Snyd med ansøgninger til energitilskud

Forkerte tal, dobbeltindberetninger og tilbagedateringer af fakturaer – ikke alle har rent mel i posen, når de søger de populære tilskud til energirenoveringer

NB: Denne artikel er fra 2017. Du kan læse mere om den nye og kommende tilskudsordning samt dens krav til dokumentation i denne infografik: Energitilskud 2020 og 2021.

Samtidigt med at energirenoverende danskere i stor stil benytter sig af tilskudsordningen, breder der sig en kedelig tendens. Der rapporteres nemlig endnu om fejl og snyd i indberetninger af energibesparelser, som i flere tilfælde fører til for store udbetalinger af energitilskud – og det går ud over den gængse forbruger, der i sidste ende betaler for ordningen via energiregningen.

Klassiske smutveje er for nemme

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra energibranchen kom ifølge DR allerede sidste år med eksempler på klassiske tilfælde, hvor der bliver snydt med den 1,6 milliard kroner store tilskudspulje.

Og tendensen er også alment kendt i energibranchen, hvorfor der nu efterspørges større kontrol med ordningen. For selvom man forsøger at minimere snyd og skabe gennemsigtighed, kan det være svært helt at dæmme op for snyd, hvis folk virkelig ønsker at snyde – og så kan det være i helt andre led i processen, man skal kigge: Eksempelvis der hvor nogle virksomheder tilbagedaterer fakturaer for at gøre sig berettiget til et tilskud, de ellers ikke kan få.

Blandt de klassiske fiduser finder man blandt andet:

  • Indberetninger af samme projekt to gange – hvis både bygherre og håndværker indberetter samme opgave
  • Indberetninger til to selskaber – hvis virksomheden indberetter besparelsen til to forskellige energiselskaber, som således begge to udbetaler tilskud for samme opgave
  • Indberetning af for store energibesparelser – hvis man eksempelvis indberetter for mange kvadratmeter på en bolig eller søger tilskud til at isolere et allerede isoleret hus uden at informere om eksisterende isolering. Metoden kan, ud over at udløse for store tilskud, forhøje virksomhedens pris på energibesparelser
  • Indberetning via selvbetjeningssystemer hvor der tastes forkert eller på anden måde gives misvisende informationer

Arbejdsgruppens forslag til at forhindre snyd tæller blandt andet:

  • oprettelsen af en fælles portal til kontrol af dobbeltindberetning
  • et krav om, at udbetaling af tilskud skal foregå direkte mellem energiselskabet og kunden nye opgørelsesmetoder som en standard til at opgøre, hvor stor procentvis besparelse forskellige projekter maksimalt kan give
  • en fælles platform for energiselskaberne, der her kan udveksle advarsler og erfaringer
  • en tydeliggørelse af, at energiselskaberne qua deres selvbetjeningsløsninger er forpligtiget til at foretage stikprøvekontroller
  • at indberetningerne gennem selvbetjeningssystemer også bør indgå i Energistyrelsens årlige stikprøvekontrol

Fokusér på brodne kar og gør systemet skarpt

Hos Energihjem.dk hilser vi det store fokus på problematikken velkommen, fordi der ganske åbenlyst er brodne kar, der udnytter ordningen.

Samtidigt oplever vi dog også mange forbrugere og firmaer, der godt kan finde ud af at administrere tilskuddene, sådan som reglerne foreskriver. Og i tråd med ovenstående løsningsforslag kan vi som tilskudsformidlere også støtte op om en god ansøgningsproces ved at gøre ansøgningssystemet gennemsigtig – for den gængse dansker kan det nemlig være en jungle at finde rundt i de specifikke regler, satser og procedurer.

Rigsrevisionen sat på sagen

Efter kritikken af Energispareordningen i sommer bad Folketinget Rigsrevisionen om at endevende energispareordningen.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *