vindmøller med en installeret effekt på 10 kW eller derunder, fremfor de oprindelige 60 øre pr. kWh. For husstandsvindmøller med en effekt over 10 kW vil pristillægget sammenlagt med markedsprisen udgøre 150 øre pr kWh.

EU-kommissionen har kun tilladt disse takster i en begrænset periode. Det har altså være en forudsætning for godkendelsen af den midlertidige løsning, at Danmark inden udgangen af 2016 har tilpasset lovgivningen om husstandsvindmøller, så den lever op til kommissionens krav.

En del af godkendelsen er stadig til forhandling i EU, men Energistyrelsen oplyser, at flere parter arbejder på at få de sidste dele til at falde på plads i EU.

Udbetaling af støtte

Godkendelse af ansøgning, samt udbetaling af støtte sker via Energinet.dk. Energinet.dk vil i den nærmeste fremtid modtage og behandle støtte til husstandsvindmøller. Informationer om ansøgningsproces og tidspunkt for modtagelse af ansøgninger vil kunne findes på deres hjemmeside.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *