Om naturgas

Naturgas er bedre ved miljøet end for eksempel olie og kul, som også bruges som varmekilde. Derfor er naturgas brugt af cirka 83 millioner husstande og virksomheder i Europa.

Artiklen er opdateret i august 2020.

Naturgas er en miljøvenlig og fossil varmekilde, som hentes direkte op fra undergrunden. Blandt andet fra Nordsøen. Naturgas medfører langt mindre CO2-udslip end andre fossile brændstoffer som kul og olie, og det er en af grundene til, at naturgas har vundet mere og mere indpas over de sidste 30 år. Bare i Europa bruger knap 83 millioner husstande og virksomheder naturgas som energikilde.

Færre lastbiler

Naturgas transporteres via rørledninger fra Nordsøen direkte til forbrugeren og erstatter ofte olie, som normalt afleveres via forurenende tankbiler. Et af plusserne ved naturgas er derfor også, at det betyder færre tankbiler på vejene, hvilket er godt for miljøet.

Naturgas har en række fordele, som gør den til en attraktiv del af en fremtidig energiforsyning med mindre CO2. Naturgas er et fleksibelt brændsel, påvirker miljøet mindre end andre fossile brændsler og er et omkostningseffektivt brændsel. Andre fordele er:

  • Produktionen fra gasfyrede kraftværker kan hurtigt tilpasses
  • Gassen kan opbevares i gaslagre, når forbruget er lavt
  • Transmissionsnettet kan hurtigt transportere gassen til forbrugerne
  • Naturgassen er tilsat et lugestof, som afslører eventuelle lækager og udslip

Populært middel

Naturgas har tidligere været et attraktivt brændselstof. Blandt andet fordi dets emission af CO2 per enhed af brændværdi er lav, og fordi det let kan renses for svovl. I dag er der dog kommet flere andre miljøvenlige energikilder, som alternativ.

Ikke en vedvarende energikilde

De danske huse kan opvarmes med fossile brændsler som kul og naturgas, men de seneste år er især vedvarende energikilder som solenergi og geotermisk energi ved hjælp af varmepumper for alvor kommet på dagsordenen. Det betyder også, at man på Christianborg i 2020 har bestemt, at olie og naturgas skal ud af varmesystemet, og grøn strøm og grøn fjernvarme skal ind i stedet for.

Skrotningsordning til naturgas

Den 22. juni 2020 vedtog alle Folketingets partier at udfase olie- og naturgasfyr med stigende afgifter og en ny skrotningsordning, der udløser et kontant tilskud, når fyret skrottes til fordel for en grøn varmekilde. Ifølge aftaleteksten skal skrotningsordningen allerede træde i kraft i 2020.

Læs meget mere om den nye skrotningsordning her.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *