Ny energistatistik: Danmarks kulforbrug falder markant

Danskernes energiforbrug belaster klimaet mindre og vores forbrug af vedvarende energi er stigende. Det viser konklusioner fra Energistyrelsens årlige energistatistik, der blandt andet ser nærmere på energibalancen, forbrug og mængden af CO2 i Danmark.

Sidste år belastedede danske virksomheder og husstande klimaet mindre end året før. Det viser nye tal fra Energistyrelsens årlige energistatistik. Et tegn på en udvikling mod et ’grønnere’ Danmark, hvis man spørger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Vi ser nærmere på opgørelsen her.

Forbruget af kul er faldet med 25 procent

Tendensen er klar. Kul er hastigt på vej ud af det danske energimix. Forbruget af kul i Danmark er nemlig faldet med hele 25 procent sidste år. Et fald, der blandt andet skyldes en stigning i vindenergi i 2017 og omlægning til biomasse i de centrale kraftvarmeværker. Og spørger man energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt er mindskningen af kul blot første skridt på vejen mod et kulfrit samfund:

”Det er gode nyheder, at energi fra kul er faldet mere end en fjerdedel i 2017. Selvom der er udsving fra år til år, viser det, at det går den rigtige vej med omlægningen af de kulfyrede kraftværker og regeringens mål om at få sendt kullene på livslang pension inden 2030,”

– Siger Lars Chr. Lilleholt.

Danskerne udleder mindre CO2

Danskerne er generelt blevet ’grønnere’ og mindre klimabelastende, hvis man ser nærmere ind i energistatistikkens konklusioner. Forbruget af vedvarende energi er nemlig steget med 11,4 procent fra 2016 til 2017. En stigning, der har positiv indvirkning på mængden af CO2-udledninger. Sidste år faldt CO2-udledningerne fra vores energiforbrug nemlig med 6 procent og ser man tilbage i tiden til år 1990, så er CO2-udledninger faldet med hele 38,3 procent.

”Tallene taler deres tydelige sprog. Når det lykkes os at erstatte kul med vedvarende energi, så udleder vi også mindre CO2. Og i 2017 er tallene så markante, at der ikke er nogen tvivl om, at udviklingen går i den rigtige retning for vores klima,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Fordelingen af varmeinstallationer i Danmark i 2017:
Fjernvarmeinstallationer 63,9 %, naturgasfyr 15,3 %, oliefyr 9,5 % og andre, herunder varmepumper, elvarme og brændefyr 11,3 %.

Kilde: Danmarks Statistik

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *