Danmarks grønneste kommune

En undersøgelse fra Realkredit Danmark viser, hvilke kommuner der har de bedste og dårligste energimærker. Find ud af, om din kommune ligger i top eller bund, og hvor store besparelser du kan opnå ved at energirenovere, når vi dykker ned i rapporten her.

Klimaet har de seneste år været en højprioriteret agenda, og den har haft stor politisk årvågenheden. En af de helt store syndere er vores boliger, hvorfor der af gode grunde har været et øget fokus på de danske boligejeres incitament til at energirenovere. Og der er et enormt uforløst potentiale at indkassere til gavn for både vores klima, men også for pengepungen.

Det fremgår nemlig af en rapport udarbejdet af Realkredit Danmark, at godt 40 procent af landets parcelhuse har et energimærke på enten E, F eller G, hvilket er de ringeste energiklasser. Det vil med andre ord sige, at både varme og penge fosser ud af de danske boligejeres huse. For ikke nok med at utætheder i boligen belaster klimaet, får det også varme- og energiregningen til at stige.

Fordeling af energimærker

Ser man på aktuelle tal fra Realkredit Danmarks rapport, findes der omkring 600.000 gyldige energimærkninger i Danmark, hvoraf godt 400.000 af dem hører til parcelhuse.

Fordelingen af energimærkerne ser ud som følgende:

  • 20 % har enten et energimærke G eller F
  • 18 % har energimærke E
  • 29 % har energimærke D (altså størstedelen)
  • 19 % har energimærke C
  • 5 % har energimærke B
  • 9 % har energimærke A

Bliv klogere på alt om energimærket her

Den grønneste kommune

Energimærkerne varierer meget fra kommune til kommune. I Realkredit Danmarks pointsystem, hvor et energimærke A udløser 1 point og G med 7 point, kan man se figur 1, hvor de på baggrund af deres data har kortlagt de områder i landet med grønnest boliger. På kortet har de grønne kommuner en samlet score mellem 3,25 og 3,74, hvilket i praksis betyder, at den pågældende kommune ligger mellem energimærke C og D i gennemsnit. Har man derimod en score på 5 eller højere, markeres ens kommune som lilla (Figur 1)

Figur 1: Den gennemsnitlige energieffektivitet i de danske parcelhuse på tværs af landets kommuner.

Danmarkskort med de grønneste kommuner

Kilde: SparEnergi.dk og beregninger fra Realkredit Danmark

Ved første øjekast er det tydeligt, at store dele af Jylland ser grønnest ud. Og kommunen, der lægger sig i toppen, er ingen ringere end Skanderborg, som har en samlet score på 3,4. Som det ses på kortet, klarer store dele af de jyske kommuner sig ganske flot sammen med omegnskommunerne til København. Ringere står det dog til sydpå, hvor Lolland, Langeland og Ærø svinger mellem 5,2 og 5,4 – altså mellem energimærke E og F.

Der er sammenhæng mellem parcelhusets alder og dets energimærke

Dit hus’ energimærkning hænger naturligvis sammen med husets varmekilde, tæthed og isoleringsevne. Der er dog også en klar sammenhæng mellem parcelhusets alder og dets energimærkning. Huse fra før 1930 har eksempelvis typisk en energimærkning mellem D og G, hvorimod nyere byggeri fra dette årtusinde oftest ligger på energimærke A eller B (Figur 2).

Årsagen til den sammenhæng er, at vi gennem tiden er blevet dygtigere til at bygge mere energioptimerende med benyttelse af bedre byggematerialer. Knap halvdelen af de parcelhuse, der findes i Danmark i dag, blev bygget i 1960’erne og 70’erne. Kun omkring 10 procent af parcelhusene er opført efter årtusindeskiftet. Med andre ord giver det god mening, at en kommune som Skanderborg, der består af rigtig meget nybyggeri, topper listen over grønne kommuner, hvorimod 98 procent af Frederiksberg kommunes parcelhusbestand er fra før år 1980.

Stort uforløst potentiale – så meget kan du spare årligt

Hvad er energipotentialet i din bolig? Slå adressen op i vores energiberegner her.

Som beskrevet, findes der et stort uforløst potentiale for de danske boligejere, og der er mange penge at spare årligt på varme- og vandregningen, hvis du har et energimærke i den ringe ende – særligt hvis du stadig benytter dig af et oliefyr. I et hus på 140 m2 med energimærket G, vil et skift fra oliefyr til fjernvarme eller fra naturgas resultere i en årlig besparelse i omegnen af 20.000 kr.

Dertil er der store udsving i de årlige omkostninger på fjernvarme i et parcelhus på 140 m2 med energimærke A2020 sammenlignet med et G-mærket. Med A2020 vil udgifterne ligge på en gennemsnitspris på omkring 3.000 kroner årligt, hvorimod det tal ligger på ca. 30.000 kroner med energimærke G.

Det vil altså sige, at der er godt og vel 27.000 gode grunde til at overveje at energioptimere dit hjem.

Figur 1: Den gennemsnitlige energieffektivitet i de danske parcelhuse på tværs af landets kommuner.

Energimærkest fordeling ud fra byggeår

Kilde: SparEnergi.dk

2021: Den nye energimærkningsrapport

I 2021 er kravene til energimærkningsrapporten blevet opdateret, så den bliver langt mere anvendelig for boligejerne at benytte i praksis. Ved udarbejdelsen af energimærket, får man således en gennemarbejdet rapport, der konkretiserer dine muligheder for at gøre din bolig mere energivenlig samt giver estimater på de mulige økonomiske gevinster over tid.

Energirapporten anno 2021 indeholder altså: 

  • mere synlige anbefalinger til relevante energiforbedringer
  • estimererede gevinster for både økonomi og klima
  • konkrete bud på, hvordan det skal gøres

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

Avatarline lund clausen

Hej – hvordan foreslår man, at vi efterisolerer ydrevægge, i et hus fra 1903, m.v.h. Line

Nynne Pihl GrothNynne Pihl Groth

Hej Line

Tak for din kommentar. Vi har et netværk af dygtige isolatører, der kan hjælpe dig med uforpligtende sparring på netop dette spørgsmål – og gratis tilbud (https://energihjem.dk/tilbud/)

Har boligen en hulmur er det eksempelvis en rigtig god løsning med indblæsning af hulmursisolering. Det har vi skrevet mere om her: http://www.energihjem.dk/isolering
Vi har eksempelvis Papiruld Danmark som branchepartner, der er specialister i hulmursisolering.

Du kan også benytte vores energiberegner og se anbefaleringer fra energikonsulenter, hvis du har et gyldigt energimærke: https://energihjem.dk/beregner/

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Viser 0 af 2 kommentarer